2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Lankytinių objektų sąrašas
1. Puvočių kaimas. 1920 – 1939 m. Merkio upe buvo pravesta demarkacinė siena tarp Lietuvos ir Lenkijos valstybių. Upė kaimą dalijo į dvi dalis: kairiajame krante esanti kaimo dalis priklausė Lenkijai, o dešinysis krantas – Lietuvai.


Stendas Puvočių stovyklavietėje
(Stendo vieta žemėlapyje)


2. Dubininkas – kaimas Skroblaus žemupyje. Jo sodybos išsidėsčiusios aplink stačiakampio formos aikštę, į kurią sueina 4 gatvės. Ši sankirta vedė į strategines partizanams vietas: Kasčiūnų kaime buvusią vadavietę, į Rudnios mišką, Varėnos valsčių ir Viršurodukio kaimą.

3. Viršurodukio kaimas. 1946 m. balandžio 19 d. kaime ir jo apylinkėse įvyko trečiasis Dainavos apygardos partizanų pagerbimo sąskrydis, kuriame dalyvavo daugiau kaip 90 partizanų ir jų vadų. 4. Sąskrydžio dalyvių apdovanojimo vieta. Aikštelė, kurioje 1946 m. balandžio 19 d. buvo pagerbti ir apdovanoti Dainavos apygardos Merkio rinktinės Merkinės ir Druskininkų batalionų partizanai.


Stendas partizanų apdovanojimų ceremonijos vietoje, kur 1946 m. balandžio 19 d.
vykusio Merkinės ir Druskininkų batalionų partizanų pagerbimo sąskrydžio metu
buvo apdovanoti pasižymėję laisvės kovotojai ir jų rėmėjai
(Stendo vieta žemėlapyje)


5. Sąskrydžio dalyvių pietų vieta. 1946 m. balandžio 19 d. atokioje partizanų rėmėjo Antano Volungevičiaus-Desanto sodyboje vyko pietūs, skirti Dainavos apygardos trečiojo partizanų sąskrydžio dalyviams pagerbti.

6. Vytauto Kraunelio-Žilvičio ir Antano Ivanausko-Šturmo bunkeris, kuriame 1946 m. balandžio 17 ir 18 d. Pietų Lietuvos srities vadas Juozas Vitkus-Kazimieraitis, Dainavos apygardos štabo narys Antanas Kulikauskas-Daktaras, Merkio rinktinės vadas A. Ramanauskas-Vanagas, būrio vadas Vincas Ivanauskas-Gegutis ir partizanas Pranas Ivanauskas-Bevardis parengė sąskrydžio programą ir apdovanojimus dalyviams.

7. Dainavos apygardos Merkio rinktinės Gardino tėvūnijos partizanų žūties vieta.

8. Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Vanago tėvūnijos Milžino būrio partizanų žūties vieta.

9. Trasninko kaimas. 1920 m. lenkams okupavus Vilniaus kraštą, prie Trasninko Merkio upe buvo pravesta Lietuvos – Lenkijos demarkacinė linija. 1938 m. kovo 11 d. ties Trasninko pereinamuoju punktu buvo mirtinai sužeistas į Lietuvos pusę nelegaliai perėjęs lenkų pasienio korpuso kareivis S. Serafimas. Tai buvo incidentas, sudaręs Lenkijos vyriausybei progą kovo 17 d. įteikti Lietuvai ultimatumą dėl diplomatinių santykių užmezgimo. 1938 m. kovo 19 d. Lietuvos Vyriausybė pranešė sutinkanti vykdyti ultimatumo sąlygas. Trasninko kaime užaugo ir jo apylinkėse 1947 m. žuvo partizanai Boleslovas Jurkevičius-Putinas ir Jonas Karsokas-Šermukšnis.

10. Trasninko kaimo kapinės. Čia palaidotas Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo (Marcinkonių) bataliono 2-ojo skyriaus vadas Jonas Miškinis-Narsutis, žuvęs 1947 m. rugpjūčio 21 d. netoli Puvočių kaimo.

11. Kasčiūnų kaimo kapinės. Čia palaidoti keturi Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizanai: Petras Treigys-Trečiokas, Pranas Pačkauskas-Galiūnas, Adomas Valentukevičius-Linksmutis, Vladas Baranauskas-Taugirdas.

12. Priesaikos kalnas.

13. Kasčiūnų kaimas. Juozo Jakavonio-Tigro tėvų sodyboje 1945 m. buvo įkurta Adolfo Ramanausko-Vanago vadavietė, kurioje nuo 1946 m. sausio 4 d. iki kovo mėnesio pabaigos buvo apsistojęs ir partizanų vadas Juozas Vitkus-Kazimieraitis.

14. Puvočių kaimas. Dešiniajame Merkio upės krante esantis kaimas dabar priklauso Merkinės seniūnijai, o kairiajame – Marcinkonių seniūnijai. Per Merkio upę kaimo gyventojai gali pereiti kabančiu mediniu lieptu, vadinamu „Beždžionių tiltu“.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”