http://genocid.lt/centras/lt/45/c/

Kontaktai

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbuotojų elektroninio pašto adresai yra sudaryti pagal šią tvarką nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@genocid.lt
Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei įstaigos darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma dvigubos pavardės dalis.


Vyriausioji viešųjų ryšių specialistė - Monika Kareniauskaitė
Tel. (8 5) 275 1266
Mob. 8 656 50 034

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2007, Nr. 12-497, Nr. 17-628; 2008, Nr.117-4441, Nr.123-4657; 2009, Nr. 75-3062; 2010, Nr.81-4228), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779; 2008, 116-442) reikalavimu, LGGRTC generalinės direktorės Teresės Birutės Burauskaitės 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-33, 2012 m. balandžio 5 d. įsakymu 1V-79 ir 2014 m. sausio 13 d. įsakymu 1V-16 už asmenų aptarnavimą telefonu skiriami atsakingi : Direkcija
Sekretoriatas
Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas
Memorialinis departamentas (su Genocido aukų muziejumi)
Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas
Leidybos skyrius
Specialiųjų tyrimų skyrius
Teisės ir personalo administravimo skyrius
Apskaitos skyrius
Informacinų sistemų priežiūros skyrius
Ūkio skyrius
Biblioteka


Atnaujinta: 2015-10-15


DIREKCIJA Didžioji g. 17/1
Generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė 231 4139
8 652 10 033
Gen. direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vytas Lukšys 231 2683
8 687 16 710
Vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Monika Kareniauskaitė 275 1266
8 656 50 034


SEKRETORIATAS Didžioji g. 17/1
Sekretoriatas faksas 279 1033
Sekretoriato vedėja Regina Selskienė 231 4139
Vyriausioji specialistė Jolita Bernotienė 231 4139
Archyvas Gedimino pr. 40/1
Vyriausioji archyvarė Felicija Liucija Tiškienė 266 1529
Vyriausioji archyvarė Laimutė Verkauskaitė 266 1529


GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTAS Gedimino pr. 40/1
Departamento direktorius Arūnas Bubnys 266 1521
8 650 33 522
Istorinių tyrimų programų skyrius
Skyriaus vedėja Edita Jankauskienė 266 1521
8 693 62 171
Vyriausiasis istorikas Stanislovas Buchoveckas 266 1519
Vyriausiasis istorikas Darius Juodis 266 1519
Vyriausiasis istorikas Valdemaras Klumbys 266 1519
Vyriausiasis istorikas Remigijus Černius 266 1519
Vyriausiasis istorikas Mindaugas Pocius 266 1519
Vyriausiasis istorikas Juozas Banionis 266 1521
Vyriausioji istorikė
Ramona Staveckaitė-Notari 266 1519
Vyriausiasis istorikas Alfredas Rukšėnas 266 1519
Vyresnioji istorikė Dalia Butkutė 266 1519
Vyresnysis istorikas Gintautas Ereminas 266 1528
Vyriausiasis istorikas Rimantas Zizas 266 1519
Didžioji g. 17/1
Vyriausioji istorikė Kristina Burinskaitė
(atostogose vaikui prižiūrėti, pavaduoja Vytautas Starikovičius)
266 1519
Archyvinis vardynų skyrius Didžioji g. 17/1
Vyriausieji specialistai Darija Lenkutienė,
Marija Jovita Valevičienė
231 4152
Vyresnioji specialistė Elena Mincevičienė 231 4152
Vyriausieji specialistai


Janina Kasperavičienė,
Nijolė Vijeikienė,
Vanda Urbonaitė,
Vitalija Maskaliūnienė
231 4152
Gedimino pr. 40/1
Vyresnysis specialistas Titas Juocys 231 4152
Vyriausioji specialistė Vida Teresė Ramanauskienė 266 1528
Vyriausioji specialistė Regina Dževeckaitė 266 1528
Specialistė Virginija Sasnauskaitė 266 1528
Vyriausioji specialistė Vanda Žilinskienė 266 1528
Vyriausioji specialistė Jovita Lesienė 266 1528
Vyriausiasis specialistas Pranas Banevičius 266 1528
Specialistė Gintarė Juzelskaitė 266 1528


