2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
2018 m. atmintinos datos (archyvas)
Sausis

Prieš 50 metų, 1968 m. sausio 5 d., prasidėjo Prahos pavasaris – istorinis bandymas demokratizuoti tuometinės Čekoslovakijos komunistinę sistemą.

Prieš 70 metų, 1948 m. sausio 6 d., Marijampolės aps. Veiverių vls. Pinciškių k. žuvo Tauro apygardos Kęstučio rinktinės vadas Justinas Jasaitis-Naktis, Maironio kuopos vadas Jonas Ciplijauskas-Sakalas, jo pavaduotojas Juozas Bacevičius-Briedis ir Geležinio Vilko rinktinės štabo viršininkas Povilas Vanagas-Nemunas, Vylius.

Prieš 100 metų, 1918 m. sausio 9 d., Kretingos aps. Palangoje gimė Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės vadas Ignas Šapkūnas-Meistras, Meisteris, Buržujus (žuvo 1949 m. balandžio 28 d. Kuršėnų aps. Tryškių vls. Birbiliškės miške).

Sausio 13-ojiLaisvės gynėjų diena. 1991 m. sausio 13 d., sovietinei kariuomenei ir specialiesiems daliniams užimant Lietuvos televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatus, žuvo 14 laisvės gynėjų, dar beveik tūkstantis žmonių buvo sužeista ar kitaip nukentėjo.

Prieš 70 metų, 1948 m. sausio 16 d., Kėdainių aps. Ariogalos vls. Pagausančio k. žuvo Jungtinės Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės vadas Juozas Čeponis (Ščepavičius)-Tauragis, Budrys, jo pavaduotojas Vincas Žitkauskas (Židkauskas)-Svajūnas, Ilguvis ir rinktinės štabo ryšininkas Antanas Mileris-Drąsutis.

Prieš 110 metų, 1908 m. sausio 27 d., Ukmergės aps. Žemaitkiemio vls. Juodžiūnų k. gimė Šiaurės Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities štabo narys, Didžiosios Kovos apygardos vadas Alfonsas Morkūnas-Plienas (žuvo 1949 m. gruodžio 30 d. Ukmergės aps. Pabaisko vls. Juodkiškių k.).

Sausio 27-oji – Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena. 1945 m. sausio 27 d. Lenkijoje buvo išlaisvinta Aušvico (Osvencimo) koncentracijos stovykla.


Vasaris

Prieš 70 metų, 1948 m. vasario 1 d., Vilkaviškio aps. Pilviškių vls. Gulbiniškių k. žuvo Tauro apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys, apygardos adjutantas Juozas Balsys-Dobilas ir 24-osios kuopos būrio vadas Pranciškus Žaldaris-Šapalas.

Prieš 70 metų, 1948 m. vasario 2 d., Panevėžio aps. Andrioniškio vls. Paandrioniškio k. žuvo Algimanto apygardos vado pavaduotojas Jurgis Urbonas-Lakštutis.

Prieš 90 metų, 1928 m. vasario 9 d., Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Krivasalio k. gimė aktyvus antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, Lietuvos laisvės lygos vadovas ir Laisvės premijos laureatas Antanas Terleckas.

Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. 1949 m. vasario 16 d. Radviliškio aps. Grinkiškio vls. Minaičių k. (dabar – Radviliškio r. Grinkiškio apylinkės sen. Mėnaičių k.) Miknių sodyboje Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje paskelbta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracija – konstitucinės reikšmės dokumentas, liudijantis Lietuvos valstybės tęstinumą okupacijos sąlygomis.

Prieš 100 metų, 1918 m. vasario 20 d., Seinų aps. Lazdijų vls. Staidarių (Papėčių) k. gimė poetas, Dainavos apygardos Šarūno rinktinės vadas, nuo 1948 m. lapkričio mėn. laikinai ėjęs ir apygardos vado pareigas Benediktas Labėnas (Labenskas)-Kariūnas (žuvo 1949 m. kovo 7 d. Alytaus aps. Kalesninkų miške).


Kovas

Prieš 100 metų, 1918 m. kovo 6 d., JAV Konektikuto valstijos mieste Naujojoje Britanijoje (New Britain) gimė LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, LLKS Gynybos pajėgų vadas, partizanų pulkininkas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (sušaudytas 1957 m. lapkričio 29 d. Vilniuje).

Prieš 90 metų, 1928 m. kovo 6 d., Kretingos aps. Mosėdžio vls. Daukšių k. gimė disidentė, Keturiasdešimt penkių pabaltijiečių memorandumo signatarė Jadvyga Malūkaitė-Petkevičienė (mirė 2015 m. vasario 22 d.).

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė Nepriklausomos valstybės atstatymo aktą.

