http://genocid.lt/centras/lt/3382/a/

„Paukščių takais tu išskridai“

Vakar atidaryta Lietuvos nacionalinio muziejaus kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru bei kitais partneriais parengta paroda „Paukščių takais tu išskridai", skirta partizano Juozo Albino Lukšos (slap. Daumanto, Skirmanto ir kt.) 100-osioms gimimo ir 70-osioms žūties metinėms. Renginio atidaryme koncertavo grupė „Skylė", atlikusi partizanų dainas. Dalinamės renginio akimirkomis.„Paukščių takais tu išskridai“


Skiriama partizano Juozo Albino Lukšos 100-osioms gimimo ir 70-sioms žūties metinėms

„Mano čia per ilgas „svečiavimasis“ man tiesiog kelia didžiausią nerimą, skausmą ir pasibaisėjimą“, - taip būdamas Paryžiuje 1949 m. vasarą savo skaudulius draugams liejo partizanas Juozas Albinas Lukša, kurio dėka okupuota Lietuva buvo sujungta su Vakarų pasauliu.

J. A. Lukša (g. 1921 m.) partizanauti pradėjo 1945 m. rudenį, du kartus kirto geležinę uždangą, į Vakarus slapta pernešė partizanų dokumentus bei nuotraukas, informavo apie padėtį Lietuvoje. 1947 m. gruodį slapta sieną kirto antrą kartą, pasidavė švedų pareigūnams, o netrukus ėmėsi aktyvios veiklos, ieškodamas kontaktų su lietuvių emigrantais ir jų organizacijomis Prancūzijoje. Daugiausia bendravo su Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto atstovais, dalyvavo Baden-Badeno pasitarime, Daumanto slapyvardžiu parašė prisiminimų knygą Partizanai už geležinės uždangos, susituokė su Nijuole Bražėnaite (tačiau neslėpė, kad jo pirmoji „žmona“ yra Lietuva). 1948-1950 m. mokėsi Prancūzijos ir JAV žvalgų mokyklose, galiausiai 1950 m. rudenį desantininku grįžo į Lietuvą. Aktyviai veikė kovotojų gretose, kol buvo išduotas ir – būdamas trisdešimties – 1951 m. rugsėjo 4 d. žuvo.

J. A. Lukšos indėlį laisvės kovoje įvertino ir patys partizanai. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio sprendimu, J. A. Lukša buvo apdovanotas reikšmingiausiu – Laisvės kovotojo Karžygio vardu. Toks partizanų apdovanojimas suteiktas tik 8 laisvės kovotojams, o J. A. Lukša buvo vienintelis, jį gavęs dar būdamas gyvas.

Parodos kuratorė Aistė Petrauskienė
Parodoje eksponuojamos nuotraukos iš LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus fondų