2021 m. sausio 26 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Sukurta LGGRT centro konsultacinė ekspertų komisija

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas, atsižvelgdamas į ekspertinių kompetencijų poreikį vykdant Centro veiklas, o ypač į veiklos strategijų rengimą, sudarė visuomeninę ekspertų komisiją. Komisijos nariais paskirti:
Ginas Dabašinskas, žurnalistas, istorikas, komunikacijos specialistas; Gediminas Grina, saugumo politikos ekspertas, atsargos pulkininkas; Angelė Jakavonytė, rezistencijos įamžinimo bendruomenės atstovė, 22-ų nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos pirmininkė; Birutė Jonuškaitė-Augustinienė, rašytoja, visuomenės veikėja, Rašytojų sąjungos pirmininkė; dr. Valdas Rakutis, istorikas, Klaipėdos universiteto profesorius; dr. Gvidas Rutkauskas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos [LPKTS] pirmininkas; Ignas Stankovičius, saugumo politikos ekspertas, vienas Lietuvos kariuomenės ir Karšto apsaugos sistemos kūrėjų.

Šiandien, rugsėjo 3 d., įvyko pirmasis Centro ekspertų komisijos posėdis, vėliau Seime buvo surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas prof. dr. Arūnas Gumuliauskas, LGGRTC gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas, Centro ekspertų konsultacinės komisijos nariai A. Jakavonytė, dr. V. Rakutis ir I. Stankovičius.

Spaudos konferencijoje Seimo narys, prof. A. Gumuliauskas pasidžiaugė, kad nauja Centro vadovybė ėmėsi konkrečių žingsnių strateginei Centro veiklos krypčiai išryškinti. Jis pabrėžė, kad tiriant sudėtingo laikotarpio istorinius faktus labai svarbu juos matyti ir vertinti istorinių laikotarpių kontekstuose bei tarptautinių santykių raidos procesuose. Tokių tyrimų ir vertinimų dabar labai trūksta.

Centro vadovas prof. A.Jakubauskas pažymėjo, kad valstybė Centrui yra delegavusi labai atsakingas funkcijas – formuoti įstatyme apibrėžtos srities tyrimų valstybinę politiką. Tokiam uždaviniui vykdyti vien istorikų kompetencijų nepakanka, reikia platesnių kompetencijų ir valstybinio darbo patirties turinčių žmonių talkos. A. Jakubauskas tikisi, kad ekspertų komisija padės naujai Centro vadovybei išgryninti Centro misiją ir strategiją, pakelti Centro vykdomų tyrimų kokybę. Ekspertai dirbs visuomeniniais pagrindais, jiems atlygis nebus mokamas. Pasak A. Jakubausko, komisijos sudėtis dar gali didėti, prisijungti vienas kitas papildomas asmuo.

Prof. V. Rakutis pabrėžė, kad šiuolaikiniai istoriniai tyrimai patenka į informacinio karo lauką, todėl Centras turėtų būti atsparus šioms išorinėms įtakoms, žymiai tampriau, kaip tai numato įstatymas, bendradarbiauti su Švietimo, Krašto apsaugos, Vidaus reikalų ministerijomis bei kitomis valstybės institucijomis, dalyvauti istorinių vadovėlių, ugdymo programų ir kituose darbuose. Profesorius taip pat siūlė pagalvoti, ar Centro pavadinimas atitinka šiuolaikinius reikalavimus.

Saugumo ekspertas I. Stankovičius sakė, kad tautos savastis, tapatybė yra dalis nacionalinio saugumo. Nuo istorinių faktų interpretacijos aiškėja, kaip mes suvokiame save. Faktų interpretacija gali skirtis: tą patį faktą skirtingai gali interpretuoti lietuviai, rusai, lenkai ar žydai. Neturime bijoti parodyti visa tūrinę objekto poziciją. Centrui turi rūpėti identiteto problematika, "Mano vaidmuo būtų šiais klausimais padėti Centrui”, - kalbėjo I. Stankovičius

A. Jakavonytės nuomone, Centras turėtų aktyviau rinkti likusių gyvų liudininkų atminimus, taip pat būtina bendra paminklų statymo politiką. Jos nuomone, iki šiol Centro vaidmuo buvo sumenkintas, ir tai parodo itin mažos Centro darbuotojų algos.


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”