2021 m. birželio 13 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
1997 - 2020 išleisti leidiniai


Kaip įsigyti leidinį?


- Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“
- Daugiatomis tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (sovietinio genocido aukų vardynas)
- Leidiniai lietuvių kalba
- Leidiniai anglų kalba
- Leidiniai prancūzų kalba
- Leidiniai vokiečių kalba
- Leidiniai lenkų kalba
- Leidiniai švedų kalba
- Leidiniai rusų kalba- Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ -


Metai Numeris Prekyboje
1997 Nr. 1
Nr. 2
Nėra
Yra
1998 Nr. 3
Nr. 4
Yra
Yra
1999 Nr. 5
Nr. 6
Yra
Nėra
2000 Nr. 7
Nr. 8
Yra
Yra
2001 Nr. 9
Nr. 10
Yra
Yra
2002 Nr. 11
Nr. 12
Yra
Yra
2003 Nr. 13
Nr. 14
Yra
Yra
2004 Nr. 15
Nr. 16
Yra
Yra
2005 Nr. 17
Nr. 18
Nėra
Yra
2006 Nr. 19
Nr. 20
Yra
Yra
2007 Nr. 21
Nr. 22
Yra
Yra
2008 Nr. 23
Nr. 24
Yra
Yra
Metai Numeris Prekyboje
2009 Nr. 25
Nr. 26
Yra
Yra
2010 Nr. 27
Nr. 28
Yra
Yra
2011 Nr. 29
Nr. 30
Yra
Yra
2012 Nr. 31
Nr. 32
Yra
Yra
2013 Nr. 33
Nr. 34
Yra
Yra
2014 Nr. 35
Nr. 36
Nėra
Yra
2015 Nr. 37
Nr. 38
Yra
Yra
2016 Nr. 39
Nr. 40
Yra
Nėra
2017 Nr. 41
Nr. 42
Nėra
Yra
2018 Nr. 43
Nr. 44
Yra
Yra
2019 Nr. 45
Nr. 46
Yra
Yra
2020 Nr. 47
Nr. 48
Yra
Yra


- Daugiatomis tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ -


Pavadinimas Metai Prekyboje
„Lietuvos gyventojų genocidas“, I tomas (1939–1941) (A–Ž) 1997 Nėra
„Lietuvos gyventojų genocidas“, II tomas (1944–1947) (A–J) 1998 Nėra
„Lietuvos gyventojų genocidas“, II tomas (1944–1947) (K–S) 2002 Nėra
„Lietuvos gyventojų genocidas“, II tomas (1944–1947) (Š–Ž) 2005 Nėra
„Lietuvos gyventojų genocidas“, III tomas (1948) (A–M) 2007 Yra
„Lietuvos gyventojų genocidas“, III tomas (1948) (N–Ž) 2009 Yra
„Lietuvos gyventojų genocidas“, IV tomas (1949) (A–M) 2012 Yra
„Lietuvos gyventojų genocidas“, IV tomas (1949) (N–Ž) 2014 Nėra
„Lietuvos gyventojų genocidas“, V tomas (1950-1953) (A–M) 2019 Yra
„Lietuvos gyventojų genocidas“, V tomas (1950-1953) (N–Ž) 2020 Yra


