2021 m. sausio 26 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Tuskulėnų aukų atminimo dienos minėjimas

Rugsėjo 28 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčioje-kolumbariume įvyko Tuskulėnų aukų atminimo dienos minėjimas. Prieš 76 metus, šią dieną NKGB vidaus kalėjime Vilniuje budeliai pradėjo vykdyti mirties bausmes, per kurias nuo 1944 iki 1947 nužudė 767 asmenis. Juos priglaudė bendra duobė Tuskulėnuose.

Minėjime kalbėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštalinis administratorius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas, Kovo 11-osios akto signataras prof. Vytautas Landsbergis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius profesorius dr. Adas Jakubauskas; Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos kalbą perskaitė patarėjas Šarūnas Radvilavičius. Minėjimą vedė radijo diktorius Juozas Šalkauskas.

Kardinolas G. Grušas prisiminė 2018 m. popiežiaus Pranciškaus vizitą į Lietuvą ir jo raginimą nepamiršti savo šaknų, savo atminties, savo praeities. „Šitas kolumbariumas mums primena žmogaus gyvenimo kančias ir gyvenimo trapumą. Bet kaip ir kiekvienos kapinės, čia kartu yra ir vilties vieta. Mes turime semtis patirties, mokytis iš tokių žmonių kaip vyskupas Vincentas Borisevičius, sušaudytas už tai, kad KGB-istams pareiškė: „įskundimai visiškai nesuderinami nei su manimi pačiu, nei su mano titulu, nei su mano sąžine, todėl aš kategoriškai atsisakau įskundinėti“, - kalbėjo G. Grušas.

Prezidento patarėjas Š. Radvilavičius perdavė Prezidento žodžius, kad „dar ne visi totalitarinių režimų nusikaltimai atskleisti, kad ne visų aukų palaikai identifikuoti. Šiais laikais vis dar bandoma perrašyti mūsų ir visos Europos istoriją, o Rusijos prezidentas nesigėdindamas neigia Lietuvos ir kitų Baltijos šalių okupaciją“.

V. Landsbergis taip pat kalbėjo apie istorijos perrašymą, vadindamas jį „istorijos melu“. „Kalbėdami apie istorijos melą, turime pamąstyti apie mūsų vartojamas sąvokas. Daug nusikaltimų telpa į vieną nusikaltimą – Hitlerio ir Stalino sutartį pasidalinti svetimas žemes. Sutartį tarp dviejų baisių totalitarinių režimų. Todėl, viena vertus, teisinga yra kalbėti apie nusikalstamą režimą, kuris žudė ir naikino. Kita vertus, yra pavojus viską nurašyti kažkokiam abstrakčiam režimui, pamirštant, kad už tų nusikaltimų stovi konkretūs žmonės, kurie davė tuos baisius įsakymus. Jų pamiršimas būtų tolygu jų amnestijai. Juolab, kad kai kurie tų žmonių mūsų kaimynytėje vis dar yra garbinami“.

A. Jakubauskas siūlė atkreipti dėmesį Tuskulėnų parko kontrastą – Valickių rūmus, kur iki Antrojo pasaulinio karo liejosi džiaugsmingas gyvenimas ir po to įvykusią baisią transformaciją – čia paslapčia buvo užkasami šimtų KGB rūsiuose sušaudytų aukų palaikai. „Popiežių Pranciškų ypatingai paveikė kulkų suvarpyta KGB rūmų šaudymo kamera“, - priminė A. Jakubauskas, išreikšdamas viltį, kad daugumos aukų palaikai bus surasti ir pagaliau triumfuos teisybė.

Minėjime taip pat dalyvavo Seimo nariai A. Anušauskas ir Juozas Olekas, Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Užsienio reikalų ministerijos, įvairių valstybių ambasadų, kariuomenės atstovai, kiti garbūs svečiai, LGGRTC darbuotojai.

Minėjimo pabaigoje buvo parodytas LGGRTC dokumentinis filmas „Kapas 27/3. Vanago sugrįžimas“ (režisierius Algis Kuzmickas).


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”