2018 m. balandžio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
2006 m. atmintinos datos
Atmintinos datos ir sukaktys
 • Prieš 55 metus, 1951 m. sausio 14 d. Panemunio r. Ilgakiemio kaime Aukštakalnio sodyboje žuvo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadas Antanas Pužas-Gintaras ir partizanas Karolis Juzumas-Lokys.

   

 • Prieš 55 metus, 1951 m. vasario 2 d. Šakių vals., Endrikių k. patekęs į pasalą žuvo Tauro apygardos vadas V. Vitkauskas-Karijotas

   

 • Prieš 55 metus, 1951 m.  iš vasario 9 į 10 d. Varnių vals., Čepaičių k. išduotas žuvo Vakarų Lietuvos (Jūros) srities vadas partizanų majoras V. Ivanauskas-Gintautas. 

   

 • Prieš 55 metus, 1951 m. kovo 19 d. Švenčionėlių r. Labanoro girioje Vytauto apygardos štabo bunkeryje išduoti žuvo Šiaurės Rytų Lietuvos srities ir Vytauto apygardos štabų viršininkas Vytautas Pakštas-Vaidotas, jo žmona Natalija Deveikytė-Vaidilutė, agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas Antanas Bulka-Dainius ir partizanai: Stasė Daškevičiūtė-Žiedas, Balys Graužinis-Uosis, Steponas Jakučionis-Aušra, Stasys Juodis-Čižikas, Juozas Kušeliauskas-Putinas, Steponas Satkevičius-Gintvytis ir Jurgis Trinkūnas-Dagys.

   

 • Prieš 61 metus, 1945 m. balandžio 28 d. buvo sunaikintas Žemaičių legiono štabas. Žuvo kapitonas Napoleonas Kaunackas. Suimtas legiono vadas Adolfas Kubilis, štabo narys kap. Darbutas. 

   

 •  Trečiasis gegužės sekmadienis (gegužės 21-oji ) – Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės  diena.  

   

 • Prieš 60 metų, 1946 m. birželio 7 d. Marijampolės aps. Veiverių vals. ir Prienų aps. Šilavoto vals. Pagraižio miške (netoli Šilavoto mstl.) karinės-čekistinės operacijos metu sunaikintas Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės štabas. Žuvo Geležinio Vilko rinktinės vadas Juozas Stravinskas-Kardas, Žiedas, štabo sanitarinės dalies viršininkė Danutė Dičpinigaitytė-Laimutė ir štabo partizanai: Juozas Gylys-Vėtra, Jonas Naujokas-Gintaras, A. Pažėra-Špokas ir partizanai slapyvardžiais: Jazminas, Studentas, Vilius. 

   

 • Prieš 60 metų, 1946 m. birželio 12 d. kautynėse su NKVD Šakių aps., Lukšių vals. (Agurkiškės miške) žuvo Tauro apygardos vadas Z. Drunga-Šernas, Mykolas, Jonas ir dar 5 partizanai.  

   

 • 1941 m. birželio 14 d. – prasidėjo masinis Lietuvos gyventojų trėmimas. Gedulo ir vilties diena. 

   

 • 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Okupacijos ir genocido diena. 

   

 • Prieš 55 metus, 1951 m. birželio 16 d. Šakių r. Meškeliūnų kaime žuvo Tauro apygardos visuomeninės dalies viršininkas Pranas Runas-Daugirdas, Gintaras, Algirdas.

   

 • 1941 m. birželio 23–26 d. sukilimas. 

   

 • Prieš 60 metų, 1946 m. liepos 2 d. Leipalingio vals., Liepiškių k. (Žaliamiškyje) žuvo Pietų Lietuvos srities vadas pulkininkas leitenantas J. Vitkus-Kazimieraitis.

   

 • 2006 m. rugpjūčio 10 d. – 85-osios Juozo Lukšos gimimo metinės; jis gimė Marijampolės aps., Veiverių vals., Juodbūdžio k.

   

 • Prieš 55 metus, 1951 m. rugsėjo 4 d. Marijampolės aps., Veiverių vals., netoli Pažėrų k. žuvo LLKS atstovas užsieniui J. Lukša-Skirmantas. 

   

 • 1946 m. rugsėjo 25 d. iš Lydžio, Žalčio, Šerno, Vytauto Didžiojo ir Lietuvos laisvės gynėjų rinktinių įkurta Jungtinė Kęstučio apygarda. Apygardos vadu išrinktas J. Kasperavičius-Visvydas. 

   

 • Prieš 55 metus, 1951 m. rugsėjo 27 d. Alytaus aps., Seirijų vals., netoli Demeniškių k. (Bestraigiškės miške) išduoti žuvo Dainavos apygardos vadas J. Gegužis-Diemedis, Šarūno rinktinės vadas B. Šalaševičius-Žilvitis ir dar 4 partizanai. 

   

 • Prieš 60 metų, 1946 m. spalio 1 d. Švenčionių aps., Saldutiškio vals., Sūdalaukio k., Petkevičiaus sodyboje įrengtame Vytauto apygardos štabo bunkeryje išduotas žuvo apygardos vadas B. Zinkevičius-Artojas. 

   

 • 1951 m. spalio 2 d. – masinis Lietuvos gyventojų trėmimas. 

   

 • Prieš 60 metų, 1946 m. spalio 22 d. Šakių aps. Viltrakių k. kautynėse žuvo 6 Tauro apygardos partizanai: apygardos adjutantas Jonas Pileckis-Šarūnas, Žalgirio rinktinės vadas Jurgis Ilgūnas-Šarūnas, Žalgirio rinktinės štabo sanitarijos poskyrio viršininkas Tauras (slapyv.), gen. Plechavičiaus kuopos vado pavaduotojas Bronius Čižūnas-Jūreivis, gen. Plechavičiaus kuopos partizanas Paukštis (slapyv.) ir Vyčio kuopos partizanas Kęstutis Žemaitis-Briedis.

   

 • Prieš 60 metų, 1946 m. lapkričio 18 d. Vilniuje sušaudytas pirmasis Tauro apygardos vadas Leonas Taunys-Kovas

   

 • 2006 m. gruodžio 10 d. – 105-osios Juozo Vitkaus gimimo metinės; jis gimė Mažeikių aps., Tirkšlių vals., Skuodo Ketūnų k.  

   

 • Prieš 55 metus,  1951 m. gruodžio 22 d. Molėtų r., Pelenių k. įrengtame bunkeryje, išduoti B. Kalyčio, žuvo Šiaurės Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities štabo viršininkas, Vytauto apygardos štabo viršininkas ir Tumo-Vaižganto rinktinės vadas Juozas Kemeklis-Granitas ir partizanai: Julius Čipinys-Garsas, Jurgis Graužinis-Liepa, Julius Jakutis-Slapukas, Vanda Laurinavičiūtė-Žalgirė ir Romas Laurinavičius-Daumantas.  

   

 • 2006 m. – 95-osios Didžiosios Kovos apygardos vado J. Misiūno-Žalio Velnio gimimo metinės; jis gimė Panevėžio aps., Pušaloto vals., Valmonių k.  

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”