http://genocid.lt/centras/lt/3425/a/

Atminimo ženklas Vyžuonų laisvės kovotojams

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pastatė tipinį atminimo ženklą žuvusiems Vyžuonų krašto partizanams. Ženklas Lietuvos laisvės kovotojams atminti pastatytas Utenos rajono Užpalių seniūnijos Gyliškės kaimo Vyžuonų girininkijos esančiame Dvarašilio miške.

Tai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pastatytas 22-as tipinis atminimo ženklas partizanų žūties vietoje Utenos rajone ir jau 3-ias Užpalių seniūnijoje.

2020 metų rugsėjo mėnesį Dvarašilio miške aptverta partizanų žūties atminties vieta, pastatytas stendas, įrengtas parodomasis bunkeris, paminėtos partizanų žūties 75-osios metinės. Čia 1945 metų rugsėjo 15 dieną prie Kunigiškių kaimo, Dvarašilio miške, Vyžuonų valsčiuje, Utenos rajone, Vytauto apygardos Šarūno rinktinės partizanai Stasys Žvirblis, Jonas Zabulis ir Stasys Garunkštis, nenorėdami pasiduoti sovietų okupantams, susisprogdino bunkeryje. Tai pirmieji Vyžuonų krašto partizanai, kurie savo noru atidavė gyvybes už tėvynę Lietuvą. Iš viso šiame krašte žuvo virš 100 partizanų.

,,Dėkoju Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui už tipinio atminimo ženklo pastatymą, Vytauto Didžiojo šaulių (Kauno apskr.) 2-osios rinktinės 202-osios kuopos šauliui Raimundui Kaminskui už pagalbą surandant žūties vietą, dailininkui Tautvilui Rinkevičiui už plakatų sukūrimą, Plk. Prano Saladžiaus šaulių (Utenos apskr.) 9-osios rinktinės Žalčio kuopos šauliams Valdui Juodkai ir Egidijui Kiaulėnui, Vyžuonų seniūnijos seniūnei Jolitai Bučelienei bei Vytautui Vaiginiui už pagalbą įamžinant Lietuvos partizanų atminimą’’ – kalbėjo šios idėjos autorius Alvydas Malinauskas , Vytauto Didžiojo šaulių (Kauno apskr.) 2-osios rinktinės 202-osios kuopos šaulys.

LGGRTC (Centras) jau daugiau kaip du dešimtmečius metus vykdo rezistencinio judėjimo įamžinimą visoje Lietuvoje. Profesionalių menininkų sukurtais paminklais, atminimo ženklais ir atminimo lentomis yra įamžinami svarbiausi lietuvių rezistencijos 1944–1953 m. istorijos įvykiai istoriškai pagrįstose vietose.

Atminimo ženklas tipinis betoninis, trisienės Laisvės kolonos, užsibaigiančios dvigubu Jogailaičių kryžiumi, pavidalo, su memorialiniu užrašu:

ŠIOJE VIETOJE/ BUVUSIAME BUNKERYJE/ 1945 09 15/ ŽUVO/ VYTAUTO APYGARDOS/ ŠARŪNO RINKTINĖS/ JONO MARKŪNO/ VIESULO/ BŪRIO PARTIZANAI/ STANISLOVAS GARUNKŠTIS/ LAPĖKA/ G. 1926 M./ JONAS ZABULIS/ ŽIBURĖLIS/ G. 1921 M./ STANISLOVAS ŽVIRBLIS/ LAPAS/ G. 1904 M.x-6165322,67/ y-594582,83 – tipinio atminimo ženklo vietos koordinacijos taškas.