2021 m. lapkričio 29 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Istorinė popietė „Tėvynės gynyba - garbė ir pareiga“

Lietuvos kariuomenės dienai paminėti Kaune vyko istorinė popietė „Tėvynės gynyba - garbė ir pareiga“

Lapkričio 18 d. Kaune, Aukštųjų Šančių karių kapinėse, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla organizavo istorinio atminimo popietę „Tėvynės gynyba - garbė ir pareiga“ ir žygį „Atminimo keliu“. Renginys buvo skirtas artėjančiai Lietuvos kariuomenės dienai paminėti.

Renginyje dalyvavo Kauno miesto ugdymo įstaigų mokiniai su Kauno Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės ŠAK ir 203-osios kuopos šauliais Alvydu Semaška ir Raimundu Kaminsku.

Šaulys Alvydas Semaška atminimo popieties dalyviams papasakojo apie savo tėvo pulkininko Jono Semaškos–Liepos (1907-1947) antisovietinę veiklą ir žygdarbius Žemaitijoje. Pastebėtina, kad prasidėjus antrajai sovietų okupacijai J. Semaška tapo Lietuvos laisvės armijos kovotoju ir "Šatrijos" rinktinės vadu, kurio slapyvardis buvo „Liepa“. 1945 m. "Žemaičių legiono" rinktinių vadų susirinkime tuometinis majoras J. Semaška buvo išrinktas legiono vadu, kuris sujungė į vieną galingą kumštį apie 3 tūkst. laisvės kovotojų. Tačiau 1946 m. balandį Telšiuose buvo suimtas, o spalio 13 d. LSSR VKP(b) CK nurodymu, Telšiuose, parodomajame teisme 1946 m. spalio 13 d. MVD Vilniaus įgulos karo tribunolo nuteistas mirties bausme. 1947 m. sausio 21 d. J. Semaška sušaudytas Vilniuje. Jo žmona Elena ir sūnus Alvydas 1948 m. buvo ištremti į Krasnojarsko kraštą Nižnij Ingašo rajoną.

Šaulys Raimundas Kaminskas prisimindamas savo dėdės Lietuvos partizano Povilo Kaminsko-Svyruoklio (1928-1947) likimą, paragino visus renginio dalyvius pasveikinti savo artimuosius su ateinančia Lietuvos kariuomenės diena ir pasidomėti savo artimųjų karo istorijos dokumentais, atsiminimais ir kitais socialiniais artefaktais(relikvijomis) bei juos tinkamai išsaugoti ateities kartoms. Beveik kiekviena Lietuvos šeima ir jos artimieji turi giminystės ryšį su asmenimis, kurie buvo Lietuvos kariuomenės savanoriais ar tarnavo Lietuvos kariuomenėje iki 1940 m; ar buvo 1941 m. Birželio sukilėliai; ar buvo Lietuvos partizanai (1944-1953); ar yra siejami su Lietuvos kariuomene nuo 1990 metų.


Nuotraukos LGGRTC darbuotojo dr. R. Kaminsko

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”