2021 m. spalio 25 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Parodos atidarymas Erfurte

2016 m. LGGRTC Genocido aukų muziejus parengė kilnojamąją parodą „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“, skirtą po Antrojo pasaulinio karo iš sovietų užimtos Rytų Prūsijos (dab. Kaliningrado sritis Rusijos Federacija) teritorijos į Lietuvą atklydusiems tūkstančiams beglobių vaikų, ilgainiui imtų vadinti „vilko vaikais“, atminti. 2018 m. balandžio 12 d. įvyko šios parodos atidarymas Tiuringijos federalinės žemės parlamente (Thüringer Landtag) Erfurte.

„Vilko vaikai“ Lietuvoje rado prieglobstį, tapo Lietuvos piliečiais. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę susibūrė į bendriją „Edelweiss-Wolfskinder“.

2017 m. paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“ buvo eksponuota LR Vyriausybėje, LR Seime, Palangos miesto viešojoje bibliotekoje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje Klaipėdoje, Tauragės krašto muziejuje ir Marijampolės kraštotyros muziejuje.

2017 m. LGGRTC Genocido aukų muziejus kreipėsi į Lietuvos Respublikos ambasadą Vokietijos Federacinėje Respublikoje dėl pagalbos organizuojant parodos pristatymus 2018 metais Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Lietuvos Respublikos ambasada sutiko padėti ir sudarė parodos eksponavimo Vokietijos Federacinėje Respublikoje grafiką.

2018 m. balandžio 12 d. paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“ buvo pristatyta Tiuringijos federalinės žemės parlamente (Thüringer Landtag) Erfurte. Į parodos atidarymą, Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje kvietimu, vyko LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, LGGRTC Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas E. Peikštenis, LGGRTC Genocido aukų muziejaus Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė, LGGRTC Genocido aukų muziejaus Ūkio sk. vedėja G. M. Vapšienė ir LGGRTC Ūkio sk. transporto technikas A. Paškonis.

2018 m. balandžio 9 d. LGGRTC Genocido aukų muziejaus Ūkio sk. vedėja G. M. Vapšienė ir LGGRTC Ūkio sk. transporto technikas A. Paškonis išvežė parodą į Erfurtą. Balandžio 10 d. Erfurte juos pasitiko Lietuvos Respublikos Garbės Konsulas ponas Bernd Moser.

2018 m. balandžio 10 d. LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, LGGRTC Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas E. Peikštenis ir LGGRTC Genocido aukų muziejaus Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė iš tarptautinio Vilniaus oro uosto išskirdo į Berlyną. Berlyno Schoenefeldo (Schönefeld) tarptautiniame oro uoste atvykusius pasitiko Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje ambasadoriaus padėjėjas Audrius Paura.

2018 m. balandžio 11 d. LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, LGGRTC Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas E. Peikštenis ir LGGRTC Genocido aukų muziejaus Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė kartu su Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje ambasadoriumi Dariumi Semaška ir ambasadoriaus padėjėju Audriumi Paura iš Berlyno išvyko į Erfurtą.

2018 m. balandžio 11 d. Tiuringijos federalinės žemės parlamente (Thüringer Landtag) LGGRTC Genocido aukų muziejaus Ūkio sk. vedėja G. M. Vapšienė ir LGGRTC Ūkio sk. transporto technikas A. Paškonis parodą parengė eksponavimui: išstatė parodos stendus, sumontavo ir pajungė monitorius, sureguliavo vaizdo ir garso daviklius. Į Erfurtą iš Berlyno atvykę Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje ambasadorius Darius Semaška, ambasadoriaus padėjėjas Audrius Paura, LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, LGGRTC Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas E. Peikštenis ir LGGRTC Genocido aukų muziejaus Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė susitiko su Lietuvos Respublikos Garbės Konsulu ponu Bernd Moser, kuris atvykusius svečius supažindino su Erfurto miesto istorija.

2018 m. balandžio 12 d. Tiuringijos federalinės žemės parlamente (Thüringer Landtag) įvyko parodos „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“ atidarymas. Atidarymo metu kalbėjo Tiuringijos federalinės žemės parlamento (Thüringer Landtag) pirmininkas ponas Christian Carius, Lietuvos Respublikos ambasadorius Darius Semaška, Tiuringijos federalinės žemės parlamento (Thüringer Landtag) Lietuvos draugų grupės pirmininkas ponas Jens Krumpe ir LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė. Muzikinius kūrinius atliko Veimaro konservatorijoje studijuojanti Kamilė Zaveckaitė. Paroda Tiuringijos federalinės žemės parlamente (Thüringer Landtag) bus eksponuojama iki 2018 m. gegužės 20 d.

