2021 m. lapkričio 29 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Jonas Jagėla
Jonas Jagėla

Dailininkas skulptorius, Dailininkų sąjungos, meno kūrėjų asociacijos narys.
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiaus kavalierius.

Jonas Jagėla gimė 1945 m. birželio 29 d. Čivuose, Kupiškio r. 1961–1966 m. Telšių Taikomosios dailės technikume mokėsi dailiojo metalo specialybės. 1966–1975 m. studijavo Vilniaus Dailės instituto skulptūros fakultete. Nuo 1976 m. dalyvauja parodose. Nuo 1994 m. dirba Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.

Kuria monumentaliąją skulptūrą, antkapinius paminklus, portretus, mažąją plastiką.

Svarbesni darbai:

Paminklai:
visuomenės veikėjui, gydytojui L. Vaneikiui (Palanga, 1989)
Algimanto apygardos partizanams. Troškūnai, Anykščių r. (1996)
Didžiosios Kovos apygardos partizanams. Gelvonai, Širvintų r. (1998)
Generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui. Palanga (2004)
Daugyvenės krašto kovotojams už Lietuvos laisvę. Rozalimas, Pakruojo r. (2006)
Lietuvos tremtiniams. Aukų g., Vilnius (2006)
Svėdasų krašto kovotojams dėl Lietuvos laisvės. Svėdasai, Anykščių r. (2009)
Vytautui Didžiajam ir Žalgirio mūšiui, Raižiai, Alytaus r. (2010)
Memorialas 1949 m. vasario 16-os d. LLKS Tarybos deklaracijai ir šios deklaracijos signatarams, Minaičiai, Radviliškio r. (2010)
1941 m. masinių žudynių vietoje Titnago g., Vilnius (2011)
Žemaitijos kariams savanoriams (1918-1991), Palanga (2014)
Lazdijų krašto partizanams, 1944-1953, Seirijai (2018)
Sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos respublikos 1918-1940 m. vyriausybių nariams, Kaunas (2018).

Paminklai tarptautiniuose memorialuose lietuviams žuvusiems Gulago lageriuose:
Spaskas, Kazachija (2004)
Balchašas. Kazachija (2004)
Sandarmochas, Karelija (2008).

Paminklinės lentos tarptautiniuose memorialuose lietuviams, žuvusiems nacių koncentracijos stovyklose:
Mauthausenas, Austrija (2015).

Portretai:
Žymiųjų Vilniaus Universiteto profesorių: M. Počobutas, J. Frankas, S.B. Jundzilas, J. Rustemas, L. Stuoka–Gucevičius, P. Smuglevičius, A. Nemčiauskas ir kt. 14 biustų galerija, Vilnius, Universiteto kolonų salė, (1976–1979)
Žymiųjų Vilniaus Universiteto profesorių bei auklėtinių: Ž. Liauksmino, I. Onacevičiaus, I. Domeikos, E. Eichvaldo, J. P. Franko, J. Jablonskio) figūriniai portretai, Vilnius, koridorius prie Universiteto kolonų salės (1984–2004).

Antkapiniai paminklai:
aktoriui M. Smagurauskui, Antakalnio kapinės, Vilnius (1992)
Lietuvos disidentui S. Jakui, Antakalnio kapinės, Vilnius (1997)
Lietuvos disidentui V. Sevrukui, Antakalnio kapinės, Vilnius (1997)
partizanams, politiniams kaliniams B. ir O. Trakimams, Migūčionių k. kapinės, Elektrėnų sav. (1998)
architektui S. Lasavickui, Rasų kapinės, Vilnius (2001)
kino režisieriui R. Vabalui, Rasų kapinės, Vilnius (2003)
tremtinei, gydytojai, rašytojai D. Grinkevičiūtei, Eigulių kapinės, Kaunas (2004)
dailininkui Juozui Petrui Čepuliui, Perlojos kapinės, Varėnos r., (2006)
kino režisieriui L. Maculevičiui, Antakalnio kapinės, Vilnius, (2006)
Vytauto apygardos vadui B. Zabuliui, Senosios Utenos kapinės, Utena, (2011)
1951 m. gegužės 9 d. žuvusiems Žemaičių apygardos partizanams, Nevarėnų bažnyčios šventorius, Telšių r. (2012)
1952 m. gegužės 20 d. žuvusių Dainavos apygardos partizanų kapas, Perlojos bažnyčios šventorius, Varėnos r. (2014)
1944 m. žuvusiems Jono Stundžios-Skrajūno partizanams, Švedriškės k. kapinės, Ignalinos r. (2017).

Paminkliniai ženklai:
1941 m. birželio sukilėliams. Joniškio k. kapinės, Molėtų r. (1999)
žuvusiems partizanams Pakruojyje. Pakruojis (1999)
Algimanto apygardos štabo narių žuvimo vietos įamžinimas. Šimonių giria, Anykščių r. (1999)
Kiauneliškio mūšio vietos ir joje žuvusių partizanų įamžinimas; Labanoro giria, Švenčionių r. (2003)
žuvusiems partizanams Kamajuose, Rokiškio r. (2004).

Portretai:
aktoriaus R. Adomaičio portretinis biustas, (1978)
architekto R. Jalovecko portretas, (1981)
aktoriaus B. Babkausko memorialinis reljefas, Panevėžys (1990)
verslininko A. Didžiulio portretinis biustas, (1992) S. Nėries memorialinis biustas, Panevėžys (1995).

Memorialinės lentos ir plokštės:
Šiaurės Rytų Lietuvos srities vadui A. Slučkai-Šarūnui. Troškūnai, Anykščių r. (1999)
Politiniams kaliniams. Mindaugo g., Vilnius (2000)
Didžiosios Kovos apygardos štabo nariams. Čiobiškis, Širvintų r. (2002)
Politiniams kaliniams. VI fortas, Kaunas (2003)
Nužudytiems Lietuvos gyventojams. Subačiaus g., Vilnius (2005)
Politiniams kaliniams. Kosciuškos g., Vilnius (2005)
Lietuvos piliečiams, kalintiems, tardytiems, kankintiems ir nužudytiems nacių ir sovietų represinėse įstaigose, Gedimino g. 40, Vilnius (2009)
Rezistencijos dalyvių Pajarskų šeimai, Jotkonių k. Anykščių r. (2014)
1945-06-02 prisiekusiems A. Ramanausko-Vanago kuopos ir kitų būrių partizanams, Nemunaičio mst. Alytaus r. (2015)
Partizanų kalvoje užkastiems 1944-1949 m. žuvusiems Vytauto apygardos partizanams (2015)
Represuotiems ir nužudytiems vyskupams, kunigams ir vienuoliams, Telšių katedra (2016)
Palaimintajam Teofiliui Matulioniui, Sankt Peterburgas; Aleksandrui Tuhan-Baranauskui, Kaunas (2017)
9 Tauro apygardos partizanams, Veiverių „Skausmo kalnelis“, Prienų r. (2018).

Jonas Jagėla sukūrė tipines memorialines lentas 1944–1953 m. buvusių sovietų represinių struktūrų pastatuose (NKVD-MVD-MGB, stribų būstinės) kalintų ir kankintų Lietuvos piliečių atminimui, taip pat mokytojų ir mokinių, žuvusių okupacinių režimų (1941-1990) metu atminimui, iš Lietuvos geležinkelio stočių 1940-1941 m. ir 1944-1953 m. ištremtiems Lietuvos gyventojams; memorialinį ženklą LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signatarams.

Darbams būdingas asociatyvumas, minimalizmas, metaforiškumas, rimtis.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”