Prieš 70 metų, 1948 m. kovo 17 d., Prienų aps. Prienų vls. Čiudiškių k. kautynėse žuvo Tauro apygardos štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas ir Geležinio Vilko rinktinės vadas Kazys Algirdas Varkala-Daumantas, rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Zigmas Juška-Pjūklas, Zigmantas, 52-osios (buvusios 3-iosios) kuopos 1-ojo būrio vadas Vytautas Jundilas (Jundila)-Jaunutis ir trys jų bendražygiai.

– Prieš 100 metų, 1918 m. kovo 17 d., Šakių aps. Jankų vls. Karčrūdės k. gimė pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis Juozas Bacevičius (mirė 1995 m. liepos 19 d. Kaune).

– Prieš 100 metų, 1918 m. kovo 19 d., gimė Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas Juozapas Katkus-Anužis Jonas, Nikiforas (žuvo 1950 m. spalio 27 (28) d. Kretingos r. Vaineikių miške).


Balandis


Prieš 70 metų, 1948 m. balandžio 1 d., įkurta Prisikėlimo partizanų apygarda, vadu paskirtas Petras Bartkus-Mažrimas.

Balandžio 11-oji – Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena. 1945 m. balandžio 11 d. buvo išlaisvinti Buchenvaldo kaliniai Vokietijoje.

Prieš 70 metų, 1948 m. balandžio 29 d., Šakių aps. Barzdų vls. Kulčikų k. kautynėse žuvo l.e.p. Tauro apygardos štabo viršininkas ir Žalgirio rinktinės vadas Vincas Strimas-Šturmas.


Gegužė


Prieš 110 metų, 1908 m. gegužės 1 d., Panevėžio aps. Ramygalos vls. Užkalnio k. gimė Lietuvos Helsinkio grupės steigėjas kun. Karolis Garuckas (mirė 1979 m. balandžio 6 d. Ignalinos r. Ceikinių mstl.).

Gegužės 8-oji – Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena. 1945 m. gegužės 8 d. Vokietija kapituliavo prieš antihitlerinę koaliciją.

Prieš 100 metų, 1918 m. gegužės 8 d., Rokiškio aps. Jūžintų vls. Šarkių k. gimė Vytauto apygardos štabo viršininkas ir Tumo Vaižganto rinktinės vadas Juozas Kemeklis-Rokas, Rimtutis, Krivaitis, Granitas, Augustinaitis (žuvo 1951 m. gruodžio 22 d. Vilniaus aps. Molėtų r. Pelenių-Vidžiūnų k. apylinkėse).

Prieš 70 metų, 1948 m. gegužės 13 d., Ukmergės aps. Taujėnų vls. Juodvisinės k. apylinkių Lėno miške žuvo Vyčio apygardos vadas Danielius Vaitelis-Briedis, jo pavaduotojas Jonas Kilijonas-Mikas ir štabo apsaugos būrio vadas Antanas Šyvis-Šalapka.

Gegužės 14-oji – Pilietinio pasipriešinimo diena. 1972 m. gegužės 14 d. Kaune, protestuodamas prieš sovietinę okupaciją, susidegino Romas Kalanta.

Prieš 90 metų, 1928 m. gegužės 17 d., Raseinių aps. Raseinių vls. Aleksandrų k. gimė pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, Lietuvos Helsinkio grupės steigėjas Viktoras Petkus (mirė 2012 m. gegužės 1 d. Vilniuje).

Prieš 90 metų, 1928 m. gegužės 17 d., Panevėžio aps. Ramygalos vls. Kuršių k. gimė pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis Povilas Pečeliūnas (mirė 1990 m. vasario 23 d. Vilniuje).

Trečiasis gegužės sekmadienis (gegužės 20-oji) – Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.

Prieš 70 metų, 1948 m. gegužės 22–24 d., vyko didžiausias masinis žmonių trėmimas iš Lietuvos kodiniu pavadinimu „Pavasaris“ (ištremta apie 40 tūkst. žmonių).

Prieš 70 metų, 1948 m. gegužės 26 d., Kuršėnų aps. Kuršėnų vls. Akmenaičių k. žuvo Žemaičių apygardos Vytenio rinktinės vadas Jurgis Keras-Bijūnas ir rinktinės štabo viršininkas Juozas Matijošaitis-Meška.


Birželis


– Prieš 30 metų, 1988 m. birželio 3 d., buvo įkurtas Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Birželio 3-ioji Sąjūdžio diena.

Birželio 14-ojiGedulo ir vilties diena. 1941 m. birželio 14 d. prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas (ištremta apie 18 tūkst. žmonių).

– Birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena. 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą.

Prieš 40 metų, 1978 m. birželio 15 d., įkurta Lietuvos laisvės lyga (LLL).

