http://genocid.lt/centras/lt/3124/a/

Tarptautinė konferencija

Lietuvos atstovai – istorikai Darius Juodis ir Bernardas Gailius – pristatė empirinius ir teorinius tyrimus, susijusius su Lietuvos partizaniniu karu. D. Juodis konferencijos dalyvius supažindino su sovietų agentūrinėmis bylomis, skirtomis sekti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininką, partizanų vadą Joną Žemaitį-Vytautą. B. Gailius pristatė idėją apie pogrindinę partizanų valstybę.

Latvijos ir Estijos atstovai Ainars Bambals ir Martin Andreller supažindino klausytojus su partizaniniu judėjimu šiose dvejose Baltijos valstybėse. Pabrėžė panašumus, o kartu ir skirtumus, lyginant su ginkluotu pasipriešinimu Lietuvoje.

Moldovos istorikai Ludmila Cojocari ir Virgiliu Birladeanu pristatė Lietuvos visuomenei dar mažai žinomus faktus apie antikomunistinį pasipriešinimą Moldovoje. Tuo tarpu Ukrainos atstovas Volodymyr Viatrovych savo pranešime pabrėžė Ukrainos sukilėlių armijos svarbą Ukrainos išsivadavimo judėjime XX-ajame amžiuje. Profesorius Rafal Wnuk akcentavo Lenkijos pokarinę situaciją, kovojant su komunistine, Maskvai lojalia Lenkijos valdžia.

Vengras G. Kecskes atskleidė NATO archyvų šydą, pabrėždamas NATO vaidmenį ir bandymus spręsti 1956 m. Vengrijos krizę. Baltarusijos istorikas A. Smalianchuk nemažai dėmesio savo pranešime skyrė ne tik sakytinės istorijos tyrimų iššūkiams bendraujant su to meto liudininkais, bet ir bendrai apžvelgė istorijos politizavimo problemą Baltarusijoje – Minsko valdžiai nepalankių istorikų persekiojimą šioje šalyje.

Konferencijos dalyviai sutarė, kad tyrinėjant tragišką, o kartu ir herojišką pokarinį Centrinės ir Rytų Europos valstybių laikotarpį labai svarbu keistis nauja informacija, dalintis archyviniais dokumentais, stebėti vieniems kitų tyrimus, neleisti, kad bendrame Europos kontekste antikomunistinis pasipriešinimas būtų devalvuotas bei nureikšmintas.