2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Komandiruotė į Kazachstano respubliką

2019 m. rugsėjo 9–18 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojų delegacija, vadovaujama LGGRT Centro generalinės direktorės T. B. Burauskaitės vyko į Kazachstano Respubliką, dalyvauti Kengyro sukilimo 65-osioms metinėms atminti skirtuose renginiuose.

Vadovaujantis 2019 m. liepos 18 d. LGGRTC generalinio direktoriaus įsakymu Nr. KT-35 į komandiruotę vyko LGGRT Centro generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, Memorialinio departamento direktorė G. Jakubonienė, Memorialinio meno ir ekspertizės sk. vedėja V. Kolonaitienė, Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė, Ūkio sk. vedėja G. M. Vapšienė, Memorialinio meno ir ekspertizės sk. vyriausiasis architektas prof. A. Vyšniūnas.

Rugsėjo 9 d. LGGRTC darbuotojų delegacija iš tarptautinio Vilniaus oro uosto išskrido į Varšuvą. Iš Varšuvos – į Kazachstano Respublikos sostinę Nur Sultaną.

Rugsėjo 10 d. tarptautiniame Nur Sultano oro uoste delegacijos narius pasitiko LR Garbės konsulas Kazachstane, Karagandos lietuvių bendruomenės „LITUANICA“ pirmininkas Vitalijus Tvarijonas. LGGRTC darbuotojų delegacija vyko į LR ambasadą Kazachstano Respublikoje, kur vyko susitikimas su Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Kazachstano Respublikoje Gintautu Vasiuliu ir atašė Edgaru Jelanskiu. Buvo aptarta Kengyro sukilimo 65-mečiui skirtų renginių programa ir tolimesnės bendradarbiavimo perspektyvos. Po susitikimo ambasadoje LGGRTC delegacija vyko į memorialinį kompleksą ALŽIR, kuriame apžiūrėjo muziejinę ekspoziciją.

Rugsėjo 11 d. Nur Sultano nacionalinėje akademinėje bibliotekoje vyko LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus parengtos parodos „Lietuviai Kengyro sukilime. 1954 m. gegužės 16–birželio 26 d.“ atidarymas. Į parodos atidarymą susirinkusius garbius svečius – Estijos, Latvijos, Ukrainos, Olandijos (Nyderlandų) ir Prancūzijos ambasadorius Kazachstano Respublikoje – sveikino LR Garbės konsulas Kazachstane, Karagandos lietuvių bendruomenės „LITUANICA“ pirmininkas Vitalijus Tvarijonas, Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Kazachstano Respublikoje G. Vasiulis. Kalbą pasakė LGGRT Centro generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, akcentuodama tokių parodų svarbą. Parodos koncepciją pristatė LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė. Apie paminklo Kengyro sukilėliams rekonstrukcijos projektą kalbėjo Memorialinio meno ir ekspertizės sk. vyriausiasis architektas prof. A. Vyšniūnas.

Po parodos atidarymo LGGRTC delegacijai buvo surengta pažintinė ekskursija po Nur Sultano nacionalinę akademinę biblioteką, vėliau – po Nur Sultano sostinę, aplankant tokias įžymias vietas kaip nepriklausomo Kazachstano simbolį, 97 metrų aukščio Baitereko apžvalgos bokštą, paviljoną EXPO 2017, nacionalinį Kazachstano muziejų.

Rugsėjo 12 d. prie LGGRT Centro darbuotojų delegacijos prisijungė visuomeninės bendrijos „Lemtis“ nariai: ilgametis ekspedicijų į tremties ir kalinimo vietas organizatorius ir vadovas Gintautas Alekna, ekspedicijų dalyvė Gražina Žukauskienė ir Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Bartkuvienė. Delegacija, lydima LR Garbės konsulo Kazachstane, Karagandos lietuvių bendruomenės „LITUANICA“ pirmininko V. Tvarijono išvyko į Karagandą. Karagandoje vyko oficialus susitikimas su Kazachstano tautos asamblėjos Karagandos srityje direktoriumi Kusainu Erlanu Beisembajevičiumi (Кусайын Ерлан Бейсембаевич) ir asamblėjos darbuotojais.

