2021 m. lapkričio 30 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Pasirašytas įsakymas nutraukti darbo sutartį

Šiandien Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius pasirašė įsakymą, kuriuo nutraukiami darbo santykiai su vienu iš įstaigos darbuotojų. Pagrindinė priežastis – konstatuoti pasikartoję pažeidimai, dėl kurių darbuotojui buvo duotas įspėjimas. Nutraukiama sutartis buvo sudaryta 2018 m.

Apibendrintai pažymėtina, kad padaryti nusižengimai susiję su tuo, jog nepateikiant faktų ir argumentų arba pateikiant tikrovės neatitinkančius faktus ir argumentus paskleista informacija, kuri suklaidino Centro veikla besidominčią bendruomenę. Tai taip pat sukėlė abejones savo įstaigos darbo patikimumu ir teisėtumu, kadangi klaidinantys teiginiai paskleisti dėl ilgo periodo – apima tiek ankstesnės vadovės Birutės Burauskaitės, tiek naujai paskirto prof. dr. Ado Jakubausko vadovavimo laikotarpius.

Pažymėtina, kad darbo ginčą dėl darbdavio įspėjimo apie darbo funkcijų ir nustatytos tvarkos pažeidimą nagrinėjusi Darbo ginčų komisija 2021 m. kovo 10 d. priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro administracijai palankų sprendimą.

Be to, prieš priimant sprendimą nutraukti darbo santykius buvo gautas Valstybinės darbo inspekcijos leidimas, kaip tai numato naujasis Darbo kodeksas, kadangi atleidžiamas darbuotojas yra darbo tarybos narys. Gautas leidimas reiškia, jog atleidimas nesusijęs su darbuotojo naryste profesinėje sąjungoje ir darbuotojų atstovavimo veikla.

Generalinio direktoriaus įsakymas dėl darbo sutarties nutraukimo esant darbuotojo kaltei gali būti skundžiamas teismui.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”