2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Komandiruotė į Rumuniją

Rugpjūčio 27-29 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRT Centro) vyresnioji specialistė Greta Paskočiumaitė ir Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Ramona Staveckaitė-Notari dalyvavo tarptautinėje jaunimo vasaros mokykloje „Atminties kultūra ir kultūrinis paveldas jaunajai kartai: apsikeitimas gerosiomis praktikomis ir jų skatinimas tarp Lietuvos, Moldovos ir Rumunijos“ („Memory Culture and Cultural Heritage for the Young Generation: Exchange and Promotion of Best Practices between Lithuania, Moldova and Romania“), Sighet Marmatiei mieste, Rumunijoje. Vasaros mokykla skirta antikomunistinio ir antisovietinio pasipriešinimo Lietuvoje, Moldovoje ir Rumunijoje temai.

Rugpjūčio 27 d. Vasaros mokyklos Sighet Marmatiei veiklų pradžia. Sighet Marmatiei esančiame Komunizmo aukų ir pasipriešinimo memoriale (įkurtame buvusiame politinių kalinių kalėjime) pamatyta nuolatinė ekspozicija bei šiuo metu ten eksponuojama LGGRT Centro parengta paroda apie partizaninį karą Lietuvoje „War after War“. Po ekskursijos memorialo direktorė Andrea Dobes pristatė antikomunistinės rezistencijos grupes Maramurešo regione. Buvo pastebėta, kad okupacinės valdžios bandymai palaužti pasipriešinimą šiame regione didžia dalimi sutapo su situacija okupuotoje Lietuvoje. Popiet aplankyta atmintina vieta – Cimitirul Săracilor, kurioje buvo slapta laidojamos kalėjimo aukos, bei vienas įspūdingiausių kultūrinių objektų regione – Bârsana vienuolynas. Tai leido pažinti regiono kultūrą, pabandyti įžvelgti skirtumus ir panašumus tarp Rumunijos ir Lietuvos istorijos bei tradicijų. Dienos pabaigoje drauge su mokslininkais iš Rumunijos ir Moldovos apžvelgta dabartinė sovietmečio tyrimų būklė bei perspektyvos.

Rugpjūčio 28 d. LGGRT Centro vyresnioji specialistė Greta Paskočiumaitė pristatė LGGRT Centro istoriją, funkcijas ir veiklą. Rumunijos ir Moldovos mokslininkai bei vasaros mokyklos dalyviai itin aktyviai domėjosi LGGRT Centrui tenkančiais uždaviniais ir praktiniu jų įgyvendinimu. Taip pat Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Ramona Staveckaitė-Notari pristatė 1944-1953 m. partizaninį karą Lietuvoje. Po šio pristatymo aplankyta paroda „War after War“, papildžiusi pristatymą ir dar labiau sudominusi mokyklos dalyvius Lietuvos istorija. Po abiejų pristatymų sulaukta daugybės klausimų ir pastebėjimų. Popiet lankytasi Cimitirul Vesel kapinėse ir Etnografiniame muziejuje. Šiose vietose gauta galimybė pažinti senąsias rumunų tradicijas, mentalitetą, simbolius. Dienos pabaigoje aptartas galimas tolimesnis institucijų ir tyrėjų bendradarbiavimas, dalinimasis gerąja praktika.

Rugpjūčio 29 d. Skirta išvykai į Vișeul de Sus, kur anglimi varomu traukiniu keliauta į kalnus. Kultūrinės programos metu vėl turėta galimybė pažinti Rumunijos tradicijas, papročius, gyvenimo būdą. Po išvykos vyko vasaros mokyklos uždarymas. Aptarti rezultatai ir galimybės įgyvendinti panašius projektus ateityje. Dalyviams įteikti sertifikatai.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”