- Leidiniai lietuvių kalba -


Autorius Pavadinimas Metai Prekyboje pdf
- Dainavos apygardos partizanų takais 1997 Nėra
Viktoras Ašmenskas Generolas Vėtra 1997 Nėra
Mindaugas Bloznelis Lietuvos išlaisvinimo taryba 1997 Nėra
Arvydas Anušauskas Lietuvos slaptosios tarnybos 1918–1940 1998 Nėra
Arūnas Bubnys Vokiečių okupuota Lietuva, 1941–1944 m. 1998 Nėra
Petras Stankeras Lietuvių policija, 1941–1944 m. 1998 Nėra
Juozas Starkauskas Čekistinė kariuomenė Lietuvoje 1944–1953 m. 1998 Nėra
Sudarė Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė Partizanai apie pasaulį, politiką ir save. 1944–1956 m. partizanų spaudos publikacijos 1998 Nėra
Sudarė Alisa Rupšienė Pragaro vartai – Štuthofas 1998 Nėra
Sudarė Juozas Krakauskas Vorkutos politinių kalinių atsiminimai 1998 Nėra
Sudarė Jonas Rudokas Gimė Čikagoje, dirbo Lietuvai, žuvo Sibire... Vytautas Andrius Graičiūnas 1998 Nėra
Petras Pečeliūnas Teisybės kaina (dokumentinė apysaka) 1998 Nėra
- Palinko liepa šalia kelio (partizanų dainos) 1998 Nėra
Arvydas Vilkaitis Gyvensim (beletrizuoti memuarai) 1999 Nėra
Sudarė Aurelija Malinauskaitė Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje 1999 Nėra
Jonas Žičkus Nueitas kelias. Kęstučio apygardos partizano atsiminimai 1999 Nėra
Sudarė Virginijus Gasiliūnas Broniaus Krivicko raštai 1999 Nėra
Sara Ginaitė-Robinsonienė Atminimo knyga 1999 Nėra
Viktoras Alekna Ūžė žalia giria. Sovietų prievarta ir laisvės kovos Širvintų rajone 1941–1953 1999 Nėra
Juozapas Romualdas Bagušauskas Lietuvos jaunimo pasipriešinimas sovietiniam režimui ir jo slopinimas 1999 Nėra
Sudarė Viktoras Petkus, Živilė Račkauskaitė, Mindaugas Uoka Lietuvos Helsinkio grupė (dokumentai, atsiminimai, laiškai) 1999 Yra
Liudas Truska, Arvydas Anušauskas, Inga Petravičiūtė Sovietinis saugumas Lietuvoje 1940–1953 metais. MVD–MGB organizacinė struktūra, personalas ir veikla 1999 Nėra
Sudarė Valentinas Brandišauskas 1941 m. Birželio sukilimas (dokumentų rinkinys) 2000 Nėra
Parengė Arvydas Anušauskas, Teresė Birutė Burauskaitė Rainių tragedija. 1941 m. birželio 24–25 d. 2000 Nėra
Joachim Gauck Štazi bylos. Kraupus VDR palikimas. 2000 Nėra
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė Užverstų šulinių vanduo (romanas) 2000 Nėra
Algirdas Jėčys Sutryptos viltys. Dainavos apygardos partizanų vado Domininko Jėčio-Ąžuolio sūnaus atsiminimai 2000 Nėra
- Nelaisvės metų atspindžiai (nacionalinio konkurso „Lietuvos laisvės kovų ir kariuomenės istorija“ mokinių rašinių rinktinė) 2000 Nėra
Janina Semaškaitė Priesaika. Jonas Semaška-Liepa ir bendražygiai 2000 Nėra
Sudarė Arvydas Anušauskas Lietuvos laikinoji vyriausybė: posėdžių protokolai 2001 Nėra
Sudarė Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius Išgelbėję pasaulį... Žydų gelbėjimas Lietuvoje, 1941–1944 2001 Yra
Juozas Starkauskas Stribai. Ginkluotieji kolaborantai Lietuvoje partizaninio karo laikotarpiu, 1944–1953 2001 Nėra
- Juodųjų dienų sakmės (atsiminimai, dienoraščiai, publicistika) 2001 Nėra
Jonas Rudokas Prarastieji Lietuvos talentai 2001 Nėra
Vincas Seliokas Atsiminimai 2001 Nėra
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė Dabar ir visados (romanas) 2001 Nėra
Vytautas Vitkus Pulkininkas Kazimieraitis. Pietų Lietuvos partizanų srities vado Juozo Vitkaus gyvenimas, veikla, šeimos likimas 2001 Nėra
Severinas Vaitiekus Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai (1944–1947) 2002, 2006, 2011 Yra
Arūnas Streikus Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944–1990) 2002 Nėra
Juozas Banionis Lietuvos laisvės byla Vakaruose (1975–1990) 2002 Yra
