2021 m. spalio 25 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Parodos atidarymas Štazi muziejuje (Stasi Museum) Berlyne

Gegužės 29 d. Štazi muziejuje (Stasi Museum) Berlyne įvyko LGGRTC Genocido aukų muziejaus parengtos kilnojamosios parodos „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“, skirtos po Antrojo pasaulinio karo iš sovietų užimtos Rytų Prūsijos teritorijos į Lietuvą atklydusiems tūkstančiams beglobių vaikų atminti, atidarymas. Jame dalyvavo Centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys, Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos sk. vedėja Ramunė Driaučiūnaitė, Štazi muziejaus direktorius Jöerg Drieselmann, LR ambasadorius Vokietijoje Darius Semaška ir kiti.

2016 m. LGGRTC Genocido aukų muziejus parengė kilnojamąją parodą „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“, skirtą po Antrojo pasaulinio karo iš sovietų užimtos Rytų Prūsijos (dab. Kaliningrado sritis Rusijos Federacija) teritorijos į Lietuvą atklydusiems tūkstančiams beglobių vaikų atminti. Ilgainiui šiuos vaikus imta vadinti „vilko vaikais“. Šie vaikai Lietuvoje rado prieglobstį, tapo Lietuvos piliečiais. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę susibūrė į bendriją „Edelweiss-Wolfskinder“.

2017 m. paroda buvo eksponuota LR Vyriausybėje, LR Seime, Palangos miesto viešojoje bibliotekoje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje Klaipėdoje, Tauragės krašto muziejuje ir Marijampolės kraštotyros muziejuje.

2017 m. LGGRTC Genocido aukų muziejus kreipėsi į Lietuvos Respublikos ambasadą Vokietijos Federacinėje Respublikoje dėl pagalbos organizuojant parodos pristatymus 2018 metais Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Lietuvos Respublikos ambasada sutiko padėti ir sudarė parodos eksponavimo Vokietijos Federacinėje Respublikoje grafiką.

2018 m. balandžio 12 d. paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“ buvo pristatyta Tiuringijos federalinės žemės parlamente (Thüringer Landtag) Erfurte. 2018 m. gegužės 29 d. paroda atidaryta Štazi muziejuje (Stasi Museum) Berlyne.

Į parodos atidarymą, Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje kvietimu, remiantis LGGRTC generalinio direktoriaus įsakymu 2018 m. gegužės 22 d. Nr. KT-27 vyko LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. A. Bubnys ir LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė.

Susirinkusius į parodos atidarymą pasveikino Štazi muziejaus direktorius ponas Jöerg Drieselmann. Parodos atidaryme kalbėjo Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje ambasadorius Darius Semaška, Lietuvos garbės konsulas Badeno-Viurtembergo federalinėje žemėje prof. Wolfgang von Stetten, Bundestago narys ponas Christian Schmidt, buvęs Berlyno žemės deputatų rūmų narys ponas Günter Toepfer, „vilko vaiko“ dalią patyrusius asmenis vienijančios bendrijos „Edelweiss-Wolfskinder“ pirmininkė ponia Luise Quitsch-Kažukauskienė. Muzikinius kūrinius atliko klarnetininkas Žilvinas Brazauskas. Po kalbų susirinkusieji buvo pakviesti apžiūrėti parodą.

Paroda Štazi muziejuje (Stasi Museum) bus eksponuojama iki 2018 m. birželio 22 d.

Po parodos atidarymo Štazi muziejaus direktorius ponas Jöerg Drieselmann, LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. A. Bubnys ir LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė aptarė galimybę kurti bendrą kilnojamąją parodą apie ŠTAZI ir KGB struktūrų darbe naudotą operatyvinę techniką.

Daugiau apie parodą galima rasti:
https://de.mfa.lt/de/lt/naujienos/vilko-vaikams-skirta-paroda-atidaryta-berlyno-stazi-muziejuje-1
https://www.stasimuseum.de/ausstellung.htm

Parengė:
LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė

Fotografijos:
R. Driaučiūnaitės


Sveikinimo žodį taria Štazi muziejaus direktorius ponas Jöerg Drieselmann Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje ambasadorius Darius Semaška
Lietuvos garbės konsulas Badeno-Viurtembergo federalinėje žemėje prof. Wolfgang von Stetten Bundestago narys ponas Christian Schmidt
Buvęs Berlyno žemės deputatų rūmų narys ponas Günter Toepfer Bendrijos „Edelweiss-Wolfskinder“ pirmininkė ponia Luise Quitsch-Kažukauskienė
Susidomėję parodos lankytojai Klarneto virtuozas Žilvinas Brazauskas
Autentiškos istorijos ypač domino parodos lankytojus
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”