http://genocid.lt/centras/lt/3237/a/

Lukiškių kalėjimas

LGGRTC delegacija, vadovaujama gen. direktoriaus prof. dr. Ado Jakubausko, lankėsi buvusiame Lukiškių kalėjime. Vyriausybė, remdamasi VĮ Turto banko parengta komplekso įveiklinimo galimybių studija, nutarė trečdalį Lukiškių kalėjimo pastatų skirti visuomeninėms edukacinėms reikmėms švietimo, kultūros, inovacijų, technologijų srityse bei kitiems visuomenės viešiems poreikiams tenkinti, o likusią dalį perduoti ilgalaikei nuomai ir parduoti.

Centro delegacijai buvusio Lukiškių kalėjimo patalpas aprodė ir 1901 m. pastatyto komplekso įspūdingą istoriją papasakojo Teisingumo ministro patarėjas Gintaras Žandaravičius. Centro vadovybės nuomone, šioje teritorijoje reikėtų įamžinti čia kalintus įvairių tautybių politinius kalinius, tarp kurių yra ir žymių Lietuvos visuomenės veikėjų.