2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2008 m. Nr. 2(24)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES

Uldis Neiburgs

Latvijos pasipriešinimo judėjimas vokiečių okupacijos laikotarpiu (1941–1945 m.): mokslinio tyrimo problemos ir laimėjimai

The Resistance Movement in Latvia during the Nazi German Occupation (1941–1945): Research Problems and Achievements

Lijana Pušinskytė

Žodinės istorijos metodas, jo taikymo rezistencijos tyrimuose problemos

Oral Method of History in the Investigation into the Resistance

Arūnas Bubnys

Lietuvių savisaugos dalinių Vilniaus apygardos batalionai (1941–1944 m.)

The Vilnius Region Battalions of the Lithuanian Self-Defence Subunits (1941–1944)

KONFERENCIJOS - CONFERENCES

Tarptautinė konferencija „Trėmimai – nusikaltimai žmoniškumui. Istorija ir atmintis“
Birutė Burauskaitė

Lietuvos vaikai – 1948-ųjų tremtiniai

Aigi Rahi-Tamm

Trėmimų tyrimai Estijoje: dabartinė padėtis ir perspektyvos

Aleksandr Lysenko

Trėmimai Vakarų Ukrainoje: bausmė už nelojalumą (1939–1941 m.)

Heinrihs Strods

Nepriklausomybės idėja, trėmimai ir Baltijos šalių kolonizavimas (1940–1991 m.)

Tamara Vronskaja

Represijos prieš pasipriešinimo dalyvių šeimų narius Vakarų Ukrainoje (1944–1952 m.)

Jana Polianskaja

Lietuvių trėmimas į Krasnojarsko kraštą 1948 m.

Meelis Saueauk

Komunistų partijos vaidmuo vykdant masinius trėmimus Estijoje

Aleksandr Daniel

Iš kur mes apie tai žinojome? Lietuvių pasipriešinimas ir sovietinis teroras šeštojo–septintojo dešimtmečių literatūroje

Ainars Bambals

Archyvinė medžiaga kaip istorijos šaltinis apie 1941, 1949 ir kitais metais ištremtus Latvijos gyventojus

Kristina Burinskaitė

KGB prieš buvusius politinius kalinius ir tremtinius

Irena Šutinienė

Sovietinių represijų atminties reikšmės lietuvių autobiografijose

Iveta Skinke

Latvijos piliečių trėmimas 1949 m. kovo 25 d. Struktūrinė analizė

Irina Flige

Lietuvių tremtinių atminimas šiuolaikinėje Rusijoje

Terje Anepaio

Sovietinės represijos Estijoje: atminimas ir įamžinimas XXI a.

KRONIKA –  CRONICALS

KNYGOS –  BOOKS

MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”