http://genocid.lt/centras/lt/3281/a/

Lietuvos politinių kalinių sąjunga mini savo veiklos trisdešimtmetį

1991 m. gruodžio 23 d. įkurta Lietuvos politinių kalinių sąjunga (LPKS) suvienijo sovietų okupacijos laikotarpio politinius kalinius. LPKS priklausė 3447 nariai, ji turėjo 31 skyrių. LPKS nariai aktyviai dalyvavo Lietuvos valstybės institucijų atkūrime bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro veikloje.

LPKS vadovai Antanas Napoleonas Stasiškis ir Juozas Listavičius 1992 m. lapkritį buvo išrinkti Lietuvos Respublikos Seimo nariais, kur dirbo Nacionalinio saugumo bei Biudžeto ir finansų komitetuose (A. N. Stasiškis – keturias kadencijas, J. Listavičius – dvi kadencijas).

LPKS narys Eugenijus Rimvydas Stancikas 1997-2005 metais Vyriausybės paskyrimu dirbo Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos pirmininku, jo pavaduotoju – LPKS narys Juozas Artūras Flikaitis.

LPKS narys Petras Girdzijauskas 1997-2000 metais dirbo LGGRTC generalinio direktoriaus pavaduotoju.

LPKS aktyviai dalyvavo organizuojant tarptautinį antikomunistinį kongresą „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“, įvykusį 2000 m. birželį Vilniuje. Kongrese dalyvavo 25 valstybės, ypač daug nuveikė organizacinio komiteto komisijos pirmininko pavaduotojas J. A. Flikaitis.

LPKS aktyviai veikė tiek atkurdama valstybės institucijas, tiek įamžindama sovietų aukų atminimą: 1991 metais birželį pastatė Červenėje (Baltarusija) paminklą, skirtą 1941 m. birželį sušaudytiems Lietuvos politiniams kaliniams, aktyviai ieškojo Lietuvos laisvės kovotojų palaikų, jų žuvimo ir palaidojimo vietose statė paminklus, 1992-1996 m. budėjo KGB rūmų kamerose, siekdami išsaugoti KGB archyvus ir reikalaudami šį pastatą paskelbti istorinės atminties memorialiu ir kt.