http://genocid.lt/centras/lt/3303/a/

Pranešimas spaudai

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas atsakė į Seimo narių klausimus

Šiandien Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius Adas Jakubauskas dalyvavo nuotoliniame Seimo darbo grupės, besidominčios istorikų padėtimi Centre, posėdyje ir atsakė į Seimo narių klausimus. Posėdyje, kuriame aptarti metiniai darbuotojų vertinimai, viešumoje nuskambėjusios Centro darbuotojos darbo sutarties nutraukimo priežastys, įstaigos vadovo sprendimai dėl organizacijos struktūros, dalyvavo ir šiomis dienomis įsteigtos institucijos profsąjungos pirmininkė Enrika Kripienė.

Centro direktorius pabrėžė, kad darbuotojų metiniai vertinimai buvo aptarti su tiesioginiais vadovais. Buvo paaiškinta, kad pirmą kartą vertintas asmeninis darbuotojų indėlis ir pastangos, atsisakant visiems vienodo proporcingo turimiems ištekliams procento. Detaliai aptarti Seimo narius dominusios darbuotojos 2020 metų veiklos rezultatai, atskiriant papildomai atliktą ir apmokėtą paskutinės jos knygos išleidimą.

Dėl darbo sutarties nutraukimo motyvų buvo pabrėžta, kad sprendimą priimti įpareigoja įstatyme numatyti terminai. Be to, esminis pažeidimas – ne vieša kritika, bet neteisingos informacijos sklaida, kas nedera nei valstybės tarnautojai, nei juo labiau tyrėjui, mokslų daktarui.

„Istorikai yra laisvi savo tyrimuose ir pasirinkimuose, bet yra temos, kurios labai svarbios Lietuvai kaip valstybei ir jos prestižui. Yra kelios temos ir keli asmenys, kurie jau dešimtmečius linksniuojami užsienyje, dėl kurių nuolat aiškinasi Užsienio reikalų ministerija ir ambasados, vyksta teismai“, – sakė A. Jakubauskas. Deja, Centro istorikai šiais klausimais nėra buvę Vokietijos ir JAV archyvuose, kur yra šiais klausimais svarbi istorinė medžiaga. Pasak A. Jakubausko, tokiais atvejais reikia profesionalių, visus šaltinius apimančių atsakymų, o ne tikrovės neatitinkančios, niekuo nepagrįstos informacijos apie tą darbą, kurį atliko buvusios Centro vadovės pavedimu dirbę žmonės.

Darbo grupės prašymu jos nariams bus pateikta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro veiklos ataskaita.2021-03-18