2021 m. sausio 26 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Lietuvos partizanų memorialas Kryžkalnyje
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) partizano skiriamasis antsiuvas
Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizanai šaudymo pratybose.
Apie 1949 m.
Rikiuotės priekyje Maironio rinktinės Kudirkos rajono vadas Juozas Paliūnas-Rytas.

Dainavos apygardos partizanų vadovybė štabo spaustuvėje. 1948 m.
Dainavos ir Tauro apygardų partizanų susitikimas.
1948 m. vasara.

Vyčio apygardos Vinco Gėgžnos-Balandžio būrio partizanai po priesaikos bučiuoja kryžių
Tauro apygardos partizanai. Žuvinto palios, 1945 m.
Vieni iš paskutiniųjų į mišką pasitraukę Pietų Žemaitijos partizanai laikinoje palapinėje. Sėdi, iš kairės: Petras Oželis, Feliksas Urbonas-Algirdas ir Juozas Urbonas-Jonukas
Didžiosios Kovos apygardos partizanų malda.
Apie 1947 m.

Vytauto apygardos Erškėčio kuopos partizanų vora vedama Kazimiero Kaladinsko-Erškėčio. Apie 1947 m.
LLKS partizano priesaika
Apdovanojimo aktas Nr. 81. Juostele už uolumą apdovanojamas Tauro apygardos partizanas Sigitas Melninkas-Portas. 1946 m. rugsėjo 24 d.
Partizano pažymėjimas Nr. 102, išduotas būsimajam Vyčio apygardos vadui Mykolui Šemežiui-Putinui. Girėnai, 1949 m. vasario 16 d.
Tuometinis Kęstučio apygardos vadas Jonas Žemaitis-Tylius su Jungtinės Kęstučio apygardos partizanais, 1947 m. Pirmoje eilėje (sėdi) iš kairės Vladas Pečkauskas-Gegužiukas, Albertas Norkus-Starkus, Jonas Žemaitis-Tylius, Pranas Strainys-Pranciškus ir Kazimieras Ruibys-Inžinierius. Antroje eilėje iš kairės: Steponas Venckaitis-Bijūnas, Mečislovas Orlingis-Ričardas, Jonas Nuobaras-Lyras, Aleksandras Jurkūnas-Valeras, Aleksas Jucius Gylys, Aleksas Miliulis-Neptūnas, Antanas Seneckis-Žaibas, Antanas Liesis-Idenas, Petras Bartkus-Žadgaila, Vytautas Gužas-Kardas ir Česlovas Remeikis-Plienas. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus fondų
Leidinys „Kovos keliu žengiant: dainų ir eilėraščių rinkinys“, VII-VIII dalys. Leido Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabas, 1949 m.
Žurnalas „Prie rymančio Rūpintojėlio“, LLKS Visuomeninės minties organas, 1952, birželis, Nr. 4 (20)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”