2020 m. liepos 6 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Tarptautinis jaunimo pilietinės ir istorinės edukacijos projektas

Gegužės 14-18 d. LGGRTC vyriausioji viešųjų ryšių specialistė ir vyriausioji istorikė dr. Monika Kareniauskaitė dalyvavo tarptautinio Europos Sąjungos fondų finansuojamo projketo „Aukų vietos // kaltininkų vietos. Istorinio-pilietinio ugdymo žemėlapių sudarymas, dekodavimas ir apdorojimas Europos jaunimo edukacijoje“, kurio partneris yra LGGRTC, seminare Poznanėje, Lenkijoje.

Projektas skirtas totalitarinių ir autoritarinių režimų palikimui XX-ojo amžiaus Europoje tirti ir viešinti bei perduoti Europos jaunimui istorines žinias apie šiuos režimus. Seminaro metu M. Kareniauskaitė su kitais projekto kolegomis rengė jaunimo istorinio ir pilietinio ugdymo gaires bei organizavo vasaros stovyklą jaunuoliams iš 12 Europos valstybių.

Projekte dėmesys skiriamas nacionaliniam socializmui, fašizmui, stalinizmui, bei vėlesniems komunistiniams ir kitiems autoritariniams pokario laikotarpio režimams Europoje.

Seminaro metu nuspręsta vasaros stovyklą dedikuoti jaunimo ugdymui politinių represijų XX a. Europoje tematika. Stovykla skirta 16-25 m. jaunuoliams. M. Kareniauskaitė atsakinga už dviejų tematinių stovyklos programos blokų parengimą ir pravedimą šios stovyklos metu: vienas tematinis stovyklos blokas dedikuotas gyvenimui bei kasdienybei komunistinėse bei socialistinio bloko šalyse Šaltojo karo metu, antrasis – komunizmo vykdytoms represijoms ir aukoms.

Seminaro metu taip pat aplankyta nacistinė koncentracijos stovykla – vadinamasis VII-asis fortas – Poznanėje. Taip pat užmegzti ir plėtoti ryšiai su istorinės atminties, istorinių tyrimų bei istorinės edukacijos institucijų atstovais iš Ispanijos, Belgijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos ir kitų šalių.

Parengė:
LGGRTC vyriausioji viešųjų ryšių specialistė
Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento
Istorinių tyrimų programų skyriaus
vyriausioji istorikė Monika Kareniauskaitė


Fotografijos:
Europos jaunimo švietimo centras Veimare (Veimaras, Vokietija)
Stiftung »Europäische Jugendbildungs und Jugendbegegnungsstätte Weimar«


LGGRTC vyriausioji viešųjų ryšių specialistė ir vyr. istorikė dr. Monika Kareniauskaitė (antra iš kairės) aktyviai dalyvavo tarptautinio Europos Sąjungos fondų finansuojamo projketo „Aukų vietos // kaltininkų vietos. Istorinio-pilietinio ugdymo žemėlapių sudarymas, dekodavimas ir apdorojimas Europos jaunimo edukacijoje“ seminare Poznanėje (Lenkija) Vienas projekto organizatorių, istorikas, dr. Boris Stamenić (Vokietija, Kroatija)
Seminaro metu M. Kareniauskaitė su kitais projekto kolegomis rengė jaunimo istorinio ir pilietinio ugdymo gaires bei organizavo vasaros stovyklą jaunuoliams iš 12 Europos valstybių Seminaro metu taip pat aplankyta nacistinė koncentracijos stovykla – vadinamasis VII-asis fortas – Poznanėje
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”