Po susitikimo lietuvių delegacija išvyko į Dolinkoje esantį politinių represijų aukų atminimo muziejų KARLAG. Pakeliui buvo sustota prie taip vadinamų „Mamočkino“ kapinių, kuriose laidoti nuo bado, ligų ar gimdymo metu mirę politinių kalinių vaikai.

KARLAG‘o muziejui LGGRTC delegacija padovanojo parengtą parodą „Lietuviai Kengyro sukilime. 1954 m. gegužės 16–birželio 26 d.“, kuri artimiausiu metu taps šio muziejaus ekspozicijos dalimi. Iš Dolinkos lietuvių delegacija grįžo į Karagandą. Karagandoje, Lietuvių bendruomenės namuose vyko vakarienė.

Rugsėjo 13 d. Karagandoje prie LGGRTC delegacijos prisijungė ambasadorius G. Vasiulis ir atašė E. Jelanskis. Delegacija, lydima Karagandos lietuvių bendruomenės „LITUANICA“ pirmininko V. Tvarijono išvyko į Žezkazganą. Pakeliui sustota Karabaso geležinkelio trasoje, šalia kurios projekto „Misija Sibiras“ dalyviai pastatė atminimo kryžių.

Už Žezkazgano miesto vykta į netoliese esančią Rudnyko gyvenvietę, kuri šiuo metu yra intensyviai griaunama, nes jos teritorijoje rasta vario rūdos gysla. Teritorija valoma ir ruošiama intensyviai iškasenų gavybai. Rudnyko gyvenvietėje yra kapinės, kuriose yra palaidota lietuvių. Lietuvių kapai prižiūrėti. Palaidoti asmenys identifikuoti. Svarstyta galimybė iškelti lietuvių palaikus iš naikinamos Rudnyko gyvenvietės teritorijos.

Rugsėjo 14 d. ambasadorius G. Vasiulis, atašė E. Jelanskis, LGGRTC delegacija ir LR Garbės konsulas Kazachstane, Karagandos lietuvių bendruomenės „LITUANICA“ pirmininkas V. Tvarijonas susitiko su Žezkazgano miesto administracija – akimu Kajratu Bajandinovičiumi Begimovu (Кайрат Баяндинович Бегимов) ir akimo pavaduotoja Zina Akilbekova (Зина Акилбекова). Susitikimo metu svarstyti klausimai, susiję su lietuvių kapų, esančių Rudnyko gyvenvietės kapinėse, perkėlimu į kitą vietą.

Po oficialaus susitikimo svečiai išvyko į Kengyro gyvenvietę, esančią šalia Žezkazgano. Čia vyko memorialinio paminklo, skirto Kengyro sukilimo metu žuvusiems atminti atidarymas. Paminklo autorius – Memorialinio meno ir ekspertizės sk. vyriausiasis architektas prof. A. Vyšniūnas. Į minėjimo dalyvius kreipėsi Žezkazgano miesto akimo pavaduotoja Zina Akilbekova (Зина Акилбекова), LR nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Kazachstano Respublikoje Gintautas Vasiulis, LGGRT Centro generalinė direktorė T. B. Burauskaitė. Po iškilmingo minėjimo padėtos gėlės.

Delegacija vyko apžiūrėti Kengyro lagerio teritorijos. Šiuo metu vyksta intensyvus lagerio teritorijos griuvėsių valymas. Iš Kengyro visa delegacija išvyko į Karagandą.

Rugsėjo 15 d. lietuvių delegacija, lydima LR Garbės konsulo Kazachstane, Karagandos lietuvių bendruomenės „LITUANICA“ pirmininko V. Tvarijono išvyko į Balchašą. Pakeliui aplankytas Spasko memorialas. Svarstyta galimybė iš Rudnyko gyvenvietės kapinių perkelti lietuvių politinių kalinių palaikus būtent į Spasko memorialą.

Balchaše lietuvių delegaciją pasitiko miesto administracijos darbuotojai ir nusipelniusi Kazachstano žurnalistė Tamara Grigorjeva (Тамара Тимофеевна Григорьева). Visi vyko į buvusias politinių kalinių kapines prie atminimo paminklų politinių represijų aukoms atminti. Minėjimą malda pradėjo katalikų kunigas Pavel. LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė padėkojo Kazachstano žmonėms, kad jie nenusisuko nuo lietuvių politinių kalinių, bet padėjo jiems pačiu sunkiausiu metu.

