2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Genocidas ir rezistencija, 2007, Nr. 2(22)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES

Lijana Pušinskytė

Neginkluotos pogrindinės organizacijos Klaipėdos mieste 1946–1953 m.

Unarmed Underground Organizations in the Town of Klaipėda in 1946–1953

Alfredas Rukšėnas

Kauno 2-asis pagalbinės policijos tarnybos batalionas ir gyventojų žudynės Baltarusijoje 1941–1943 m.

The Kaunas Second Auxiliary Police Service Battalion and the Massacre in Belarus in 1941–1943

Lina Okuličiūtė

Lietuvos SSR KGB vadovybė 1954–1991 m.

The Governing Bodies of the KGB of the Lithuanian Soviet Socialist Republic in 1954–1991

Kristina Burinskaitė

Lietuvos SSR KGB dezinformacinė veikla ir paslapčių apsauga 1954–1991 m.

The Disinformation Activities of the KGB of Lithuanian SSR and Protection of Secrets in 1954–1991

Dalia Marcinkevičienė

  „Laiškas pakvietė kelionėn“: buitinių skundų praktika sovietinėje Lietuvoje
  A Letter Invited on a Trip: Practice of Dealing with Complaints in Soviet Lithuania

STUDENTŲ STUDIJOS - STUDENTS RESEARCH

Inesa Grikšaitė

Klaipėdos miesto religinių bendruomenių santykiai su sovietų valdžia 1945–1954 m.

  Interaction between Religious Communities of Klaipėda City and Soviet Authority in 1945–1954

IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES

Vygantas Vareikis

Rytų frontas iš arti: viršilos Petro Plevoko dienoraštis

Arvydas Anušauskas

Juozo Senkaus liudijimas apie Raudonojo teroro muziejaus veiklą

KRONIKA –  CRONICALS

MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”