– Birželio 23-ioji – Birželio sukilimo diena. 1941 m. birželio 22–28 d. vyko Birželio sukilimas.

Prieš 70 metų, 1948 m. birželio 26 d., Kauno aps. Aukštosios Panemunės vls. Armališkių k. žuvo Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) prezidiumo narys Alfonsas Vabalas-Gediminas.


Liepa


Prieš 100 metų, 1918 m. liepos 10 d., Vilkaviškio aps. Keturvalakių vls. Degučių k. gimė Tauro apygardos Kęstučio rinktinės vadas Pranas Kučinskas-Klevas, Apynys, Ainis (žuvo 1947 m. gruodžio 26 d. Vilkaviškio aps. Vilkaviškio vls. Serdokų k.).

Prieš 80 metų, 1938 liepos 22 d. gimė vienuolė, disidentė, tikinčiųjų teisių gynėja, politinė kalinė, „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ daugintoja, platintoja, 1987 m. mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje organizatorė Felicija Nijolė Sadūnaitė.

Prieš 100 metų, 1918 m. liepos 26 d., Kretingos aps. Kartenos vls. Budrių k. gimė vienas iš Lietuvos laisvės armijos (LLA) vadų ir Žemaičių legiono įkūrėjų Adolfas Kubilius-Adys, Jurgis Vaišvila, Balys, Šilo Velnias (sušaudytas 1946 m. kovo 9 d. Vilniuje).


Rug­pjū­tis


Rugpjūčio 2-oji – Tarptautinė romų holokausto atminimo diena. 1944 m. rugpjūčio 2 d. buvo sunaikintas čigonų lageris Aušvico-Birkenau koncentracijos stovykloje Lenkijoje. Nužudyta apie 3 tūkst. jame kalintų romų tautybės žmonių.

Prieš 70 metų, 1948 m. rugpjūčio 5 d., Mažeikių aps. Barstyčių vls. Dūmaičių k. apylinkių miške žuvo Žemaičių apygardos Alkos rinktinės vadas Kazys Venckus-Adomaitis, jo pavaduotojas ir Sedos kuopos vadas Juozapas Jakumas-Spalis, Tirkšlių kuopos vadas Feliksas Gerulskis-Bijūnėlis ir šios kuopos būrio vadas Kazys Strazdauskas-Nemunas, Leninas.

Prieš 70 metų, 1948 m. rugpjūčio 7 d., Kelmės aps. Užvenčio vls. Užvenčio miške žuvo Žemaičių apygardos Vytenio rinktinės vadas Dailidė (slapyv.) ir kuopos vadas Petras Vilbasas-Bimbalas.

Prieš 70 metų, 1948 m. rugpjūčio 10 d., Kauno aps. Garliavos vls. Jonučių k. žuvo Tauro apygardos vadas Jonas Petras Aleščikas-Rymantas, Birutės rinktinės S. Dariaus ir S. Girėno kuopos vadas Juozas Skučas-Šaulys ir šios kuopos žvalgybos viršininkas Kazimieras Brundza-Papartis.

Rugpjūčio 23-iojiEuropos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena. 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašyti SSRS–Vokietijos sutarčių slaptieji protokolai, nubrėžę Vidurio ir Rytų Europos valstybių padalijimo liniją. 1989 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis kartu su Estijos ir Latvijos liaudies frontais surengė „Baltijos kelio“ akciją, kurios metu 2 mln. žmonių, reikalaudami nepriklausomybės, susikibo į nenutrūkstamą grandinę nuo Vilniaus iki Talino.

Rugpjūčio 31-oji Laisvės diena. 1993 m. rugpjūčio 31 d. iš Lietuvos buvo išvesta Rusijos kariuomenė.

Prieš 40 metų, 1978 m. rugpjūčio mėnesį, išleistas pirmasis liberaliosios krypties pogrindžio leidinio „Perspektyvos“ numeris.


Rugsėjis


– Prieš 70 metų, 1948 m. rugsėjo 9 d., Kaune gimė aktyvus antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, kun. Virgilijus Jaugelis (mirė 1980 m. vasario 17 d. Kaune).

Prieš 90 metų, 1928 m. rugsėjo 17 d., Raseinių aps. Girkalnio vls. Pramedžiavos k. gimė Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės vadas Antanas Tamošaitis-Neptūnas, Treniota, Rubinas (žuvo 1949 m. liepos 27 d. Raseinių aps. Raseinių vls. Žagarės k.).

– Prieš 60 metų, 1958 m. rugsėjo 19 d., Žagarės r. Žeimių miške netoli Biliūnų k. KGB agentai smogikai nušovė ginklu pasipriešinusį buvusios Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės partizaną Julių Adomaitį-Erdvilą.

