2021 m. sausio 26 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Atidengta paminklinė plokštė

2020 m. rugpjūčio 23 d. Biržų rajone, Papilio miestelyje, buvo iškilmingai atidengta LGGRTC įrengta paminklinė plokštė, skirta 1944–1954 m. žuvusiems Biržų krašto Dariaus ir Girėno rinktinės bei Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės partizanams atminti. Iškilmėse dalyvavo Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas, LGGRTC darbuotojai, žuvusiųjų artimieji ir kiti garbingi svečiai. Ši paminklinė plokštė, apjungusi ir praturtinusi Papilio memorialą – partizanų užkasimo vietą, kur jau 1991 m. lapkričio 1 d. buvo pašventinti 2 mediniai kryžiai, o 2000 m. spalio 21 d. atidengtas suprojektuotas architekto Algimanto Urbšio paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę, įrengta LPKTS Biržų filialo pirmininkės Danguolės Žiūkienės iniciatyva bendradarbiaujant su LGGRTC. Projekto autorius – LGGRTC Memorialinio departamento vyriausiasis architektas Algis Vyšniūnas.

Renginį vedė Biržų krašto muziejaus Sėla darbuotoja, LPKTS Biržų filialo pirmininko pavaduotoja ir tarybos narė Irutė Varzienė. Iškilmių metu išvardytos 43-ų partizanų, kurie buvo užkasti šioje vietoje, pavardės, prie iškaltos kiekvieno partizano pavardės jaunieji šauliai padėjo po žvakelę. Kalbėjo žuvusio ir čia užkasto partizano Povilo Skiauterės sesuo Valerija Skiauterytė-Baltušienė, Biržų krašto muziejaus Sėla direktoriaus pavaduotoja Edita Landsbergienė, svečiai. LGGRTC Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vyriausioji istorikė Dalia Urbonienė supažindino susirinkusiuosius su Biržų krašto partizaninio judėjimo specifika ir iškilusiomis problemomis, ieškant žuvusiųjų partizanų anketinių duomenų. Pasak memorialo iniciatorės Danguolės Žiūkienės, pagaliau šis partizanų kapas jau yra ne bevardis, ir kiekvienas, aplankęs Papilio memorialą, galės perskaityti žuvusiųjų pavardes ir įsivaizduoti konkretų žmogų.

Memorialą palaimino Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčios klebonas Vidmantas Kareckas ir Biržų Evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Rimas Mikalauskas.

Parengė Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus
vyriausioji istorikė Dalia Urbonienė© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”