2021 m. sausio 26 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Komandiruotė į JAV

Vasario 29–kovo 1 d. LGGRTC istorikės Ramona Staveckaitė-Notari ir Kristina Burinskaitė dalyvavo Yale universitete (Niu Heivene, JAV) vykusiame tarptautiniame simpoziume „KGB sekimas sovietinėse Baltijos respublikose: dokumentiniai įrodymai ir akistata su praeitimi“. Simpoziumas organizuotas pagal Yale MacMillan centro Baltijos studijų programą.

Simpoziumo organizatoriai siekė supažindinti JAV visuomenę su KGB veikla ir jos veiklos metodais Baltijos valstybėse sovietinės okupacijos laikotarpiu, ypatingą dėmesį skiriant KGB sekimui bei agentų verbavimui.

Renginyje dalyvavo Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Ukrainos istorikai, tyrinėjantys KGB dokumentus. Be minėtų LGGRTC atstovių, iš Estijos atvyko žinomas KGB dokumentų specialistas Meelis Saueauk bei saugumo ir gynybos ekspertas Ivo Juurvee. Latvijai atstovavo Latvijos nacionalinio archyvo istorikas Ainars Bambals bei jo kolega Gints Zelmenis. Su Ukrainos iššūkiais tyrinėjant KGB archyvus supažindino Ukrainos saugumo tarnybos archyvo direktorius Andriy Kohut. Amerikos istorikams atstovavo Grinnell koledžo istorikas Edward Cohn.

Simpoziumo dalyviai pranešimuose supažindino su KGB dokumentų tyrinėjimo problema Baltijos šalyse ir Ukrainoje, KGB archyvinių dokumentų patikimumo klausimu. Per KGB dokumentų prizmę buvo atskleistas Sovietų Sąjungos modus vivendi.

Susirinkę istorikai pabrėžė KGB šešėlio poveikį šiandieninėms Baltijos šalių visuomenėms – tai ir liustracijos problema, visuomenės supriešinimas manipuliuojant KGB archyviniais dokumentais ir pan. LGGRTC istorikė Kristina Burinskaitė kalbėjo apie KGB agento portretą, Ramona Staveckaitė-Notari atskleidė, kaip manipuliuojama KGB dokumentais viešojoje erdvėje, siekiant diskredituoti Lietuvos ginkluotas pokario kovas.

Simpoziume taip pat dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Ukrainos išeivijos atstovai. Tai Yale prof. Rimas Vaišnys, dr. Elona Vaišnienė, JAV latvis prof. Kristaps Keggi, kurio fondas prisidėjo prie šio simpoziumo suorganizavimo.

R. Staveckaitė-Notari vėliau vyko į Putnamą ir dirbo ALKA archyve, kur susipažino su gausiais asmeniniais Domo Jasaičio, Mykolo Krupavičiaus, Vytauto Vardžio, Jackaus Sondos ir kt. archyvais.


Dr. Kristinos Burinskaitės pranešimas “A portrait of KGB agents: secret collaborators speak about their collaboration with the KGB” Ramonos Staveckaitės-Notari pranešimas “KGB documents and partisan activities in Soviet Lithuania: current discussions and the case of Adolfas Ramanauskas-Vanagas”
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”