http://genocid.lt/centras/lt/647/c/

Tyrimai

GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTAS

Pavadinimas
Nacistinė okupacija 1941-1944 m.
Lietuvos sovietizacija 1940-1941, 1944-1988 m.
Antisovietinis pasipriešinimas 1944-1953 m.
KGB veikla Lietuvoje
Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas 1954-1988 m.
Lietuvos laisvinimo byla Vakaruose
Martirologiniai ir teroro archyvo tyrimai
Lietuvos istorija 1940–1990 metais (Programa užbaigta)


MEMORIALINIS DEPARTAMENTAS


Pavadinimas
Politinių represijų psichologiniai padariniai nukentėjusiųjų šeimoms (Programa užbaigta)
Gyvoji atmintis
Memorialinių vietovių ir statinių inventorizacija bei sąvado sudarymas
Tremties ir kalinimo vietos
Atminimo ženklai, simboliai ir paminklai


SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIUS


Pavadinimas
Bendri negrįžtamieji žmonių nuostoliai Lietuvoje 1944-1953 metais