Sudarė Dalia Kuodytė Prakalbinta praeitis (nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“ mokinių rašinių rinktinė) 2002 Nėra
Parengė Algis Kašėta Liongino Baliukevičiaus – partizano Dzūko dienoraštis 2002, 2006, 2008, 2011 Nėra
Laurynas Jonušauskas Likimo vedami. Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilyje veikla (1940–1991) 2003 Nėra
- Su adata širdyje / With a Needle in the Heart (getų ir koncentracijos stovyklų kalinių atsiminimai), lietuvių ir anglų k. 2003, 2008 Yra
Sudarė Ema Mikulėnaitė ESAME: Stefanija Ladigienė 2003 Nėra
Sudarė  Danutė Gailienė Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai 2004 Nėra
Ats. redaktorius Arvydas Anušauskas Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir ypatumai, 1939–1956 2004 Nėra
Herman Kruk Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos 2004 Nėra
Sudarė D. Kuodytė, E. Peikštenis, D. Žygelis Albumas „Už Laisvę ir Tėvynę“ 2004, 2007 Nėra
Vyr. redaktorius Arvydas Anušauskas Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija 2005 Nėra
Sudarė Juozapas Romualdas Bagušauskas ir Arūnas Streikus Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje, 1940–1990 2005 Nėra
Juozas Lukša Partizanai 2005 Nėra
Sudarė Romualdas Balutis Sibiro Alma Mater 2005 Nėra
Vytas Lukšys Sustingęs laikas (žuvusiems 1979–1989 m. Afganistano kare atminti) 2005 Nėra
Bronius Genzelis Imperijai griūvant. Žmonės, įvykiai, procesai 2006 Nėra
Sudarytoja Vilma Riabovienė Sausio 13-oji–Lietuvos dvasios pergalė 2006 Nėra
Sudarė Virginija Rudienė, Vilma Juozevičiūtė Genocido aukų muziejus. Ekspozicijų gidas 2006 Yra
Vilma Vasiliauskaitė Lietuvos ir Vidurio Rytų Europos šalių periodinė savilaida 1972–1989 2006 Yra
Sudarė Dalia Kuodytė Tarp vakar ir šiandien (nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“ rašinių rinktinė) 2006 Nėra
Juozas Starkauskas Represinių struktūrų ir komunistų partijos bendradarbiavimas įtvirtinant okupacinį režimą Lietuvoje 1944–1953 m. 2007 Yra
Arūnas Streikus Diplomatas Stasys Antanas Bačkis 2007 Yra
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė Žuvusiųjų prezidentas 2007 Nėra
Sudarė Rimantas Morkvėnas ir Laima Vincė Sruoginis Anicetas Simutis: 60 metų Lietuvos diplomatinėje tarnyboje 2007 Yra
Vyr. redaktorius Arvydas Anušauskas Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija (2-oji pataisyta ir papildyta laida) 2007 Yra
- Kompaktinė plokštelė „Už Laisvę, Tėvynę ir Tave“, 2007
2008
Nėra
Parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis Pietų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas 2008 Yra
Renata Bernotienė Tremtinės Onos istorija 2008 Nėra
Vladas Pupšys Atsimainymo kalnas 2008 Nėra
- Kompaktinė plokštelė O taip norėjosi gyvent 2008 Nėra
- Sibiro Alma Mater, Dimicandum 2008 Nėra
Rūta Gabrielė Vėliūtė Partizanai [N 16] 2009 Nėra
Rūta Gabrielė Vėliūtė Partizanai [N 16], 2-oji pataisyta laida 2018 Yra
- Sibiro Alma Mater, Post scriptum 2009 Nėra
Sudarė Dalia Kuodytė Laisvės paslaptis yra drąsa (nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ mokinių rašinių rinktinė) 2009 Yra
Samuel Bak Nutapyta žodžiais: Vilniaus prisiminimai 2009 Nėra
- Lietuvos Laisvės kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. Vasario 16 d. Deklaracija ir signatarai 2009 Yra
Alfred Erich Senn Lietuva 1940: revoliucija iš viršaus 2009 Yra
- Alma Mater  1979: Lietuvos pogrindžio leidinys 2009 Yra
- Lietuviai Arktyje / Lithuanians in the Arctic 2000, 2008, 2010 Yra
Juozas Banionis Lietuvos laisvinimas Vakaruose (1940–1975) 2010 Yra
