2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Centro darbuotojų komandiruotė į Kroatiją

2018 m. rugpjūčio 18–31 d. LGGRTC vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Monika Kareniauskaitė ir memorialinio departamento memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vyriausioji specialistė Julita Milašiūtė dalyvavo neformalaus ugdymo vasaros stovykloje „Venues of victims // Venues of perpetrators. Mapping, decoding & processing the role of historical – civic education in (European) Youth Work“ („Aukų vietos // kaltininkų vietos. Istorinio-pilietinio ugdymo žemėlapių sudarymas, dekodavimas ir apdorojimas Europos jaunimo edukacijoje“). Ši stovykla yra LGGRTC drauge su kitomis Europos institucijomis vykdomo projekto „Aukų vietos – kaltininkų vietos“ dalis. Stovykloje dalyvavo Belgijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos, Prancūzijos, Vokietijos, Norvegijos, Lenkijos, Portugalijos, Slovėnijos bei Ispanijos šalių įvairių organizacijų atstovai bei jaunuoliai.

Kiekvieną stovyklos dieną vyko įvairūs seminarai, diskusijos, kūrybinės dirbtuvės istorinės atminties, muziejų ir memorialų veiklos, politinių represijų bei prievartos temomis. Monika Kareniauskaitė bei Julita Milašiūtė ne tik dalyvavo bendruose užsiėmimuose, bet ir suorganizavo Lietuvos dalyvių delegacijos (studentų) grupės atvykimą, dalyvavo organizaciniuose projekto darbuose. M. Kareniauskaitė taip pat ruošė paskaitas, seminarus, grupinius užsiėmimus stovyklos dalyviams.

Pirmoje projekto pusėje buvo susipažinta su Kroatijos istorija, aplankytas miesto muziejus Zagrebe, taip pat vyko ekskursija į Jasenovac miestelį, kuriame po Antrojo Pasaulinio karo įkurta koncentracijos stovykla, kitaip dar vadinama „Balkanų Aušvicu“. Apsilankyta Vukovar mieste, kuriame iki šiol išlikusi ligoninė, kuri 1991 m. buvo apšaudoma ir bombarduojama serbų kareivių neatsižvelgiant į Raudonojo kryžiaus neutralitetą. Ji dabar veikia kaip ligoninė-muziejus. Taip pat susipažinta su „Women‘s court“ („Moterų teismas“) organizacija, kuri siekia atskleisti ir įrodyti smurtinius ir psichologinius nusikaltimus, įvykdytus Kroatijos nepriklausomybės kare. Viso projekto metu vyko seminarai, grupiniai užsiėmimai, prezentacijos įvairiomis politinėmis ir istorinėmis tematikomis. Diskutuota apie politinio ugdymo vaidmenį ugdant žmogaus teises, taip pat apie „kaltininkų ir aukų“ vaidmenį bei reikšmę dabartiniuose diskursuose.

Vėliau stovyklos dalyviai apsistojo Pulos mieste. Buvo aplankyta netoliese esanti Brijuni sala ir ten esanti buvusio Jugoslavijos diktatoriaus Josipo Bros Tito rezidencija bei memorialinis muziejus. Čia Monika Kareniauskaitė suorganizavimo ir pravedė paskaitą bei dirbtuves jaunimui apie visuomenės gyvenimą komunistinėse diktatūrose bei „valstybės socializmo“ sąlygomis. Taip pat buvo lankomas Opatijos miestelyje esantis Turizmo muziejus.

Vėliau persikelta į Rijekos miestą. Vyko ekskursija į salą Goli Otok, kurioje valdant Josipui Bros Tito veikė kalėjimas politinimas kaliniams. Čia kalinti, sunkiu darbu, itin mažu kiekiu maisto ir vandens marinti Tito oponentai. Kalėjimas buvo naudojamas nuo 1949 iki 1989 metų. Šiuo metu kalėjimas yra apleistas ir griūva, o pastatų komplekso įpaveldinimo bei pavertimo muziejumi procesas stringa. Stovyklos dalyviai išreiškė paramą Kroatijos istorinės atminites išsaugojimo organizacijos „Documenta“ iniciatyvai įkurti šioje vietoje muziejų ir memorialą. Šios ekskursijos metu M. Kareniauskaitė suorganizavo ir moderavo seminarą-diskusiją apie tokių istorinių objektų įpaveldinimą bei apie politines represijas Rytų Bloke ir komunistinėse šalyse Šaltojo karo metu.

Paskutiniąją stovyklos dieną lankytas muziejus Lipa miestelyje – vietoje, kur 1944 m. nacistinės Vokietijos kariuomenė sudegino kaimą ir nužudė 269 jo gyventojus (vyrus, moteris ir vaikus).


Tekstą parengė LGGRTC darbuotojos
Monika Kareniauskaitė ir Julita Milašiūtė

 


Jasenovac koncentracijos stovykloje Jasenovac koncentracijos stovyklos memorialas aukoms
Lankant Jasenovac koncentracijos stovyklą Stovyklos akimirka
Memorialas nacių kariuomenės brutaliai su jo gyventojais sudegintame Lipa kaime Stovyklos akimirka
Stovyklos dalyviai lanko Goli Otok salos kalėjimą Vienas iš stovyklos metu vykusių seminarų
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”