http://genocid.lt/centras/lt/643/c/

Leidyba

LEIDYBOS SKYRIUS
Skyriaus vedėja Birutė Anaitienė
  tel. (8 ~ 5) 279 1038, faksas (8 ~ 5) 279 1033,
el. paštas leidyba@genocid.lt

 

LGGRTC Leidybos skyrius vienintelis Lietuvoje kryptingai ir nuosekliai leidžia bei platina mokslinę, publicistinę ir grožinę literatūrą Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo okupaciniams režimams tema. Yra Lietuvos leidėjų asociacijos narys, nuo 1998 m. dalyvauja tarptautinėse knygų mugėse.

 

Leidybos programos kryptys: mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ (prenumeruojamas, indeksas – 5290), daugiatomis tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (sovietinio genocido aukų vardynas), monografijos, studijos, dokumentų rinkiniai, atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė literatūra.

 

LGGRTC išleistų leidinių galima įsigyti interneto knygynuose www.patogupirkti.lt, www.humanitas.lt.

 

LGGRTC Leidybos skyriaus išleistų leidinių be prekybinio antkainio galima įsigyti Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus knygynėlyje (Aukų g. 2A, tel. (8 ~ 5) 249 6264) ir LGGRTC Leidybos skyriuje (Didžioji g. 17/1, tel. (8 ~ 5) 279 1038).Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“
Daugiatomis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas"
Leidiniai lietuvių kalba
Leidiniai užsienio kalba

19972018 m. išleisti leidiniai
Elektroninė biblioteka