MEMORIALINIS DEPARTAMENTAS Žirmūnų g. 1N
Departamento direktorė Gintarė Jakubonienė 279 1035
8 685 21 818
faksas 273 3518
Atminimo programų skyrius Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėja Dalė Rudienė 231 4149
Žirmūnų g. 1N
Vyresnioji specialistė Irma Švabauskienė 273 3518
Vyriausioji istorikė Rūta Trimonienė 231 4148
Didžioji g. 17/1
Vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė 275 5261
Vyresnysis istorikas Benas Navakauskas
231 4151
Vyriausioji istorikė Violeta Jasinskienė
(nėštumo ir gimdymo atostogose)
275 5324
Vyresnioji istorikė Birutė Panumienė 275 5324
Vyriausioji istorikė Dalia Narušienė 275 5261
Vyriausioji specialistė Jolanta Vilija Sinkevičiūtė
Vyresnysis specialistas Rapolas Lapinskas
275 5324
Aukų g. 2a
Vyriausiasis istorikas Dalius Žygelis
266 3278
Vyriausiasis istorikas Vilius Kyguolis 266 3278
Memorialinio meno ir ekspertizės skyrius Žirmūnų g. 1N
Skyriaus vedėja Violeta Kolonaitienė 273 5430
Vyriausioji istorikė Vilma Dubonienė 273 5430
Vyriausioji istorikė Dalia Urbonienė 273 5430
Vyriausioji specialistė Evelina Raudytė 273 5430
Vyriausiasis skulptorius Jonas Jagėla 273 3731


GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUS Aukų g. 2a
Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Peikštenis 249 7427
8 699 52 830
faksas 249 8156
Istorijos skyrius
Skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė 266 1530
Vyriausiasis muziejininkas Viktoras Avgulis 249 8155
Vyresnioji specialistė Jūratė Perkumaitė 249 8156
Vyriausioji muziejininkė Milda Ramanauskaitė 249 8155
Vyriausioji muziejininkė Rita Miciuvienė 249 8156
Vyriausioji muziejininkė Vega Ribikauskienė 249 8155
Vyriausiasis muziejininkas Ričardas Padvaiskas 249 6264
Vyresnysis muziejininkas Darius Indrišionis 249 6264
Vyriausioji edukologė Gedvilė Butkutė-Indrišionienė 266 3282
Vyriausioji dailininkė Aistė Tarabildienė 266 3280
Fondų apskaitos skyrius
Skyriaus vedėja Nijolė Čekavičiūtė 249 8154
Vyriausioji specialistė Lina Šlapelytė 249 8156
Vyriausiasis specialistas Algirdas Markūnas
(terminuota darbo sutartis)
Fondų saugotoja Silvija Aperavičienė 249 8156
Fondų saugotoja Karolina Godunavičiūtė 249 8156
Muziejaus technikas Remigijus Sabulis 262 0554
Ūkio skyrius
Skyriaus vedėja Gintarė Marija Vapšienė 249 8465
Vyriausiasis specialistas Ramusis Lapinskas
Kasininkė Roma Rinkevičienė 249 6264
Ekspozicijų prižiūrėtojai Algimantas Valatkevičius,
Daiva Jagminienė, Danutė Cicėnienė
249 6264
Budėtojai Romualdas Tumėnas,
Karolis Norkūnas
249 6264
Valytojos Giedrė Šaudinienė,
Marija Griškevič,
Janina Dunovskaja,
Marina Podobienė

 DRUSKININKŲ REZISTENCIJOS IR TREMTIES MUZIEJUS Druskininkai,
Vilniaus al. 24
Vyriausioji muziejininkė Rugilė Lesniauskaitė


TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO MEMORIALINIS KOMPLEKSAS Žirmūnų g. 1F
Vedėja Dovilė Lauraitienė 275 0704
8 615 54 087
Vyriausioji dailininkė Elena Matulionienė 273 4313
Vyriausioji muziejininkė
Beata Stanevičienė 275 1223
Vyresnioji muziejininkė
Aistė Bajoriūnaitė 275 1223
Vyresnioji edukologė
Gabrielė Šlimaitė-Kadžiulienė 275 1223
Vyriausioji muziejininkė
Ieva Astromskaitė 275 1223
Valytoja Jelena Andrejeva
Ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ Žirmūnų g. 1N
Vyresnioji muziejininkė Agnė Šniaukštaitė-Beinorienė 275 2547
Kasininkė Solveiga Steponavičienė 275 2547


