2021 m. rugsėjo 23 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Atidarytas paminklas Juozui Lukšai

Rugsėjo 4-ąją, minint partizano, Laisvės kovos karžygio Juozo Lukšos 70-ąsias žūties metines, Liubave (netoli sienos su Lenkija) buvo atidarytas ir pašventintas Juozui Lukšai ir jo bendražygiams skirtas paminklas, pažymintis jų prasiveržimą per geležinę sovietų uždangą į Vakarus 1947 m. gegužę.

Paminklą pašventino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilas, paminklą atidarė Juozo Lukšos dukterėčia Dalia Lukšaitė-Maciukevičienė ir krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Minėjime kalbėjo Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas, LGGRTC gen. direktorius dr. Arūnas Bubnys, Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, Šaulių sąjungos pirmininkas Albertas Dapkus, KAM ministras A. Anušauskas. Jaunieji šauliai davė pasižadėjimo priesaiką, buvo perskaitytas Juozo Lukšos žmonos Nijolės Bražėnaitės-Lukšienės sveikinimas iš JAV.

Paminklo autorius – architektas Stasys Pūtvis. Paminklo ir renginio organizatoriai: LGGRTC, Lietuvos Šaulių sąjunga ir Kalvarijos savivaldybė.

1947 m. gegužę Juozas Lukša-Kęstutis kartu su Jurgiu Krikščiūnu-Vytautu ir dar trimis partizanais perėjo SSRS–Lenkijos sieną, perdavė užsienio lietuvių organizacijoms partizanų dokumentus, informavo apie sunkią padėtį Lietuvoje ir birželio pradžioje grįžo atgal.

Antrą kartą Juozas Lukša į Vakarus prasiveržė 1947 m. gruodį kartu su Kazimieru Pypliu-Audroniu, juos lydėjo Juozas Kriaučiūnas-Butautas, Leonas Vizgirda-Kariūnas, Vincas Strimas-Šturmas.


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”