2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Komandiruotė į Albaniją

Š. m. lapkričio 3–6 d. Škoderio ir Tirana miestuose (Albanija) vyko Europos atminties ir sąžinės platformos (toliau – Platforma) tarybos narių susitikimas. Susitikimas skirtas išrinkti Platformos vadovus, aptarti vykdomus ir planuojamus tarptautinius projektams, apsvarstyti naujų narių priėmimą bei apžvelgti kitus einamus klausimus.

Lapkričio 3 d. Kelionė Vilnius – Frankfurtas – Tirana.

Lapkričio 4 d. Platformos narių delegacija vyko į Škoderio miestą, kuris laikomas vienu svarbiausių antikomunistinio pasipriešinimo židinių Albanijoje. Šiame mieste esančioje Liudijimo ir atminties vietoje (angl. Site of Witness and Memory) buvo pristatyta prieš kelerius metus Platformos parengta kilnojamoji paroda „Totalitarizmas Europoje“ (angl. Totalitarianism in Europe), atskleidžianti komunizmo ir nacizmo žalą Europos valstybėms. Parodos atidarymas sulaukė ypatingai gausaus vietos bendruomenės ir žiniasklaidos atstovų dėmesio. Platformos direktorius dr. Łukasz Kamiński, atidarymas parodą, džiaugėsi, kad į Platformos veiklą pamažu įsitraukia partneriai iš Albanijos, galintys pasidalinti trūkstama informacija tiriant totalitarinius režimus. Po parodos atidarymo vyko ekskursija mieste, kurios metu pamatyti žymiausi kultūriniai objektai, tarp kurių neseniai įkurtas memorialas, skirtas komunizmo aukoms atminti. Vietos bendruomenės atstovai pasidalino patirtimi kuriant memorialą ir jį pristatant visuomenei. Susitikimo dalyviai aukas pagerbė gėlėmis.

Lapkričio 5 d. Tiranoje vyko Platformos tarybos narių susitikimas. Prezidentas dr. Łukasz Kamiński ir kiti Vykdančiosios valdybos nariai pristatė 2018 metų veiklos ataskaitą ir 2019–2020 metų planus. Po pristatymo vyko Statuto pakitimų svarstymai ir Platformos vadovybės rinkimai. Platformos prezidentu antrai dvejų metų kadencijai išrinktas dr. Łukasz Kamiński.

Popiet vyko apskritojo stalo diskusija „Atminties politika Albanijoje ir Europoje – Lyginamoji prieiga“ (angl. “Memory Politics in Albania and Europe – A comparative approach”). Diskusijos metu savo veiklas pristatė skirtingos vietos ir užsienio organizacijos, vykdančios istorinius tyrimus.

Aplankytas Valstybės sekimo muziejus (angl. House of Leaves), kuriame komunistiniu periodu dirbo apie 30 šnipų. Ekskursijos metu pristatyta bendra sekimo metodika Albanijoje, aprodyta išlikusi technika ir apžvelgta dabartinė situacija.

Lapkričio 6 d. Konrad Adenauer fondo Tiranoje (angl. Konrad Adenauer Foundation in Tirana) direktorius Tobias Rüttershoff ir Demokratijos, medijos ir kultūros instituto (angl. Institute for Democracy, Media & Culture) direktorė Jonila Godole pristatė sėkmingą dvišalį bendradarbiavimą tiriant Albanijos istoriją. Siekiama, kad į praeities tyrinėjimus aktyviai įsitraukti jaunoji karta.

Popiet kelionė Tirana – Frankfurtas – Vilnius.


Parodos „Totalitarizmas Europoje“ atidarymas Škoderyje Komunizmo aukų pagerbimas prie memorialo Škoderyje
Platformos Tarybos narių posėdis Ekskursija Valstybės sekimo muziejuje Tiranoje
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”