Albertas Ruzgas Rezistentų pogrindiniai periodiniai leidiniai. Okupacijų metai, 1940–1989 (leidinių sąvadas) 2010 Yra
Parengė Edita Jankauskienė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis Vakarų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas 2010 Yra
Juozas Jankauskas 1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje 2010 Yra
- Tiesa padarys mus laisvus (konferencijos „Mano Lietuva“, skirtos sovietinės okupacijos pradžios 70-mečiui, pranešimai) 2011 Nėra
Sudarė Arūnas Bubnys Holokaustas Lietuvoje 1941–1944 m. 2011 Yra
Tekstų autoriai: Arūnas Bubnys, Sigitas Jegelevičius, Stasys Knezys, Alfredas Rukšėnas; redakcinė kolegija: Alfonsas Žaldokas (pirmininkas), Jonas Algirdas Antanaitis ir kt. Lietuvių tautos sukilimas: 1941 m. birželio 22–28 d. 2011 Yra
Eglė Juodvalkė Sakalai naktį nemiega 2011 Nėra
- Atvirukų rinkinys „TREMTIS“ 2011 Nėra
- Sibiro Alma Mater. Ave vita 2011 Nėra
Sudarė Elena Stulgienė Tremties dienoraščiai. Bliūdžių šeimos tragedija 2011 Nėra
Sudarė Aldona Daugilytė Ir vaikai gynė laisvę 2011 Nėra
Sudarė Rimantas Jokimaitis Šaukėme laisvę (nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ mokinių rašinių rinktinė) 2011 Yra
Parengė Dalius Žygelis, Darius Juodis ir Vilius Kyguolis Partizanas Juozas Lukša. Gyvenimo ir kovos kelias 2011, 2016 Yra
Antanas Terleckas Laisvės priešaušryje: rezistento prisiminimai 1970–1986 2011 Nėra
Sudarė Kristina Burinskaitė ir Lina Okuličiūtė KGB slaptieji archyvai 1954–1991 m 2011 Nėra
Sudarė Teresė Birutė Burauskaitė Tie, kurie gelbėjo / Those who rescued. 1941–1944. Žydų gelbėjimas Lietuvoje 2012 Yra
Kazimierz Sakowicz Panerių dienoraštis 1941–1943 m. 2012, 2016 Nėra
Sudarė Aurelija Malinauskaitė, Darius Juodis Partizano keliu. Partizano Juozo Paliūno-Ryto prisiminimai 2012 Nėra
Bronius Genzelis Tautinės savimonės išlikimas ir brendimas Lietuvos okupacijos sąlygomis 2012 Yra
- Sibiro Alma Mater. Post tēnebras lux 2012 Nėra
Ona Dapšytė-Kriukelienė Kupiškio krašto partizanai. 1944–1953 m. dokumentinė kronika 2013 Nėra
Vytautas Valiauga Palikti Lietuvoje: pokario vaiko atsiminimai 2013 Nėra
Sudarė Rimantas Jokimaitis Skaudžių likimų aidas (nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ mokinių rašinių rinktinė) 2013 Nėra
Sudarytojai Zita Svilienė, Aldona Kalinauskienė, Rimantas Kalinauskas Čelano ir Barūno tremtiniai 2013 Nėra
Parengė Vaclovas Slivinskas Vyčio apygardos vadas Danielius Vaitelis-Briedis 2013 Nėra
Arūnas Bubnys Vilniaus getas 1941–1943 2013, 2018 Yra
Rimvydas Racėnas Į mielą šalį Lietuvą 2013 Nėra
Vytautas Tininis Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją 2014 Nėra
Parengė Vaclovas Slivinskas „...pergyventų jausmų atogarsis“: partizano Balčio dienoraštis, laiškai, eilėraščiai 2014 Nėra
Arūnas Bubnys „Kauno getas 1941-1944“ 2014, 2015 Yra
Antanas Terleckas „Lietuvoje iš vėjo ir šalčių žemės sugrįžus“ 2014 Nėra
Arūnas Bubnys „Šiaulių getas“ 2014 Yra
Sudarytojai Edita Jankauskienė, Rūta Trimonienė, Dalia Butkutė ir Dalius Žygelis Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas, 1 dalis 2014 Yra
Atsakingoji redaktorė Edita Jankauskienė MACIKŲ MIRTIES NAMAI. Antrojo pasaulinio karo ir GULAG'o lageriai 1939-1953 metais Šilutės apylinkėse 2015 Yra
Bronius Kemeklis-Kerštas „Nesipriešinti genocidui negalėjom“ 2015 Nėra
- „Istorija–praeities liudytoja“ 2015 Nėra
Vytautas Pupelis „Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose“ 2015 Nėra
Kristina Burinskaitė „LSSR KGB ideologija, politika ir veikla 1954-1990 m.“ 2015 Yra
Antanas Pocius „Kęstučio apygardos vadai“ 2015 Yra
