2019 m. rugpjūčio 21 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Pėsčiųjų žygis

Gegužės 20 d. Punios šile (Alytaus raj.) įvyko pėsčiųjų žygis Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Žygyje dalyvavo daugiau kaip 500 įvairaus amžiaus dalyvių iš visos Lietuvos.

Žygio maršrutas priminė svarbias istorines datas ir vietas.

Į pirmąją maršruto dalį pateko vadinamoji Muravjovo linija: 1863 m. šiuo keliu naudojosi caro armija, gaudydama besislapstančius sukilėlius.

Antroji maršruto dalis apėmė natūralią šimtamečių ąžuolų alėją – įspūdingus medžius miškininkai pavadino kunigaikščių bei istorinių įvykių vardais.

Svarbiausias maršruto taškas – Dainavos apygardos vadavietė, kur iškilmingai pagerbti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vadai Jonas Žemaitis-Vytautas ir Adolfas Ramanauskas-Vanagas, taip pat čia žuvęs Dainavos apygardos vadas Domininkas Jėčys Ąžuolis, jo įgaliotinis Vaclovas Kavaliauskas-Juodvarnis, Margio grupės štabo viršininkas Mykolas Petrauskas-Aras, Šarūno rinktinės vadas Jonas Pilinskas–Krūmas ir tūkstančiai kitų už laisvę žuvusių Lietuvos partizanų.

Žygeiviai turėjo galimybę pasiklausyti ištraukų iš Adolfo Ramanausko-Vanago prisiminimų knygos „Partizanų gretose“, pamatyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengtą įspūdingų nuotraukų „Vanagas su vanagėliais“ parodą, apžiūrėti naujai atstatytą Dainavos apygardos štabo bunkerį.

Šią vadavietę kartu su bendražygiais įrengė 1919-1920 metų laisvės kovų savanoris, Dainavos apygardos vadas, Pietų Lietuvos srities vadas Domininkas Jėčys-Ąžuolis.

Ąžuolio kvietimu Punios šile įvyko du svarbūs Dzūkijos partizanų vadų suvažiavimai: 1945 birželį ir 1947 m. balandį. 1947 metų partizanų vadų suvažiavime dalyvavo ir tuometinis Dainavos apygardos vado pavaduotojas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, po dviejų metų jau tapęs viso partizanų sąjūdžio Gynybos pajėgų vadu. Savo kelionę į Punios sąskrydį Adolfas Ramanauskas-Vanagas prisimena taip: „Lino ir Klevo vedami, žygiavome Punios šilo link. Ėjome pro girininkiją, kurioje kadaise buvau apsistojęs, kai kirtome mišką, atlikdami su seminaristais miško ruošos prievolę. Kokia skirtinga mano padėtis, pagalvojau, palyginti su anuometine. Tuomet čia dažnai grojau seminaristams armonika — gyvenimas buvo nerūpestingas, o dabar pro tą pačią vietą tenka slinkti atsargiai, su ginklu rankose. Nugirdau, kad mūsų vadovai tariasi, kur mums leis primigti. Buvo minima „komendantūra", „šaulių salė" ir pan. Nuo pagrindinio kelio, kuris kerta Punios šilą, pasukome dešinėn. Kol pasiekėme „komendantūrą", praslinko dar geras pusvalandis. Po žygio jautėme nuovargį ir pageidavome kuo greičiau nuvirsti. Jau buvo gerokai prašvitę. Apsižvalgiau ir supratau, kad vietovė labai tinkama slėptuvei įrengti. Vienoje vietoje Klevas padunkseno koja. Netrukus atsivėrė žemė (...)“.

Žygio organizatoriai – Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus miesto savivaldybė.

----

Žygio išvakarėse, gegužės 19, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai dalyvavo Alytuje vykusioje Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienoje, kur demonstravo dvi partizanų fotografijų parodas. Jas be daugybės kitų renginio dalyvių apžiūrėjo ir Lietuvos bei Moldavijos krašto apsaugos ministrai.

Parodoje „Vanagas su vanagėliais“ įamžintas Alytaus mokytojas, tuometis partizanų Dainavos apygardos Merkio rinktinės vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir jo pavaduotojas Albertas Perminas-Jūrininkas su prisijaukintais vanagų jaunikliais. Nuotraukos mums primena, kad legendinis partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas ne kartą yra prisistatęs esąs tik „toks pats vanagėlis kaip ir kiti“.

Antroji fotografijų paroda „Dainavos apygardos Genio grupės partizanų žūtis. 1952 m. gegužė“ skirta keturiems Dainavos apygardos partizanams Vytui Kazimierui Sadauskui-Kariui, Antanui Česnulevičiui-Mėnuliui, Jonui Peciukoniui-Banginiui ir Jonui Vytautui Lukoševičiui-Balandžiui atminti. Parodoje pristatoma šių partizanų istorija, jų bunkerio šturmo operacija ir partizanų žūties aplinkybės, taip pat nepriklausomybės metu vykdyti archeologiniai tyrimai. Renginio metu buvo pardavinėjamos Centro išleistos knygos.

 
 
 
 
 [ 1 ]  2   3 
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”