http://genocid.lt/centras/lt/3395/a/

Juozas Mocius-Šviedrys, Rainys

Rugpjūčio 23 d., Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dieną, iškilmingai palaidotas Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės štabo viršininkas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, „Laisvės” premijos laureatas Juozas Mocius-Šviedrys, Rainys. Laidotuvės vyko Šiaulių Ginkūnų kapinėse, partizaną pagerbė jo artimieji, bendražygis Jonas Kadžionis, draugai, Seimo nariai, LGGRTC atstovai.