Po parodos atidarymo Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje ambasadorius Darius Semaška, ambasadoriaus padėjėjas Audrius Paura, LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, LGGRTC Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas E. Peikštenis ir LGGRTC Genocido aukų muziejaus Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė, LGGRTC Genocido aukų muziejaus Ūkio sk. vedėja G. M. Vapšienė ir LGGRTC Ūkio sk. transporto technikas A. Paškonis iš Erfurto vyko į Veimarą. Aplankyta Johano Volfgango fon Gėtės – vokiečių literatūros klasiko, humanisto, politiko, mokslininko ir filosofo, vieno iš svarbiausių vokiečių švietimo epochos rašytojų – vasaros rezidencija, Veimaro senamiestis. Iš Veimaro išvykome į Berlyną.

2018 m. balandžio 13 d. LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, LGGRTC Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas E. Peikštenis ir LGGRTC Genocido aukų muziejaus Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė apsilankė istoriniame Reichstago pastate ir Lietuvos Respublikos ambasadoje Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Su ambasadoriumi Dariumi Semaška aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės, parodos eksponavimo planai. Nuo 2018 m. gegužės 29 d. parodą numatyta eksponuoti Štazi (Stazi) muziejuje Berlyne, nuo birželio 26 d. – Brandenburgo federalinės žemės parlamente (Brandenburg Landtag) Potsdame.

2018 m. balandžio 13 d. LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, LGGRTC Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas E. Peikštenis ir LGGRTC Genocido aukų muziejaus Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė iš Berlyno Tegel tarptautinio oro uosto išskrido į Vilnių.

Daugiau apie parodą galima rasti:
https://de.mfa.lt/de/lt/naujienos/istorine-kulturos-diplomatija-26
http://www.thueringer-landtag.de/landtag/aktuelles/pressemitteilungen/data/104139/index.aspx
http://www.thueringer-landtag.de/landtag/aktuelles/ausstellungen/data/103642/


Parengė:
LGGRTC Genocido aukų muziejaus
Istorijos skyriaus vedėja
Ramunė Driaučiūnaitė

Fotografijos:
R. Driaučiūnaitės
E. Peikštenio
G. M. Vapšienės


Tiuringijos federalinės žemės parlamente (Landtage) eksponuojama paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“ Tiuringijos federalinės žemės parlamente (Landtage) eksponuojama paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“
Pažintinė ekskursija po Erfurto senamiestį. Iš kairės: Lietuvos Respublikos Garbės Konsulas ponas Bernd Moser, Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje ambasadorius Darius Semaška, ambasadoriaus padėjėjas Audrius Paura, LGGRTC Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas E. Peikštenis, LGGRTC Genocido aukų muziejaus Ūkio sk. vedėja G. M. Vapšienė, LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė ir LGGRTC Genocido aukų muziejaus Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė Parodos atidarymo momentas. Stovi iš kairės: Lietuvos Respublikos Garbės Konsulas ponas Bernd Moser, LGGRTC Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas E. Peikštenis, LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, LGGRTC Genocido aukų muziejaus Istorijos sk. vedėja R. Driaučiūnaitė ir Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje ambasadorius Darius Semaška
Sveikinimo žodį taria Tiuringijos federalinės žemės parlamento (Landtago) pirmininkas ponas Christian Carius Apie glaudžią Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos draugystę ir istorinius ryšius kalba Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje ambasadorius Darius Semaška
Tiuringijos federalinės žemės parlamento (Landtago) Lietuvos draugų grupės pirmininkas ponas Jens Krumpe pažymėjo, kad paroda, skirta vilko vaikams atminti, yra neatsiejama Lietuvos ir Vokietijos istorijos dalis Parodą pristato LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė
Lietuvos Respublikos Garbės Konsulas ponas Bernd Moser, Tiuringijos federalinės žemės parlamento (Landtago) Lietuvos draugų grupės pirmininkas ponas Jens Krumpe, LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė ir Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje ambasadorius Darius Semaška
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”