2019 m. birželio 25 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Paminklinės plokštės atidengimas

Gruodžio 5 d. Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, iškilmingai atidengta paminklinė plokštė, skirta sušaudytiems ir nelaisvėje nukankintiems Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. Ministrų kabinetų nariams atminti ir pagerbti.

Sovietų ir nacių okupacijų aukomis tapo 29 Lietuvos Respublikos ministrai: 16 sušaudyta, 10 mirė kalėjimuose ar lageriuose, 3 mirė tremtyje.

Renginio organizatoriai – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) ir Kauno savivaldybė. Paminklo iniciatorius – LGGRTC, autorius – LGGRTC skulptorius Jonas Jagėla, architektūrinės dalies autoriai - architektai Liucijus Dringelis ir Evaldas Ramanauskas.

Iškilmėse dalyvavavo ir kalbėjo LGGRTC gen. direktorė Birutė Burauskaitė, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Nijolė Putrienė, sušaudyto ministro Zigmo Prano Starkaus dukra Birutė Starkutė-Pratašienė, sušaudyto ministro Petro Aravičiaus anūkas Andrius Tekorius. Taip pat dalyvavo Politinių kalinių ir tremtinių Kauno skyriaus atstovai, Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės nariai, Vlado Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius, VD karo muziejaus direktorius Kęstutis Kuršelis, Karo akademijos studentai, Kauno karinių pajėgų pučiamųjų orkestras (vadovas Ričardas Kukulskis), varpais skambino Julius Vilnonis. Paminklą pašventino Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios Kapelionato diakonas.

Vėliau Vytauto Didžiojo karo muziejuje buvo atidaryta LGGRTC parengta paroda „Represuoti 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos ministrų kabinetų nariai“. Parodą pristatė LGGRTC darbuotoja, Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė, kalbėjo Kauno miesto muziejaus istorikas Simonas Jazavita, nužudytojo ministro Stasio Putvinskio-Pūtvio sūnus Rimantas Pūtvis, nužudytojo ministro Kazimiero Skučo dukterėčia Virginija Skučaitė.

Ant paminklinės plokštės užrašyta:

SUŠAUDYTIEMS, MIRUSIEMS TREMTYJE, KALINIMO VIETOSE
LIETUVOS RESPUBLIKOS 1918-1940 M. VYRIAUSYBIŲ NARIAMS ATMINTI

JONAS PRANAS ALEKSA 1879-1955
PETRAS ARAVIČIUS 1887-1942
KAZYS BIZAUSKAS 1893-1941
JULIUS ČAPLIKAS 1888-1941
VOLDEMARAS ČARNECKIS 1893-1942
PRANAS DOVYDAITIS 1886-1942
ANTANAS ENDZIULAITIS 1895-1942
BALYS GIEDRAITIS 1890-1941
JULIUS INDRIŠIŪNAS 1901-1945
JUOZAS JANKEVIČIUS 1890-1945
KAZIMIERAS JOKANTAS 1880-1942
PRANAS LIATUKAS 1876-1945
JONAS MASILIŪNAS 1899-1941
ANTANAS MERKYS 1887-1955
VLADAS MIRONAS 1880-1953
JUOZAS PAPEČKYS 1890-1942
VYTAUTAS PETRULIS 1890-1941
STASYS PUTVINSKIS-PŪTVIS 1898-1942
MEČISLOVAS REINYS 1884-1953
STEPONAS RUSTEIKA 1887-1941
KAZIMIERAS SKUČAS 1894-1941
JOKŪBAS STANIŠAUSKIS 1892-1943
ZIGMAS PRANAS STARKUS 1892-1942
JONAS SUTKUS 1893-1942
ANTANAS TAMOŠAITIS 1894-1941
BENEDIKTAS FELIKSAS TOMAŠEVIČIUS 1879-1942
JOKŪBAS VYGODSKIS 1857-1942
AUGUSTINAS VOLDEMARAS 1883-1942
ALEKSANDRAS ŽILINSKAS 1885-1942

 


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”