http://genocid.lt/centras/lt/3294/a/

LGGRTC gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas kviečia diskusijai

Šiomis dienomis įvairiuose internetiniuose portaluose buvo paskelbtas kai kurių VU istorikų atviras laiškas į LGGRTC gen. direktorių, kuriame buvo pareikšta daug negatyvios ir tikrovės neatitinkančios kritikos Centro ir jo gen. direktoriaus atžvilgiu. Atsiliepdamas į šį laišką LGGRTC gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas pakvietė kolegas diskutuoti ne per žiniasklaidą, o susėdus prie bendro stalo pagal mokslo visuomenėje vyraujančias tradicijas. Pateikiame šį kvietimą.Gerbiami Vilniaus universiteto Kolegos,

atsakydamas į man skirtą atvirą laišką, pirmiausiai apgailestauju, kad jau daugiau nei mėnesį besitęsiantys vieši debatai apie padėtį Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (toliau – LGGRTC) dėl galbūt skirtingų interesų ir skirtingų pasaulėžiūros aspektų iki šiol neišaugo iki konstruktyvios diskusijos. Anaiptol, vyrauja aštri priešprieša ir inertiškumas. Tačiau giliai širdyje tikiu, kad mus su Jumis vienija bendras tikslas – valstybės pozicijos istorinis pagrindimas ir įprasminimas, juk anot prof. Vytauto Landsbergio, kurio žodžius cituojate savo laiške, „svarbu neįsivelti į anos pusės melagių primetamus žaidimus dėl praeities, ir laikytis savo, tiesos ir faktų kelio“.

Gerbdamas Jūsų nuomonę ir profesines kompetencijas, tikiuosi dabar ir ateityje abipuse pagarba ir tolerancija grįsto dialogo. Man yra svarbios Jūsų, kaip profesionalių tyrėjų, ekspertinės įžvalgos.

Esu visuomet atviras konstruktyviai diskusijai, bet negaliu toleruoti kai kurių iš anksto suformuotų nepagrįstų iracionalių kaltinimų ar mėginimų supriešinti su kitais žmonėmis, institucijomis ar tautinėmis grupėmis. Manau, kad tai kyla iš informacijos stygiaus, o galbūt klaidingų viešojoje erdvėje sklandančių nuomonių interpretacijos.

Suprasdamas esamos padėties rimtumą, įvertindamas esamų problemų, kurios tęsiasi jau daugelį metų, mastą, siekdamas, kad LGGRTC galėtų efektyviai funkcionuoti dabar ir ateityje, tolygiai vykdydamas visus jai keliamus uždavinius ir stengdamasis išpildyti Lietuvos žmonių teisėtus lūkesčius į mūsų valstybės istorinę atmintį, kai tik leis karantino sąlygos susirinkti kartu, maloniai kviečiu Jus atvirai konstruktyviai ir produktyviai diskusijai. Prašau apie ketinimus dalyvauti diskusijoje pranešti adresu: centras@genocid.lt.

Pagarbiai –
LGGRTC gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas