2020 m. gruodžio 4 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Europos Parlamento rezoliucijos

Po kelis metus trukusių pasiruošimų 2011 m. spalio 14 d. Prahoje, vykstant Višegrado grupės valstybių ministrų pirmininkų susirinkimui, iškilimingai įkurta Europos atminties ir sąžinės platforma. Platformą įkūrė dvidešimt steigėjų iš Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Vokietijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Švedijos. Vėlesniais metais narių skaičius sparčiai augo – šiuo metu Platformai priklauso 62 vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos iš visos Europos, Kanados ir JAV. Per trumpą laiką Platforma tapo didžiausia viršvalstybine organizacija totalitarizmo tyrimų lauke ir ėmė vaidinti žymią rolę atliekant rezoliucijoje išskirtas užduotis.

Europos atminties ir sąžinės plaforma jau yra suorganizavusi dešimtis tarptautinių konferencijų, seminarų ir dirbtuvių, sėkmingai pradėjo tarptautinį projektą „Justice 2.0“, paruošė skaitinių Europos vidurinių mokyklų mokiniams, iniciavo konkursą dėl visos Europos totalitarinių režimų aukų memorialo Briuselyje.

Šiais metais Europos Sąjunga mini 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pradžios metines ir 30-ąsias komunistinio režimo žlugimo Centrinėje ir Rytų Europoje metines bei Berlyno sienos griūtį, milijonams žmonių suteikusią viltį dėl geresnės ateities ir laisvės. Šiandien valstybės iš abiejų geležinės uždangos pusių kartu kuria Europos Sąjungą. Vis dėlto Europos atminimas vis dar suskaidytas ir žiauri komunizmo patirtis nėra visuotinai įsisąmoninta.

Platforma nuoširdžiai tiki Europos Sąjungos vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybei, įstatymo viršenybei ir žmogaus teisių gynimui. Visų Platformos narių profesinė patirtis ir žinios leidžia įžvelgti atsinaujinančias pavojingas tendencijas, kurios kelia grėsmę mūsų laisvei ir demokratijai.

Platforma taip pat pripažįsta Europos Parlamento rezoliuciją dėl priešiškos Europos Sąjungos atžvilgiu propagandos neutralizavimo, būtinybę didinti informatumą apie komunizmo režimus per viešas kampanijas ir švietimo sistemas bei atlikti tyrimus ir dokumentaciją šiame lauke.

Europos atminties ir sąžinės platformos prezidentas dr. Łukasz Kamiński teigė: „Praėjus dešimtmečiui Europos Parlamento rezoliucija daugeliu aspektų dar nėra įgyvendinta. Mūsų auka pareigoms – tęsti pradėtus totalitarinių režimų nusikaltimų tyrimus ir pagerbti tuos, kurie jiems priešinosi. Šios pastangos susijusios su praeitimi, tačiau tai labai svarbu ir dabarčiai, ir ateičiai. Jeigu nesugebėsime apsaugoti šios skausmingos Europos paveldo dalies, galime vėl susidurti su tokiu žiaurumu.“

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”