http://genocid.lt/centras/lt/3169/a/

Partizaninis fondas pasipildė naujomis nuotraukomis

Šiais metais Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Partizaninis fondas pasipildė naujomis nuotraukomis.

Prieš keletą savaičių rašytojas, režisierius Vytautas V. Landsbergis socialiniuose tinkluose paskelbė, kad „bičiulis Ričardas iš Anykščių vytautinių proga padovanojo pluoštą Anykščių krašto partizanų nuotraukų, kurias po mamos mirties surado namo palėpėje“. Su Vytautu V. Landsbergiu susisiekė LGGRT centro vyriausiasis istorikas Dalius Žygelis, kuris jau 25 metai dirba su partizaninėmis nuotraukomis, jas identifikuoja ir perduoda į muziejaus fondus. Buvo susitarta, kad šią įdomią kolekciją Vytautas V. Landsbergis padovanos muziejui. Kolekcija išties įdomi, ją sudaro 36 originalios nuotraukos ir 21 partizaninių nuotraukų kopija. Nuotraukose įamžinti Vyčio, Algimanto ir Vytauto apygardų partizanai, chronologinės fotografavimo ribos nuo 1946 iki 1951 m. Šiuo metu nuotraukos yra identifikuojamos.

Taip pat neseniai kelias nuotraukas iš partizanų laidotuvių (Dzūkų rinktinė) muziejui padovanojo istorikas Juozas Starkauskas. LGGRT centras nuoširdžiai dėkoja Vytautui V. Landsbergiui bei Juozui Starkauskui ir kviečia kitus Lietuvos piliečius savo turimus istorinius eksponatus perduoti Okupacijų ir laisvės kovų muziejui. Svarbiausius eksponatus galės išvysti tūkstančiai muziejaus lankytojų – iš Lietuvos ir užsienio, kiti bus naudojami istoriniams tyrimams, iliustracijoms ir pan.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus yra LGGRT centro padalinys, muziejaus fonduose esančias nuotraukas LGGRT centras naudoja knygų leidyboje (pvz., LGGRT centras yra išleidęs D. Žygelio sudarytus partizanų nuotraukų foto albumus „Už laisvę ir tėvynę“ (2004 m. ir 2008 m.) ir „Lietuvos partizanai 1944 - 1986 m.“ (2018 m.). Muziejaus fondai yra atviri ne tik istorijos tyrėjams, bet ir rašytojams, režisieriams, renginių organizatoriams ir pan.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus turi saugyklas, kuriose užtikrinamas optimalus ir pastovus temperatūros ir drėgmės balansas, todėl, ten sudarytos puikios sąlygos senoms fotografijoms saugoti. Muziejus taip pat turi lėšų nuotraukų konservavimui. Muziejaus ekspozicijos nuolat atnaujinamos.