2021 m. liepos 30 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Adas Jakubauskas

Liepos 1 d. pareigas pradėjo eiti naujas LGGRTC generalinis direktorius Adas Jakubauskas.

Mykolo Romerio universiteto afilijuotąjį profesorių A. Jakubauską 2020 m. birželio 25 d. Seimas slaptu balsavimu paskyrė LGGRTC gen. direktoriumi 5 metų kadencijai.

A. Jakubauskas pakeitė dvi kadencijas LGGRTC gen. direktore dirbusią Teresę Birutę Burauskaitę.

Pristatydamas naują vadovą LGGRTC kolektyvui Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis sakė tikįs, kad A. Jakubauskas tęs buvusios vadovės pradėtus reikšmingus darbus. „Nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nežinotų LGGRT centro, kuris nežinotų, ką jis daro, kuris nežinotų Jūsų asmens, ponia Birute. Visą savo vadovavimo dešimtmetį Jūs kovojote už istorinę tiesą ir aš, kaip tremtinių vaikas, manau, kad Centro darbai buvo labai reikalingi tiems, kurie buvo ištremti, kurie grįžo į Lietuvą ir kurie kūrė tą Lietuvą“.

Buvusiai Centro vadovei taip pat buvo įteiktos raštiškos Prezidento Gitano Nausėdos bei Vyriausybės padėkos. „Jūsų įnašas nepaprastai svarus įtvirtinant neginčijamas vertybes. Jūsų vadovavimo metu LGGRT centras tapo svarbų balsą turinčia, autoritetinga institucija,“ – tokią Prezidento padėką Birutei Burauskaitei perdavė Prezidentūros darbuotojai.

Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Arūnas Gumuliauskas, dėkodamas buvusiai Centro vadovei, sakė, kad „šiandien, vykstant informaciniams karams, Birutė Burauskaitė buvo aukso vertės, nes jos vadovaujamas Centras nesitraukė nei per centrimetrą nuo Lietuvos valstybės, nuo istorinės tiesos.“

Buvusi Centro gen. direktorė Birutė Burauskaitei sakė, kad visi šie gražūs komplimentai turi būti skiriami visiems Centro darbuotojams, nuoširdžiai dirbusiems savo darbą.

Seimo Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vedėja, buvusi Lietuvos Sąjūdžio sekretorė Angonita Rupšytė naujajam LGGRTC vadovui A. Jakubauskui palinkėjo savo darbe vadovautis Sąjūdžio siekiais: „Pažįstų Adą nuo Sąjūdžio laikmečio ir kviečiu neišduoti Sąjūdžio principų“.

Naujasis Centro vadovas A. Jakubauskas sakė širdimi jaučiantis Centro veiklos tematiką, nes yra kilęs iš tremtinių šeimos („mano močiutė Emilija Jablonskaitė-Asanavičienė 10 metų praleido tremtyje“), o patį LGGRT centrą pavadino „Lietuvos garbės institucija“.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”