Arūnas Streikus, Daiva Kristina Kuzmickaitė, Vidmantas Šimkūnas „Iš sovietinės patirties į laisvės erdvę: vienuolijos Lietuvoje XX a. antroje pusėje“ 2015 Nėra
Juozas Prapiestis „Amalo uogos/Rinktinė“ 2016 Nėra
Vytautas Tininis „Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisviai Lietuvoje 1944-1949 m.“ 2016 Yra
Ona Bujevičiūtė-Padvarietienė Sumokėta jaunyste 2016 Nėra
Redakcinė kolegija Tomasz Balbus, Arūnas Bubnys ir kiti Sovietinių represinių struktūrų veikla prieš lietuvių ir lenkų pogrindį 1944–1945 2016 Yra
Arkadijus Vinokuras Mes nežudėme 2017 Nėra
Vytautas Tininis Pirmtako šešėlyje 2017 Yra
Antanas Navaitis Šimtmečio skrydis 2017 Nėra
Arūnas Bubnys Lietuvių policijos batalionai 1941-1945 m. 2017 Nėra
Juozas Banionis Lietuvos laisvinimas Vakaruose po Helsinkio akto 1975-1994 2017 Yra
Adolfas Ramanauskas-Vanagas Daugel krito sūnų... Partizanų gretose 1999, 2007, 2017 Yra
Severinas Vaitiekus Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir antrojoje pusėje/Pirma knyga: In memoriam Lietuvos žvalgybos ir saugumo pareigūnams 2007 Nėra
Severinas Vaitiekus Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir antrojoje pusėje. Pirma knyga In memoriam Lietuvos žvalgybos ir saugumo pareigūnams, 2-oji papildyta ir pataisyta laida 2018 Nėra
Sudarytojai Dalius Žygelis ir Rūta Gabrielė Vėliūtė Lietuvos partizanai 1944–1986 2018 Nėra
Sudarytojas ir fotografas Klaudijus Driskius, tekstų autorius Antanas Terleckas Laisvųjų testamentai / Lietuvos partizanų ir ryšininkų portretai 2018 Nėra
Parengė Algis Kašėta Partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis / 1948 m. birželio 23–1949 m. birželio 6 d., 5-oji pataisyta laida (2018), 6-oji laida (2019)
2018
2019
Yra
- Lietuvos vardu 2018 Nėra
Atsakingoji redaktorė Dalė Rudienė Didžiosios tremtys. Buriatija. 1948 m. 2018 Nėra
Rūta Gabrielė Vėliūtė Partizanai [N 16] 2018 Yra
Vladislav Ogarkov Mano draugas Lapinskas 2018 Yra
Sudarytoja Tatjana Maceinienė „Nuo ko mes bėgome?.." Julijos Tverskaitės-Maceinienės, Antaninos Tverskaitės, Antano Maceinos dienoraščiai (1940–1946) 2019 Yra
Sudarytoja Ramunė Driaučiūnaitė Represuoti 1918-1940 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų kabinetų nariai 2019 Yra
Arūnas Bubnys Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941-1944 m. 2019 Yra
Algis Vyšniūnas ir Ramunė Driaučiūnaitė Lietuviai Kengyro sukilime. 1954 m. gegužės 16-birželio 26 d. 2019 Yra
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė Žuvusiųjų prezidentas / Jono Žemaičio biografija 2019 Yra
Sigutė Smetonaitė Pabėgimas iš Taljanų 2019 Nėra
Severinas Vaitiekus Lietuvos žvalgyba 1918-1940. Veidai ir vaizdai 2019 Yra
Arūnas Bubnys, Stanislovas Buchaveckas Lietuvos žydai Štuthofo koncentracijos stovykloje 1943–1945 m. 2020 Yra
Mingailė Jurkutė CIA žvalgyba Baltijos šalyse / CIA Intelligence in Baltics (1947-1953) 2020 Yra
Jonas Kadžionis-Bėda Per skausmo pelkes 2020 Nėra
Samuel Bak Nutapyta žodžiais. Vilniaus prisiminimai 2020 Yra
Darius Juodis Prasiveržti pro geležinę uždangą (Lietuvos gyventojų pabėgimai iš SSRS) 2020 Yra
Juozas Maceika Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje 1935–1938 metais 2020 Yra
sudarytojas Algis Kašėta Merkio rinktinės štabo dienoraštis 1945–1946 m. 2020 Yra
sudarytoja Birutė Panumienė Sibiro Madona 2020 Nėra
Virginija Skučaitė Traukinio į mirtį pėdsakais. Kazimieras Skučas istorijos akivaruose 2021 Yra
Jonas Kadžionis-Bėda Per skausmo pelkes 2021 Yra
sudarytoja Birutė Panumienė Sibiro Madona (2-oji pataisyta laida) 2021 Yra


