http://genocid.lt/centras/lt/2966/a/

Leidiniai lietuvių kalba

Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“


Daugiatomis tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (sovietinio genocido aukų vardynas)


Leidiniai leituvių kalba