2021 m. spalio 25 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Apoloniusz Duszkiewicz

Antrojo pasaulinio karo metais žuvusio lenkų Armijos krajovos karininko Apoloniusz’o Duszkiewicz’iaus, slap „Polza“, palaikai iškilmingai palaidoti Vilniaus raj. Piktakonių kapinaitėse

Lenkų Armijos krajovos 6-osios brigados paporučikis Apoloniušas Duškevičius (Apoloniusz Duszkiewicz), slap. „Polza“, žuvo 1944 m. naktį iš kovo 3 į kovo 4 dieną puolant vokiečių sargybą Keidžiuose (Šalčininkų raj.). Iki šiol jis buvo palaidotas šiuo metu jau visai sunykusiose Migūnų kapinaitėse.

Laidojimo ceremonija 2021 m. rugsėjo 22 d. prasidėjo gedulingomis mišiomis, aukotomis Rudaminos Šv. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčioje. Jų metu pasisakė A. Duškevičiaus giminaitis prof. Marianas Dygo (Marian Dygo), Lenkijos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoja Malgožata Gosievska (Małgorzata Gosiewska), Lenkijos Respublikos gynybos ministro politinio kabineto šefas Lukašas Ježis Kudlickis (Łukasz Jerzy Kudlicki), Lenkijos tautos atminties instituto (IPN) vicepirmininkas, IPN Paieškų ir identifikacijos biuro direktorius hab. dr. Kšyštofas Švagžykas (Krzysztof Szwagrzyk).

Ceremonijoje kalbėjo ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius, istorikas dr. Arūnas Bubnys. Jis atkreipė dėmesį, kad Antrojo pasaulinio karo metu Lietuva tapo fronto ir karo veiksmų zona, kad Lietuvą puolė, okupavo svetimų šalių kariuomenės, pirmiausia Sovietų sąjungos, po to nacistinės Vokietijos.

„Tačiau praėjus daug metų, Lietuvai tapus europietiška valstybe, mes gerbiame visų Lietuvos žemėje žuvusių karių kapus, taip pat ir sovietų, ir nacių karių kapus, nes laikomės tokio principo, kad žuvęs karys nėra priešininkas,“ – tardamas žodį ceremonijoje sakė centro vadovas.

„Karo metais ir pokario metais Lietuvoje veikė ir kitos kariuomenės, t. y. pogrindžio armijos – lietuvių ir lenkų partizanų pajėgos. Žinome, kad šių armijų kariai gynė savo tautų ir valstybių laisvę ir nepriklausomybę. XX amžiaus pirmoje pusėje Lietuvos ir Lenkijos santykiai, lietuvių ir lenkų santykiai buvo įtempti ir konfliktiški. Tačiau galime pasidžiaugti, kad dabar, kai Lietuva ir Lenkija iš tiesų yra nepriklausomos valstybės, mūsų santykiai yra labai geri, mes laikome vieni kitus strateginiais partneriais. Ir tie geri dalykai, šilti santykiai pasireiškia visose srityse, taip pat kaip ir šios dienos ceremonija. Pasireiškia mūsų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir Lenkijos Tautos atminties instituto bendradarbiavimu ieškant žuvusių lenkų ir lietuvių karių palaikų“.

Po Šventųjų mišių laidojimo kortežas vyko į Vilniaus raj. Piktakonių kaimą, kurio kapinaitėse, šalia kitų Armijos krajovos karių atgulė Apoloniušo Duškevičiaus palaikai. Kario palaikus į amžinosios ramybės vietą palydėjo Lenkijos kariuomenės karių šautuvų salvė, dalyvavusieji ceremonijoje prie kapo duobės padėjo vainikus.

Primintina, kad A. Duškevičiaus, slap. „Polza“, palaikai ekshumuoti 2019 m. rugpjūčio 14 d. Archeologinius darbus organizavo Lenkijos Tautos atminties institutas (IPN), juos vykdė Lietuvos archeologai, pasirengime iškilmingoms laidotuvėms dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos institucijos.


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”