- Leidiniai anglų kalba -Autorius Pavadinimas Metai Prekyboje pdf
Alfonsas Eidintas President of Lithuania: Prisoner of the Gulag, (A Biography of Aleksandras Stulginskis) 2001 Nėra
Compiled by Dalia Kuodytė and Rimantas Stankevičius Whoever saves one life... (The efforts to save Jews in Lithuania between 1941 and 1944) 2002, 2006 Yra
Šarūnas Liekis A State within a State? Jewish autonomy in Lithuania 1918–1925 2003 Nėra
- With a Needle in the Heart / Su adata širdyje (Memoirs of Former Prisoners of Ghettos and Concentration Camps) 2003, 2008 Yra
Compiled by Dalia Kuodytė and Rokas Tracevskis Siberia. Mass Deportations from Lithuania to the USSR 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 Yra
Compiled by Dalia Kuodytė and Rokas Tracevskis The unknown War. Armed anti-Soviet Resistance in Lithuania in 1944–1953 2004, 2005, 2009, 2013 Yra
Compiled by Virginija Rudienė Karas po karo / War after War 2004, 2005, 2007, 2009, 2019 Yra
Edited by Danutė Gailienė The Psychology of Extreme Traumatisation / The Aftermath of Political Repression 2005 Nėra
Arūnas Bubnys The Holocaust in Lithuania between 1941 and 1944 2005, 2008, 2011, 2015, 2019 Yra
- The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States 1999, 2000, 2001, 2002, 2006 Nėra
Compiled by Virginija Rudienė The Museum of Genocide Victims 2006, 2007, 2009, 2014 Yra
Algirdas Jakubčionis The Unarmed anti-Soviet Resistance in Lithuania in the 1950s and 1960s 2007, 2011, 2019 Yra
Lionginas Baliukevičius The Diary of a Partisan 2007 Nėra
Compiled by Kristina Burinskaitė and Lina Okuličiūtė KGB in Lithuania in 1954–1991 2010, 2012, 2014 Yra
Arūnas Streikus The Church in Soviet Lithuania 2012, 2015, 2019 Yra
Compiled by Darius Juodis, Vilius Kyguolis and Dalius Žygelis Partisan Juozas Lukša. The Way of Life and Struggle 2011, 2016 Yra
Rokas Tracevskis The Manor of Horror: The Soviet-era Mass Grave in Vilnius 2013 Yra
Rokas Tracevskis The Real History of Lithuania in the 20th Century 2013, 2015, 2018 Yra
Arūnas Bubnys Vilnius Ghetto 1941–1943 2013, 2015 Yra
Arūnas Bubnys The Šiauliai ghetto 2014 Nėra
Arūnas Bubnys Kaunas Ghetto 1941–1944 2014, 2015, 2018 Yra
Justinas Sajauskas Unforgettable Names of Lithuania 2015 Yra
Arvydas Anušauskas, Juozas Banionis, Česlovas Bauža... [et.al.] Lithuania in 1940-1991:the History of Occupied Lithuania 2015 Yra
- Catalogue of the exhibition ʺ12th kilometer: Lithuanian citizens executed in Sverdlovsk in 1942–1943ʺ 2015 Yra
Vytautas Tininis German and axis Prisoners of War in Lithuania in 1944–1949 2016 Yra
Algis Vyšniūnas ir Ramunė Driaučiūnaitė Lithuanians in the Kengir uprising. 16 May–26 June 1954 2019 Yra
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė President of the Fallen 2019 Yra
Adolfas Ramanauskas-Vanagas Many Sons have Fallen / In the partisan Ranks 2019 Yra
Severinas Vaitiekus Intelligence service of Lithuania in 1918–1940. Personalities and Images 2019 Yra
Editor-in-chief Edita Jankauskienė MACIKAI HOUSE OF DEATH. The WWII prisoner of war and Gulag camps 1939–1955 in the environs of Šilutė 2015, 2020 Yra
Bronius Kemeklis-Kerštas (Compiled by Dr Virgilijus Rutkauskas) We could not but resist genocide / Memoirs of an ordinary partisan 2020 Yra
Arūnas Bubnys German Security Police and the SD Vilnius Special Squad 1941–1944 2020 Yra
Dr. Kristina Burinskaitė LSSR KGB versus Lithuania 2020 Yra


