2021 m. lapkričio 29 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Tremtinį ir politiką Juozapą Algirdą Katkų prisimenant

Šiais metais sukanka 85 metai, kai gimė tremtinys, politikos ir visuomenės veikėjas, inžinierius, doc. dr. Juozapas Algirdas Katkus (1936 – 2011). Šiemet lapkričio 12 d. sukako 10 metų, kuomet Lietuva neteko J. A. Katkaus.

Visas J. A. Katkaus gyvenimas – tai vientisas ir nuoseklus meilės Tėvynei liudijimas. Tremties sunkumų paženklinta vaikystė ir jaunystė užgrūdino jo asmenybę ir įtakojo apsisprendimą bei ryžtą aktyviai visuomeninei ir politinei veiklai, siekiant Lietuvos Nepriklausomybės bei atkurtos valstybės pagrindų stiprinimo.

J.A. Katkus gimė 1936m. birželio 15 d. Kretingoje. Augo daugiavaikėje ūkininkų šeimoje. 1949 m. kovo 25 d. buvo ištremtas į Irkutsko sritį, vėliau perkeltas į Krasnojarsko kraštą. Tenai dirbo miško darbininku, vairuotoju. Paleistas iš tremties1957 m. sausio 20 d.

Grįžęs į Kretingą, dirbo rajono švietimo skyriuje vairuotoju-kroviku, mokėsi vakarinėje mokykloje. Baigęs 9 klases, 1960 m. Vilniuje eksternu išlaikė abitūros egzaminus ir įstojo į Kauno politechnikos institutą (dabar – KTU) Jį baigęs, 1964 m. dirbo asistentu Mašinų gamybos fakultete. Mokėsi KPI aspirantūroje, apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją.

Iki 1992 m. dirbo KPI (vėliau KTU) asistentu, vyriausiuoju dėstytoju, docentu.

J. A. Katkus yra 20 mokslinių išradimų ir 50 mokslinių publikacijų autorius. Apie tris metus dirbo Alžyro universitete.

1988 m., prasidėjus Lietuvos Atgimimui, įsijungė į Sąjūdžio veiklą. Mašinų fakultete įkūrė Sąjūdžio grupę. Buvo išrinktas Kauno technologijos universiteto Sąjūdžio tarybos pirmininku, Kauno miesto sąjūdžio tarybos pirmininku. Kauno technologijos universiteto senato narys. 1992–1993 m. Lietuvos Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas.

Lietuvos konservatorių (Tėvynės sąjungos) partijos narys. 1992–1996 ir 1996–2000 m. Lietuvos Respublikos Seimų kadencijos narys, 1996–1999 m. LRS Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas ir seimūnų sueigos narys.1997–2000 m. Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete pavaduotojas, 1999–2000m. – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas ir NATO reikalų komisijos narys.

Buvo vedęs, užaugino sūnų ir dukrą

Mirė 2011 m. lapkričio 12 d. Palaidotas Kretingoje.Kelios nuotraukos iš J. A. Katkus gyvenimo.
Nuotraukas pateikė LGGRTC darbuotojas dr. R. Kaminskas

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”