http://genocid.lt/centras/lt/3111/a/

Tarptautinė jaunimo vasaros mokykla

Rugpjūčio 27-29 d. Sighet Marmatiei mieste (Rumunija) vyko tarptautinė jaunimo vasaros mokykla „Memory Culture and Cultural Heritage for the Young Generation: Exchange and Promotion of Best Practices between Lithuania, Moldova and Romania“. Vasaros mokykla skirta antikomunistinio ir antisovietinio pasipriešinimo Lietuvoje, Moldovoje ir Rumunijoje temai.

Lietuvos delegaciją sudarė LGGRTC (toliau – Centras) Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Ramona Staveckaitė-Notari, Direkcijos vyresnioji specialistė Greta Paskočiumaitė ir Centro kasmetinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ nugalėtojai. Vasaros mokyklos metu per paskaitas ir ekskursijas pažintas antikomunistinis judėjimas Rumunijoje ir Moldovoje, aplankytos įvairios kultūrinės vietos. Stovyklos dalyviams taip pat pristatyta Centro istorija, funkcijos, veikla bei antisovietinis partizanų karas Lietuvoje. Aptartas tolimesnis šalių bendradarbiavimas vykdant sovietmečio tyrimus ir šviečiant jaunąją kartą.