- Leidiniai prancūzų kalba -Autorius Pavadinimas Metai Prekyboje pdf
Thierry Pinet La Résistance armée des Lituaniens contre le pouvoir sovietique (1944–1953) 2008 Yra
Algirdas Jakubčionis Résistance non-armée anti-soviétique en Lithuanie dans les années 1950 et 1960 2008 Yra
- Karas po karo / La guerre après la guerre 2009, 2019 Yra
- Les lituaniens dans l‘Arctique 2011 Yra


- Leidiniai vokiečių kalba -Autorius Pavadinimas Metai Prekyboje pdf
- Krieg nach dem Kriege / War after War 2008, 2014, 2019 Yra
Vytautas Tininis Kriegsgefangene Soldaten des nationalsozialistischen Deutschland und seiner Verbündeten in Litauen 1944–1949 2016 Yra


- Leidiniai švedų kalba -Autorius Pavadinimas Metai Prekyboje pdf
- Kriget efter kriget / War after War 2007 Nėra


- Leidiniai lenkų kalba -Autorius Pavadinimas Metai Prekyboje pdf
Paweł Wołowski, Katarzyna Korzenewska Jak służąc Panu Bogu prechytrzyć KGB 2006 Nėra
Arūnas Streikus Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944–1990) 2010 Yra
Arūnas Bubnys Wileński Oddział Specjalny (Sonderkommando) Niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i SD w latach 1941–1944 2020 Yra


- Leidiniai rusų kalba -Autorius Pavadinimas Metai Prekyboje pdf
Арунас Бубнис Вильнюсское гетто 1941–1943 2013 Yra
Рокас Трацевскис Истинная история Литвы XX века 2014, 2015 Yra
Составители сборника Дарюс Юодис, Вилюс Кигуолис, Далюс Жигялис Партизан Юозас Лукша. Путь жизни и борьбы 2016 Yra
подготовил Альгис Кашета Дневник партизана Ленгинаса Балюкявичюса Дзукаса 2016 Yra


Daugiau informacijos:

LGGRTC Leidybos skyrius, Didžioji g. 17/1, Vilnius.
Vyresnioji specialistė Vilma Banytė, tel. (8 5) 279 1038, el. paštas vadyba@genocid.lt
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”