Rugsėjo 23-iojiLietuvos žydų genocido diena. 1943 m. rugsėjo 23 d. likviduotas Vilniaus getas.

Rugsėjo 28-ojiTuskulėnų aukų atminimo diena. 1944 m. rugsėjo 28 d. KGB rūmuose Vilniuje buvo nužudytos pirmosios aukos, kurių palaikai užkasti buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje.

Prieš 100 metų, 1918 m. rugsėjo 29 d., Šiaulių aps. Radviliškyje gimė pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis Algirdas Mykolas Dobrovolskis (Tėvas Stanislovas) (mirė 2005 m. birželio 23 d. Kaune).


Spalis


Spalio 16-oji – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena. 1944 m. spalio mėn. pagrindinėje Mažosios Lietuvos dalyje pradėtas vykdyti gyventojų genocidas – per 300 tūkst. gyventojų nužudyta, 100 tūkst. deportuota.

Prieš 100 metų, 1918 m. spalio 24 d. Biržų aps. Daujėnų vls. Šakarnių k. gimė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Visuomeninės dalies viršininko ir LLKTS Tarybos prezidiumo pirmininko Juozapo (Juozo) Šibailo-Dieduko, Merainio pavaduotojas, LLKS Tarybos prezidiumo narys Povilas Žilys-Klevas, Audrūnas (žuvo 1953 m. vasario 11 d. Ramygalos r. Dovydų miške).

Prieš 90 metų, 1928 m. spalio 28 d., Utenos aps. Alantos vls. Kaniūkų k. gimė Antanas Kraujelis-Pabaisa, Siaubūnas (paskutinis Aukštaitijos partizanas, žuvęs 1965 m. kovo 17 d. Utenos r. Utenos apyl. Papiškių k.).


Lapkritis


Prieš 70 metų, 1948 m. lapkričio 3 d., Marijampolės aps. Kazlų Rūdos vls. Kajackų k. žuvo Tauro apygardos Birutės rinktinės vadas Algirdas Bronislovas Šimanskis-Algirdas ir rinktinės štabo viršininkas Vincas Algirdas Stačiokas-Arūnas.

Prieš 80 metų, 1938 m. lapkričio 7 d., Seinų apskr. Lazdijų vls. Gudonių k. gimė Lietuvos katalikų dvasininkas, politinis kalinys, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ redaktorius, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įkūrėjas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Prieš 70 metų, 1948 m. lapkričio 13 d., Ukmergės aps. Deltuvos vls. Kaušų k. kautynėse žuvo Vyčio apygardos Panevėžio rinktinės ir rajono vadas Antanas Stimburys-Tankistas, jo adjutantas Tomas Našlėnas-Radvila ir pavaduotojas Marijonas Krogertas-Uosis, du jų bendražygiai

Prieš 40 metų, 1978 m. lapkričio 13 d., buvo įsteigta tikinčiųjų ir dvasininkų teisių gynimo organizacija – Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetas.

Prieš 100 metų, 1918 m. lapkričio 17 d., Biržų aps. Pušaloto vls. Girpetrių k. gimė Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės vadas Jonas Januševičius-Vilkas, Rakšnys (žuvo 1951 m. naktį į balandžio 4 d. Pakruojo r. Moniūnų ir Žiurkių k. apylinkėse).


Gruodis


Prieš 70 metų, 1948 m. gruodžio 3 d., Raseinių aps. Šiluvos vls. Bedančių miške įrengtoje partizanų stovykloje kautynėse žuvo Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės štabo viršininkas Povilas Mačiulis-Granitas, grupės vado pavaduotojai Dominykas Ščepavičius-Domeika ir Pranas Šimkus-Šapalas, penkiolika Alfonso Pakarklio-Kilpos ir Antano Antanaičio-Daivos būrių partizanų; suimti du partizanai buvo sužeisti ir mirė Raseinių m. kalėjimo ligoninėje.

Prieš 100 metų, 1918 m. gruodžio 17 d., Tauragės aps. Kvėdarnoje gimė Žemaičių apygardos Butigeidžio rinktinės vadas Petras Balčinas-Pušis, Radvila (nužudytas 1952 m. lapkričio 12 d.).


2018 metais taip pat minime:


Prieš 100 metų, 1918 m., Ukmergės aps. Pagirių vls. Steponavos k. gimė Vyčio apygardos vadas Mykolas Šemežys-Putinas (žuvo 1951 m. balandžio 29 d. Ramygalos r. Steponavos k.).

Prieš 110 metų, 1908 m., Panevėžio aps. Žaliapurvėlių k. gimė Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės vadas Juozas Šomka-Čerčilis (žuvo 1953 m. lapkričio 3 d. Panevėžio r. Bernatonių k.).

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”