http://genocid.lt/centras/lt/3035/a/

Vidaus tvarkos taisyklės

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Patvirtintos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 1V-44 (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1V- 125 redakcija)

Atnaujinta: 2021-04-28