2019 m. vasario 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„KOMUNIZMO AUKOS IR BUDELIAI: TEISINGUMAS ŠIANDIEN“

2018 m. rugpjūčio 16 d. Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje įvyko Europos atminties ir sąžinės platformos ir LGGRT centro inicijuota diskusija „KOMUNIZMO AUKOS IR BUDELIAI: TEISINGUMAS ŠIANDIEN“. Diskusiją pradėjo ir Platformos jau keletą metų vykdomą tarptautinę iniciatyvą, pavadintą „Teisingumas 2.0“ (angl. „Justice 2.0“) pristatė LGGRTC istorikė bei Platformos Stebėtojų tarybos narė dr. Monika Kareniauskaitė. Dėl didelio visuomenės susidomėjimo diskusija bus kartojama rudenį.

...

Europos atminties ir sąžinės platforma, vadovaudamasi Prahos deklaracija, jau keletą metų vykdo tarptautinę iniciatyvą, pavadintą „Teisingumas“ (angl. Justice 2.0). Siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, atsakingus už komunistinius nusikaltimus. Šios iniciatyvos rezultate jau buvo inicijuoti teisiniai procesai, pvz., prieš asmenis, įvykdžiusius nusikaltimus prieš bėglius iš Rytų bloko, pasibaigusius aukų mirtimi.

Diskusijoje pasisakė tremtinių ir politinių kalinių, Laisvės kovų dalyvių atstovai. Renginį vainikavo knygos „Didžiosios tremtys. Biuriatija“ pristatymas – apie knygą papasakojo vienas jos sudarytojų, LGGRTC Memorialinio departamento darbuotojas Benas Navakauskas.

Renginio metu buvo aptariama minėtoji iniciatyva bei siekiama atsakyti į šiuos klausimus:

  • Ar komunizmo aukų atžvilgiu Lietuvoje buvo įvykdytas teisingumas?
  • Kaip Lietuva šiuo klausimu atrodo tarptautiniame kontekste?
  • Kodėl teisinis komunistinio režimo įvykdytų nusikaltimų persekiojimas ir asmenų, atsakingų už juos, patraukimas baudžiamojon atsakomybėn taip stringa?
  • Ką mes, kaip visuomenė, galėtume padaryti, siekdami prisidėti prie teisingumo atkūrimo?

 

 
 
 
 
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”