2021 m. lapkričio 30 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTAS

Projektai
Projekto „Moterys Lietuvos partizaniniame kare 1944-1953 m.“ pirmasis etapas
Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija


Pavadinimas
Nacistinė okupacija 19411944 m.
Lietuvos sovietizacija 19401941, 19441988 m.
Antisovietinis pasipriešinimas 19441953 m.
KGB veikla Lietuvoje
Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas 19541988 m.
Lietuvos laisvinimo byla Vakaruose
Martirologiniai ir teroro archyvo tyrimai
Lietuvos istorija 1940–1990 metais (Programa užbaigta)
Lenkijos aneksuota Rytų Lietuva 19201939 m.


MEMORIALINIS DEPARTAMENTAS


Pavadinimas
Politinių represijų psichologiniai padariniai nukentėjusiųjų šeimoms (Programa užbaigta)
Gyvoji atmintis
Memorialinių vietovių ir statinių inventorizacija bei sąvado sudarymas
Tremties ir kalinimo vietos
Atminimo ženklai, simboliai ir paminklai


SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIUS


Pavadinimas
Bendri negrįžtamieji žmonių nuostoliai Lietuvoje 1944-1953 metais


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”