2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2008 m. Nr. 1(23)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES

Arūnas Streikus

Vakarų kultūrinės įtakos ribojimas Sovietų Lietuvoje 1965–1986 m.

Restrictions Placed on Western culture in Soviet Lithuania in 1965–1986

Saulius Grybauskas

Nomenklatūrinis sovietinės Lietuvos pramonės valdymas: partinės bausmės, KGB kompromitavimas ir klienteliniai ryšiai

The Management of the Industry in Soviet Lithuania by the Party Leaders: Punishment of Party Members, the Use of compromising Information Gathered by the KGB and Informal Ties

Arūnas Bubnys

Lietuvių policijos 3(11)-iasis batalionas

The 3(11) Battalion of the Lithuanian Police

Valentinas Brandišauksas

Lazdijų apskrities žydų likimas nacistinės okupacijos metais: nuo teisių apribojimo iki žūties

The Fate of the Jews in the Lazdijai District during the Nazi Occupation: from the Restriction of the Rights to Death

STUDENTŲ STUDIJOS - STUDENTS RESEARCH

Birutė Kuklytė

Roko maršai per Lietuvą 1987–1989 m. Žvilgsnis į Dainuojančią revoliuciją

  Rock Marches in Lithuania in 1987–1989. A Glance at the Singing Revolution

IŠ ARCHYVŲ - FROM THE ARTICLES

Kristina Burinskaitė

KGB kova su išeivija ideologinėmis ir propagandinėmis priemonėmis XX a. devintajame dešimtmetyje

Lina Okuličiūtė

KGB agentūrinio-operatyvinio darbo įrankis – konspiraciniai (susitikimų) butai

ATMINTIS

Imantas Melianas

Kova be atvangos. Čečėnų tautos kova dėl laisvės 1917–1944 m.

RECENZIJOS - REVIEWS

Vladas Turčinavičius

Kaip istorikas, žaisdamas atviromis praeities kortomis, atrodo „protingas“, bet neobjektyvus (M. Tamošaitis, „Kontroversiški V. Krėvės-Mickevičiaus parodymai apie 1940 m. Lietuvos okupaciją JAV ch. J. Kersteno komitetui po Antrojo pasaulinio karo“, Genocidas ir rezistencija, 2004, 2(16), p. 55–70)

KRONIKA –  CRONICALS

KNYGOS –  BOOKS

MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”