http://genocid.lt/centras/lt/3417/a/

Rugsėjo 28 –oji Tuskulėnų aukų atminimo diena

Maloniai kviečiame visus žurnalistus ir geros valios žmones dalyavuti į Tuskulėnų aukų atminimo dienos minėjime ir jų pagerbime, kuris vyks 2021 m. rugsėjo 28 d., antradienį, 15 val. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčioje-kolumbariume (Žirmūnų g. 1F,Vilnius).

TUSKULĖNŲ AUKOMS PAGERBTI NUO 10.00–17.00 VAL. SKIRIAMA ATVIRŲ DURŲ DIENA

Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus (Aukų g. 2A), Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčios-kolumbariumo (Žirmūnų g. 1F) bei ekspozicijų „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ (Žirmūnų g. 1N) ir „Projektas – homo sovieticus“ ( Dvaro rūmai, Žirmūnų g. 1F) lankymas Lankytojai galės apžiūrėti ir Teresės Blažiūnienės darbų parodą „Labanoro angelai“ (Dvaro oficina, Žirmūnų g. 1F, Vilnius).

1994 m. Lietuvos Respublikos saugumo departamentas nustatė, kad Tuskulėnų dvaro teritorijoje buvo užkasami 1944–1947 m. Vilniuje, NKGB (MGB) vidaus kalėjime, nužudyti žmonės. Buvo pradėti archeologiniai teritorijos tyrimai.

2000 m. 195 ginkluotojo pasipriešinimo dalyvių, sušaudytų NKGB (MGB) vidaus kalėjime, pavardės iškaltos buvusių KGB rūmų cokolyje. Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje esančioje šaudymo kameroje įrengta ekspozicija.

2002 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 932 įkurtas Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas, kurį sudaro koplyčia-kolumbariumas, Tuskulėnų dvaro rūmai ir oficina, Baltasis dvarelis ir Šv. Teresės koplytėlė, dvaro parkas ir jo prieigos.

2002 m. išleista Severino Vaitiekaus monografija „Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai (1944–1947)“.

2004 m. Vėlinių dieną Tuskulėnų dvaro teritorijoje užkastų žmonių palaikai atgulė koplyčioje-kolumbariume.

2006 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos Seimas papildė atmintinų dienų sąrašą ir paskelbė rugsėjo 28-ąją Tuskulėnų aukų atminimo diena. 2011 m. Baltojo dvarelio rūsyje įrengta muziejinė ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“.

2009 m. koplyčios-kolumbariumo kupolą papuošė tapytojo monumentalisto Gitenio Umbraso skliautinė mozaika „Trejybė“, simbolizuojanti Likimą, Laimę ir Laisvę, o pilkapio viršūnėje sužibo karūna, sukurta skulptoriaus Gedimino Karaliaus.