2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Genocidas ir rezistencija, 2006, Nr. 2(20)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES

Valentinas Brandišauskas

Mažeikių apskrities žydų likimas Antrojo pasaulinio karo metais

The Fate of the Jews of the Mazeikiai District during the Second World War

Arūnas Bubnys

Lietuvių policijos 1(13)-asis batalionas ir žydų žudynės 1941 m.

The First (13th) Lithuanian Police Battalion and the Killing of Jews in 1941

Žaneta Smolskutė

Moterų dalyvavimo ginkluotame pasipriešinime 1944–1953 m. ypatumai

The Participation of Women in the Armed Resistance in 19441953

Kristina Burinskaitė

Kompromitavimasvienas KGB metodų formuojant viešąją nuomonę

Discreding as one of the KGB`s Methods of Forming Public Opinion

Juozas Banionis

  Lietuvos laisvinimo veikla XXa. penktajame dešimtmetyje Vakaruose: Amerikos lietuvių taryba 19401950 m.
  The Activities in the West in the 1940s to Free Lithuania: the Lithuanian American Council in 19401950

KONFERENCIJOS - CONFERENCES

 

KGB palikimas Baltijos šalyse: politika, liustracija, istorija

Ritvars Jansons
  Latvijos komunistų partijos ir Latvijos SSR KGB santykiai (19541991)
Aigi Rahi-Tamm
  „Politinių antspalvių“ specialioji kartoteka Estijoje 19401957 m.

 Kristina Brinskaitė

Viešosios nuomonės formavimas KGB metodais: kompromitavimas ir dezinformacija

Darius Juodis
  KGB veikla prieš lietuvių išeiviją tautinio atgimimo metais (19881991 m.)
Meelis Maripuu
  NKGB metodai tiriant nusikaltimus žmoniškumui XX a. septintajame dešimtmetyje

 Arvydas Anušauskas

KGB ir teritorijos kontrolė

Kazimierz Woycicki
  Vokietijos Demokratinės Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos politinės policijos
Indulis Zalite
  Liustracijos ypatumai Latvijoje

 Gunter Bormann

Slaptųjų tarnybų bylų naudojimas Vokietijoje

Petras Ragauskas 
  KGB palikimo įvertinimas: kam ir koks jis reikalingas
  Partizanų valdžia istorinė realija ar teisinė fikcija
   
Bernardas Gailius
  Partizanų vadovybės įgaliojimų pripažinimo teisiniai pagrindai ir padariniai
Mantas Adomėnas
  Lietuvos partizanai politinės filosofijos požiūriu

STUDENTŲ STUDIJOS - STUDENTS RESEARCH

Inga Arlauskaitė

Sovietinės Lietuvos valdžios ir okupacinės kariuomenės santykiai 19631986 m.

  Relations between the Soviet Lithuanian Government and the Baltic Military District in 19631986

IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES

Darius Juodis
  MGB 1953 m. planas, kaip sunaikinti grupę lietuvių emigrantų

KRONIKA –  CRONICALS

MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”