2021 m. rugsėjo 18 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
ZAPYŠKIO ŽYDŲ ŽUDYNĖS 1941 M.

Šioje vietoje 1941 m. rugpjūčio pabaigoje įvykdyta pirmoji iš dviejų) Zapyškio žydų bendruomenės žudynių akcija. Vokiečių vermachto pirmieji priešakiniai daliniai Zapyškio apylinkėse pasirodė 1941 m. birželio 24 d. Pirmosiomis karo dienomis okupantai vokiečiai bei susikūręs Zapyškio sukilėlių būrys kompartijos ir sovietų valdžios aktyvistų nežudė, taip pat nesigriebė smurto veiksmų prieš miestelio žydus. Tačiau okupantų atnešta ir inicijuota propaganda netrukus paskatino prieš žydus nukreiptą neapykantą, smurtą ir terorą.

Vokietijos nacių propaganda priešais laikė visus žydus, vienareikšmiškai tapatino žydus ir komunizmą. Bene pirmasis „vietinės kilmės“ antižydiškas veiksmas buvo Zapyškio sukilėlių būrio organizatoriaus, spaudos darbuotojo A. Vaidelio ir keleto kitų vietinių veikėjų 1941 m. liepos 10 d. pasirašytas raštas Zapyškio valsčiaus policijos nuovados viršininkui. Jie prašė policijos suimti lietuviams „kenksmingus“ miestelio žydus. Tarp Zapyškio žydų neatsiradus asmenų, kuriuos būtų galima apkaltinti komunistine veikla, priešais buvo lemta tapti keletui jaunų miestelio žydų – merginų ir vaikinų, 1940–1941 m. įsirašiusių į komunistinę jaunimo sąjungą (komjaunimą). Jauniausiam iš jų buvo 13 metų. Policija juos suėmė, tardė, atėjus žydų žudynių laikui, jie pateko tarp pirmųjų Zapyškio žydų aukų.

Šioje žydų žudynių vietoje pagrindinę aukų kategoriją sudaro žydai vyrai. Iš Zapyškio sinagogos valdybos rinkikų sąrašų matyti, kad 1933 m. Zapyškyje gyveno 52, 1940 m. gegužę – 46 vyresni kaip 25 metų žydai vyrai. Pirmiausia žudyti jauni žydai vyrai, kurie buvo aktyvūs, tiko karinei tarnybai, galėjo pasipriešinti, kelti okupantams pavojų. Nepaisyta jų pažiūrų ir įsitikinimų.

Zapyškio žydų pirmosios žudynių akcijos aukomis neabejotinai tapo Zapyškio valsčiaus policijos nuovados sudarytame sąraše išvardinti žmonės. Šis archyvuose išlikęs dokumentas pavadintas „Kauno apskrities Zapyškio miestelio siunčiamų žydų tautybės piliečių 1941 m. rugpjūčio mėn. 19 d. sąrašas“. Iš tikrųjų Zapyškio žydai niekur nebuvo gabenami, juos sušaudė vietoje. Sąraše iš viso buvo surašyti 29 žmonės – 24 vyrai ir 5 moterys.

Zapyškio žydų žudynių faktą ir sušaudytų aukų skaičių patvirtina ir sovietiniai šaltiniai – žudynių kaltinamųjų bei liudytojų parodymai baudžiamosiose bylose. Esama žinių, kad čia buvo sušaudyti 32–35 žydai. Sušaudytųjų skaičius galėjo būti ir kiek didesnis – 38–40 žmonių.

Kai kurių liudytojų tvirtinimu, prieš pirmąją žudynių akciją į Zapyškio miestelį atvyko vokiečių pareigūnai. Ką jie konkrečiai veikė nėra aišku, tačiau tiesiogiai žudynėse jie nedalyvavo.

Pirmajai šaudymo akcijai žydų aukas, 1941 m. rugpjūčio pradžioje suvarytas į laikinąjį getą Zapyškio sinagogoje, atrinko vietiniai Zapyškio policininkai ir baltaraiščiai. Žudynių akciją vykdė iš Vilkijos vežimais atvykęs 20–30 vyrų baltaraiščių būrys kartu su vietiniais Zapyškio apylinkių aktyvistai. Kai kurie iš jų, konvojavusių žydus į šaudymo vietą, iš pusiaukelės grįžo atgal. Žydus šaudė savanoriai. Žudynių akcija vykdyta vėlai vakare, miestelio gyventojams įsakyta neišeiti iš savo namų, uždangstyti langus. Patys žudikai iškasė duobę ir, aukas sušaudžius, ją užkasė.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”