LEIDYBOS SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėja Birutė Anaitienė 279 1038
Vyresnioji specialistė Rima Alejūnienė 279 1038
Vyriausioji redaktorė Danutė Ulčinskaitė 279 1038
Vyresnioji maketuotoja
Danutė Navickienė 279 1038
Vyriausioji maketuotoja Dalė Dubonienė 279 1038
Vyresnioji redaktorė Inga Miklovytė 279 1038


SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIUS Gedimino pr. 40/1
Skyriaus vedėjas Rytas Narvydas 231 4158
8 699 52 846
Vyriausiasis specialistas Gintaras Šidlauskas 279 1034
8 650 71 654
Teisinė analizė ir konsultacinė grupė Gedimino pr. 40/1
Vyriausiasis istorikas Andrius Tumavičius 266 1522
Vyresnioji specialistė Enrika Žilytė 266 1520
Vyriausioji specialistė Rūta Rutkauskaitė 266 1520
Vyriausioji istorikė Vyginta Abušovienė
(atostogose vaikui prižiūrėti, pavaduoja Gintautas Miknevičius)
266 1520
Vyresnioji istorikė Brigita Šeškaitė 231 4158
Vyriausiasis istorikas Marius Ėmužis 266 1520
Vyresnioji istorikė Ina Ėmužienė 266 1520
Vyresnysis istorikas Tadas Jaskelevičius 266 1520
Vyresnysis istorikas Rimantas Zagreckas


Archyvinės analizės ir informacijos grupė Gedimino pr. 40/1
Vyriausioji specialistė Aldona Steiblienė 266 1525
Vyresnioji secialistė Laima Petrauskienė 266 3283
Vyriausiasis istorikas Arvydas Gelžinis 266 1520
Vyresnysis specialistas Valentin Stech 266 3283
Vyresnioji specialistė Birutė Doronenkovienė 266 1502
Vyresnioji specialistė Renata Stankevičienė 266 3283
Rezistentų dokumentų rengimo grupė Gedimino pr. 40/1
Vyresnioji specialistė Edita Žostautaitė 231 4157
Vyresnioji specialistė Rima Dargužienė 231 4157
Vyresnioji specialistė Aurelija Slušnienė 266 1525
Vyresnioji specialistė Nijolė Rupšienė 279 1041
Vyresnioji specialistė Nijolė Pranskutė 279 1041
Vyresnioji specialistė Zita Jakulytė 266 1527
Nukentėjusių asmenų dokumentų rengimo grupė Gedimino pr. 40/1
Vyriausioji specialistė Romutė Naraškevičienė 231 3012
Vyresnioji specialistė Genė Kumparskienė 279 1041
Vyresnioji specialistė Giedrė Kareniauskienė 266 1502


TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėjas Algirdas Adomas Stankevičius 231 4560
8 699 52 833
Vyriausioji specialistė (personalui)
Liuda Visockienė 249 6243


APSKAITOS SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėja (vyr. finansininkė) Daiva Ražukaitė 279 1039
Vedėjos pavaduotoja Zita Kindurienė 279 1039
Vyresnioji buhalterė
Apskaitininkė kasininkė
Danguolė Nekrašienė 231 4153


INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėja Daiva Judeikytė 231 4140
Informacinių technologijų sistemų administratorius Gintaras Juknevičius 231 4140
Vyriausiasis specialistas Aleksandr Nesvat 231 4140
Tinklo administratorius Stanislovas Juknevičius 231 4140
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas Dmitrij Velikorodin 231 4140
Gedimino pr. 40/1
Vyriausiasis specialistas Laimonas Kemėras 262 1836


ŪKIO SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėjas Jonas Kareniauskas 279 1042
8 699 52 847
Vyriausioji viešųjų pirkimų specialistė Laima Zavistovskienė 231 4153
Sandėlininkas Algirdas Masiulionis 231 4145
Technikas Žygimantas Rudis
Elektrikas Aleksandras Rasiulis
Santechnikas Felicijonas Sarcevičius 231 4145
Transporto technikas Algimantas Paškonis 231 4145
Klientų informavimo tarnautojai
Daiva Karklelienė,
Kazimieras Edvardas Macijauskas
231 4145
Valytoja Genė Paukštienė 231 4145


BIBLIOTEKA Didžioji g. 17/1
Bibliotekininkė Asta Žižienė 231 4145