Po apsilankymo Balchašo kapinėse buvo apžiūrėta apleista buvusio lagerio teritorija. Vėliau vykta į Balchašo miestą susitikti su miesto administracija – akimu Orazu Taurbekovu (Ораз Кайсаевич Таурбеков).

Po susitikimo su miesto administracija, delegacija vyko į Rytinio Kounrado lagerio teritoriją, esančią netoli Balchašo. Čia, prie buvusio lagerio vartų ant vienos iš nuvirtusių kolonų pritvirtinta memorialinė lenta (architektas prof. A. Vyšniūnas), skirta šiame lageryje kalėjusiems atminti. LGGRTC delegacija apžiūrėjo buvusio lagerio teritorijoje esančius griuvėsius, padėjo gėlių. Iš Rytinio Kounrado išvyko į Balchašo mieste esantį krašto muziejų, kuriame viena ekspozicijos dalis skirta Balchašo lageryje kalėjusiems lietuviams atminti.

Rugsėjo 16 d. LGGRTC delegacija atsisveikino su visuomeninės bendrijos „Lemtis“ nariais ir, lydima LR Garbės konsulo Kazachstane, Karagandos lietuvių bendruomenės „LITUANICA“ pirmininko V. Tvarijono išvyko į Alma Atą. Kelionė truko visą dieną.

Rugsėjo 17 d. LR Generaliniame konsulate Alma Atoje vyko LGGRTC delegacijos, LR Garbės konsulo Kazachstane, Karagandos lietuvių bendruomenės „LITUANICA“ pirmininko V. Tvarijono susitikimas su LR Generaliniu konsulu Dariumi Vitkausku. Aptartos LGGRTC ir LR Generalinio konsulato bendradarbiavimo galimybės įamžinant Lietuvai svarbius istorinius įvykius. Po oficialaus susitikimo LGGRTC delegacija, kartu su LR Generalinio konsulo antruoju sekretoriumi Maksim Davidiuk vyko į Alma Atos miesto centre esantį parką, kuriame stovi atminimo skulptūra, skirta 1931–1933 m. Kazachstane vykusio golodomoro aukoms atminti. Tylos minute pagerbtos aukos, padėta gėlių.

Rugsėjo 18 d. LGGRTC delegacija iš Alma Atos tarptautinio oro uosto išskrido į Kijevą (Ukraina). Iš Kijevo į Vilnių.

Komandiruotės metu išryškėjo tam tikri perspektyvinės veiklos vektoriai:

1. Buvę politinių kalinių lageriai, politinių kalinių laidojimo vietos, memorialiniai ženklai ir paminklai, esantys Kazachstano Respublikos teritorijoje ir toliau lieka LGGRTC dėmesio objektu;
2. Dėmesį reikia koncentruoti į Rudnyko gyvenvietės kapinėse palaidotų lietuvių palaikų perkėlimą į Spasko memorialą. Tam reikia sukurti atskirą veiksmų planą, parengti naujų palaidojimo vietų koncepciją ir techninius projektus;
3. Atskiras veiklos laukas yra susijęs su Balchašo ir Rytinio Kounrado lagerio kompleksais, kurių teritorijose yra nemažai palaidotų lietuvių, mirusių kalinimo metu. Reikia sukurti priemonių planą, kaip pažymėti minėtų kapinių teritorijas, parengti informacinius stendus;
4. Atskirai reikia spręsti klausimą dėl Rytinio Kounrado lagerio vartų, kuriuos žadama išardyti, išsaugojimo.


Papildoma informacija apie LGGRTC delegacijos vizitą Kazachstano Respublikoje:


Kazachstane atidaryta paroda politiniams kaliniams atminti
Kazachstane atidarytas memorialas Kengyro lagerio sukilimo aukoms atminti
Объединяющая сила памяти
Kazachstane atidengtas paminklas Kengyro sukilime dalyvavusiems lietuviams
Kazachstane atidarytas memorialas žuvusiems Kengyro lagerio sukilime atminti
Kazachstane įamžinti Kengyro sukilėliai lietuviai


Parengė:
LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė
LGGRTC Memorialinio meno ir ekspertizės sk. vyriausiasis architektas prof. A. Vyšniūnas.

Fotografijos: G. Aleknos, S. Vyšniūno, G. M. Vapšienės

 
 
 
 
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”