http://genocid.lt/centras/lt/3187/a/

Nacionalinis mokinių konkursas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – LGGRTC), siekdamas ugdyti ir puoselėti jaunimo istorinę atmintį, skatinti gimtojo krašto istorinės praeities pažinimą, ugdyti moksleivių pilietiškumą ir patriotiškumą, kasmet organizuoja nacionalinį mokinių konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. 20-asis jubiliejinis konkursas startavo dar praėjusiais metais, o paskutinių darbų laukėme iki 2020 m. kovo vidurio.

Šiais metais konkurse dalyvavo 1149 mokiniai iš Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje. Skirtingo amžiaus 5–12 klasių mokiniai savo darbuose, įvairiomis meninės saviraiškos formomis – rašiniuose, piešiniuose, muzikos kūrinėliuose, sukurtuose filmukuose, virtualiuose pasipriešinimo istorijos pristatymuose ir kituose rankdarbiuose įprasmino dramatišką Lietuvos istoriją: tremtį, Holokaustą, partizaninį karą, neginkluotą pasipriešinimą, tragiškus 1991 m. sausio įvykius.

Šiuo metu LGGRTC generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija, kuri skirtingų kategorijų kūrinius (rašinius ir eilėraščius, piešinius ir rankdarbius, filmuotus darbus ir multimedia pateiktis, dainas) atrenka ir pagal geriausiai atitinkančias konkurso sąlygas vertina pateiktus darbus.

Pagerbdami šio konkurso laureatus ir juos parengusius mokytojus, LGGRTC 2020 m. balandžio 24 d. planavo jubiliejinį konkurso laureatų apdovanojimo renginį. Dėl objektyvių priežasčių renginys, deja, neįvyks – dėl to labai apgailestaujame.

LGGRTC, siekdamas populiarinti moksleivių konkurso reikšmingumą ir jų darbus, leidžia rašinių knygas, iliustruojamas dalyvių piešiniais, rengia piešinių ir rankdarbių parodas įvairiose valstybinėse institucijose, mokyklose, įstaigose, organizacijose. Piešiniais taip pat iliustruojami kalendoriai, sveikinimai, renginių afišos, leidžiamos konkurso dalyvių dainų plokštelės. Šiais metais konkurso dalyvių piešinių parodos surengtos Laisvės gynėjų dienai, sausio 13–ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, vasario 16–ajai, ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, kovo 11-ajai, pažymėti, parodos surengtos Lietuvos radijo ir televizijos centre – Vilniaus televizijos bokšte, Vilniaus lietuvių namuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, Specialiuose globos namuose ,,Tremtinių namai“ ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

Nuo 2000 m. konkurso nugalėtojų ir dalyvių rašiniai bei piešiniai publikuojami leidiniuose „Nelaisvės metų atspindžiai“, „Prakalbinta praeitis“, „Tarp vakar ir šiandien“, „Laisvės paslaptis yra drąsa“, „Šaukiame laisvę“, o gražiausios dainos išleistos kompaktinėje plokštelėje „O taip norėjosi gyventi...“ Kasmet įvairių švenčių proga išleidžiami sveikinimo atvirukai, įvairių švenčių progomis valstybės vadovams, europarlamentarams, LGGRTC draugams, konkurso partneriams ir rėmėjams įteikiami moksleivių piešinių reprodukcijos.

Esame dėkingi mokiniams, kurie domisi ir analizuoja skausmingą Lietuvos okupacijų ir netekčių istorijos laikotarpį, tampa savo šeimos metraštininkais, aprašo prosenelių likimus ir jų sudėtingą gyvenimo istoriją.

Šiais metais gautų konkursinių darbų pavyzdžiai:


Gabrielė Milaševičiūtė, „Tegul laisvės saulė dega mūsų širdyse“, 12 m., 5 kl., Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija Rytis Juodzevičius, „Tremties kelias“, 12 m., 6 kl., Vilniaus „Ryto“ progimnazija. Viltė Zenkevičiūtė, „Sausio 13-oji“, 12 m., 6 kl., Švenčionėlių progimnazija.